> publicaties

Publicaties

Doopsgezind NL
Doopsgezind NL is hét magazine voor iedereen die interesse heeft in de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Met ruimte voor onder meer interviews, opinie en het geloofsleven in de gemeenten. Daarnaast is er ruimte voor ontwikkelingen in de oecumene en nieuws op het snijvlak van geloof en maatschappij. Doopsgezind NL verschijnt zes keer per jaar, in een oplage van 5.275 stuks. Eens per jaar wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken (richtbedrag € 40,-).

Daarnaast is het blad gratis te downloaden via deze site: klik hier.

Doopsgezind NL aanvragen of kopij insturen
Doopsgezind NL | Singel 454 | 1017 AW Amsterdam | communicatie@ads.nl


Doopsgezind NU
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.


Meer informatie en kopij:
communicatie@ads.nl