> agenda

Agenda

 
26 juni 2021, 15:00 uur

Zendingsworkshop 2021 'Op reis zonder landkaart'

ZOOM

‘Op reis zonder landkaart’
 
De coronacrisis heeft de wereld veranderd. Hoezeer we ook verlangen naar een wereld zonder corona, het wordt niet meer zoals het was. Maar misschien is dat helemaal niet erg.

Minder vliegen, de eigen omgeving meer waarderen, minder consumeren, vaker de natuur in. Mensen hebben nieuwe gewoontes ontwikkeld. Ook de kerken zijn veranderd. Toen alles even stilviel en de gebouwen op slot gingen, moesten we onszelf opnieuw uitvinden. Wie zijn we eigenlijk als geloofsgemeenschap? Waar staan we voor? En hoe geven we daar in deze veranderde situatie opnieuw vorm aan?

Sommige gemeenten maakten online vieringen, anderen vonden elkaar via Zoom of bij een viering in het bos. Er werden palmpasenpakketten rondgebracht en wekelijkse nieuwsbrieven, zondagsscholen en gespreksgroepen gingen online. Juist toen we de dingen niet meer konden doen zoals we ze altijd deden, ontstond ontzettend veel creativiteit. En juist toen onze kerken gesloten waren, bereikten we soms meer mensen dan daarvoor. Dat brengt ons bij een spannende vraag: Als er straks weer veel meer mogelijk is, hoe gaan we dan verder? Gaan we terug naar hoe het was? Verder in het oude vertrouwde spoor? Of vervolgen we ons avontuur? Durven we op reis te gaan zonder landkaart?
 
Tijdens de zendingsworkshop verkennen we onder leiding van ds. Yvette Krol die tweede mogelijkheid. Zij heeft de afgelopen periode als een inspirerende tijd ervaren. Juist de online-mogelijkheden maakten het voor werkers in de broederschap makkelijker om met elkaar in contact te komen en te blijven, en zo ontstonden er nieuwe gezamenlijke initiatieven. Zo was Yvette betrokken bij het opzetten van de Digitale Kapel (wekelijkse online vespers via Zoom waar met name dertigers en veertigers elkaar ontmoeten), HOU VOL (een online-veertigdagenproject voor jongeren) en de organisatie rondom de cursus Soul of Leadership (een cursus bezield leiderschap, deels via Zoom, waar bijna 25 voorgangers aan deelnemen).

In haar eigen gemeente zette Yvette vooral in op het houden van onderling contact. Vieringen vonden plaats via Zoom, zonder preek en zonder zingen, maar met muziek van YouTube en een groepsgesprek over de bijbeltekst van die dag. Ook kwam er een appgroep voor de ouderen van de gespreksgroep en was er wekelijks gelegenheid elkaar online te ontmoeten, gewoon om even bij te praten - maar in de praktijk gingen die gesprekken altijd ergens over. Juist door frequenter contact met elkaar te hebben, ontstond er niet alleen meer verbondenheid, maar ook verdieping van het geloofsleven. 
 
Onder de noemer ‘never waste a good crisis’ gaat Yvette in de workshop met ons op zoek naar de vraag hoe we straks die creatieve flow van de afgelopen periode kunnen behouden. Het gaat daarbij ook om vragen als: Wie ben je, als gelovig mens en als geloofsgemeenschap? Hoe geef je daar in het hier en nu vorm aan? En hoe betrek je God daarbij?

Yvette Krol is predikant in de Doopsgezinde Gemeente Noordoost-Nederland en als jongerenwerker werkzaam in het GDS-gebied. Daarnaast is zij voorzitter van de Adviesraad voor Geestelijke Zaken.

Programma

Zaterdag 26 juni 2021 ontmoeten de deelnemers elkaar via Zoom. De link krijgt u na opgave toegestuurd.

15.00-16.00 Workshop: ‘Op reis zonder landkaart’

16.00-16.15  Pauze

16.15-17.00  ALV (Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending. Agenda en stukken voor deze vergadering zijn tevoren op te vragen).

Aanmelding via Ria de Jong: klik hier om een e-mail te sturen. 

Graag tot ziens! 

Zendingsworkshop


Terug