> coronavirus

ADS advies: tijdens lockdown geen fysieke diensten

 
 

Op maandagavond 14 december heeft minister-president Rutte een lockdown afgekondigd als gevolg van het grote aantal besmettingen in ons land. Hoewel deze lockdown formeel voor gemeenten geen gevolgen heeft, adviseert de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) in navolging van het  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan gemeenten en hun leden het volgende:
Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om diensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Of maak gebruik van het aanbod van digitale vieringen van andere gemeenten om een dienst mee te maken.
Ook ten aanzien van kinderkerstvieringen adviseert de ADS om die alleen digitaal doorgang te laten vinden.

De ADS roept gemeenten op, die met Kerst een digitale viering uitzenden, om dit door te geven via e-mail: ads@doopsgezind.nl. De digitale vieringen zullen bekend worden gemaakt op de website van de ADS.

Op 15 januari 2021 is een aanvullend advies gegeven.
Klik hier voor het advies.