>

Vacatures

 
 
18 oktober 2018

DoRe gemeente Hoorn zoekt predikant

De kerkenraad van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn zoekt een predikant (40%) m/v.

De Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap waarin doopsgezinden en remonstranten al bijna 50 jaar samenwerken. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen.

Het Foreestenhuis, ons kerkgebouw, wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving.

De gemeente telt circa 90 leden en vrienden, waarvan een groot deel actief aan de activiteiten deelneemt.

Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving. Dit doen we door middel van werkgroepen voor pastoraat en diaconie, diverse kringen en gespreksgroepen, jongerenwerk alsmede gemeente-avonden, lezingen en filmavonden.

-   Wij zoeken een predikant die met ons mee wil gaan op de ingeslagen weg. Wij willen een gemeente zijn die open staat naar de veelkleurige samenleving; een gemeente die soms eigenzinnig is; een gemeente die haar verbondenheid ook graag viert met maaltijden.

-   Honorering volgens de richtlijnen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit of de Remonstrantse Broederschap.

-   Hiernaast bieden wij van harte onze samenwerking aan.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Petra Knibbe, tel. 06 309 358 35.

Schriftelijke reacties kunnen, vergezeld van een curriculum vitae, vóór 15 januari 2019 worden gezonden aan: beroepingscommissie@foreestenhuis.nl.


Voor actuele vacatures zie het vacatureoverzicht

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl