>

Vacatures

 
 
23 mei 2022

Johanneskerk zoekt Jongerenwerker

De Johanneskerkgemeente te Amersfoort is op zoek naar een jongerenwerker voor 4 uur per week. Hij/zij krijgt als taak onze jongeren te begeleiden bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling, ze hun plek te laten vinden in de gemeente en zo mogelijk nieuwe jongeren aan te trekken. 

De Johanneskerk is een gemeenschap van een verscheidenheid aan mensen uit Amersfoort en omgeving, die met bezieling en in vrijheid hun zoektocht delen naar geloof, hoop en liefde waarbij ieder zijn eigen weg mag gaan.

Taken jongerenwerker
•    Begeleiden, enthousiasmeren en inspireren van de huidige groep tieners (12-18 jaar), op dit moment ongeveer zes personen. Zij komen maandelijks op een vrijdagavond bij elkaar, behalve in de zomer;
•    Organiseren van activiteiten als excursies, een gemeenteactiviteit of een weekend, in overleg met de jongeren voor te bereiden en uit te voeren;
•    Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om jongeren een bij hen passend aanbod voor hun levensbeschouwelijke ontwikkeling te geven;
•    Samenwerken met andere kerkelijke gemeenten in Amersfoort en onderzoeken welke activiteiten gemeenschappelijk kunnen gebeuren;
•    Contact onderhouden met (jongerenwerkers van) landelijke koepels van doopsgezinden en remonstranten;
•    Zorgen voor communicatie rond de activiteiten, zoals uitnodigingen naar ouders, jongeren en/of de gemeente, stukjes in de Johannesbrief en berichten op social media;
•    Terugkoppelen van de activiteiten naar kerkenraad en gemeente.

Wij zijn op zoek naar iemand die
•    Een relevante opleiding heeft op HBO-niveau of hoger;
•    Sterke affiniteit heeft met vrijzinnig geloven;
•    Een band met de jongeren kan opbouwen en een bijdrage kan leveren uit eigen professie;
•    Van pionieren houdt, en initiatiefrijk en enthousiasmerend is; 
•    Beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden.
 
Wij bieden
•    Een levendige, actieve gemeente die jongerenwerk belangrijk vindt;
•    Betaling volgens de PKN-cao schaal 8;
•    In eerste instantie een jaarcontract; dit kan worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Voor informatie kunt u bellen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, Laura van Rossum du Chattel, 06 1587 5667, of mailen naar secretaris@johanneskerk.nl .
Reacties graag uiterlijk 14 juni naar secretaris@johanneskerk.nl 

Johanneskerk Amersfoort 
Samenwerkingsgemeente van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten, website www.johanneskerk.nl

Westsingel 30 (Ingang Molenstraat) 
3811 BB Amersfoort


Voor actuele vacatures zie het vacatureoverzicht