algemeen > nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief nr 24 | november 2018

Nieuwsbrief nr 24 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde SociŽteit. Lees meer >>

Symposium Wijs en Waarachtig

Symposium Wijs en Waarachtig
Op 7 december organiseert het Doopsgezind Seminarium (VU) in Haarlem een symposium met als titel:Wijs en Waarachtig. Individuele vrijheid,†Levenswijsheid,†Spirituele gemeenschapsvorming.

Lees meer >>

Ruard Ganzevoort te gast bij Het Dopers Gesprek

Ruard Ganzevoort te gast bij Het Dopers Gesprek
Op woensdag 12 december spreekt Ruard Ganzevoort in Amsterdam. Hij is hoogleraar praktische theologie en decaan aan de VU, en Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Een verkenning van het urgente belang van theologische reflectie op het maatschappelijk en politiek handelen. Lees meer >>

Kerkasiel Bethel

Kerkasiel Bethel
Op 30 oktober jl. stond een vergadering gepland over de toekomst van het jongerenwerk in Den Haag. Als predikant van de doopsgezinde gemeente was ik door de Protestantse Gemeente Den Haag en STEK (Stad en Kerk) uitgenodigd daarover mee te praten. Maar het liep allemaal anders. Lees meer >>

Geweldloos communiceren in Dordrecht

Geweldloos communiceren in Dordrecht
Op maandag 12 november waren Ineke en Hermine op de Beursvloer Dordrecht, een initiatief waarbij het bedrijfsleven in contact wordt gebracht met maatschappelijke organisaties om met gesloten beurs elkaar te helpen.† Lees meer >>

Mailproject: Op weg naar Kerst

Mailproject: Op weg naar Kerst
De komende weken start onze predikant Louise Pondman weer een brede discussie per mail voor de Kersttijd.†Dit keer staat niet Maria centraal maar verdiepen we ons in de 'voormoeders van Christus'.† Net als de vorige mailprojecten hopen we dat zo veel mogelijk mensen meedoen, zowel van binnen als buiten de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, van dichtbij en zelfs vanaf de andere kant van de wereld. Ieder een die wil, kan zich aanmelden via louise.pondman.de.wilde@gmail.com. Lees meer >>

Fries initiatief betreffende kinderpardon

Fries initiatief betreffende kinderpardon
Op 10 november jl. verstuurde deBezinningsgroep over Vrede van drie Friese doopsgezinde gemeenten een e-mail over het kinderpardon naar alle doopsgezinde gemeenten in Friesland. Ook stuurde de groep een brandbrief over het kinderpardon aan de Tweede Kamer. Dit initiatief is van belang voor alle doopsgezinde gemeenten in Nederland. Lees meer >>

Voorzitterswissel

Voorzitterswissel
Zaterdag 17 november, aan het eind van de BV, sprak br. G.G. Hoekema de scheidend voorzitter van de Broederschapsraad, br. F. Dukers toe. Hij bedankte hem voor het vele werk dat hij heeft verzet. Er waren bloemen voor br. Dukers en voor de aantredend voorzitter zr. M. Hoffschotte-Spoelder. Lees meer >>

12345678910111213141516171819202122
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl