algemeen > partners

Partners

Zin in opvoeding Zin in opvoeding
Zin in opvoeding†is een platform waarop ouders inspiratie en wijsheid kunnen delen rondom zingeving in de opvoeding. Zin in opvoeding is een gezamenlijk initiatief van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit, het Apostolisch Genootschap, Vrijzinnigen Nederland en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten. Naar site >>

Geweldloos Samenleven Geweldloos Samenleven
De werkgroep Geweldloos Samenleven is ontstaan uit de Doopsgezinde Broederschap in Nederland en wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van het toenemende geweld in onze samenleving. Naar site >>

Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtengoed
Een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland, de Algemene Doopsgezinde SociŽteit en de Remonstrantse Broederschap. Deze stichting wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen. Onder vrijzinnigheid verstaat ze: met een open geest zoeken naar spirituele voeding en zingeving om geŽngageerd te kunnen leven. Ze gaat er van uit dat een vrijzinnige levenshouding kan bijdragen aan de versterking van vrijheid, tolerantie en compassie in de Nederlandse samenleving. Naar site >>
Contact in Overheidszaken Contact in Overheidszaken
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)†is een samenwerkingsverband van 28 christelijke†kerken en 2 joodse gemeenschappen. CIO behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit is lid van CIO. Naar site >>

Raad van Kerken
De Algemene Doopsgezinde SociŽteit is lid van de Raad van Kerken. In de Raad van Kerken werken zestien christelijke kerken en organisaties samen aan oecumenische dialoog en aan de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Naar site >>
Anbi Anbi
De Algemene Doopsgezinde SociŽteit en de aangesloten gemeenten en organisaties hebben de ANBI-status. ANBI staat voor Algemene Nut Beogende Instelling. Dankzij deze status is het fiscaal aantrekkelijker om een donatie of schenking te doen aan de ADS of een van de aangesloten partijen. Naar site >>
 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl