algemeen > nieuws

Nieuws

Behoefte aan een moment van stilte

Behoefte aan een moment van stilte
Achter de vermaning in Twisk staat een klein schuurtje. Zo’n schuurtje wordt in Westfriesland ’boetje’ genoemd. Dit boetje staat dag en nacht open voor alle mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan een moment van stilte.  Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 25 | november 2018

Nieuwsbrief nr 25 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 24 | november 2018

Nieuwsbrief nr 24 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Symposium Wijs en Waarachtig

Symposium Wijs en Waarachtig
Op 7 december organiseert het Doopsgezind Seminarium (VU) in Haarlem een symposium met als titel: Wijs en Waarachtig. Individuele vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele gemeenschapsvorming.

Lees meer >>


Ruard Ganzevoort te gast bij Het Dopers Gesprek

Ruard Ganzevoort te gast bij Het Dopers Gesprek
Op woensdag 12 december spreekt Ruard Ganzevoort in Amsterdam. Hij is hoogleraar praktische theologie en decaan aan de VU, en Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Een verkenning van het urgente belang van theologische reflectie op het maatschappelijk en politiek handelen. Lees meer >>


Kerkasiel Bethel

Kerkasiel Bethel
Op 30 oktober jl. stond een vergadering gepland over de toekomst van het jongerenwerk in Den Haag. Als predikant van de doopsgezinde gemeente was ik door de Protestantse Gemeente Den Haag en STEK (Stad en Kerk) uitgenodigd daarover mee te praten. Maar het liep allemaal anders. Lees meer >>


Geweldloos communiceren in Dordrecht

Geweldloos communiceren in Dordrecht
Op maandag 12 november waren Ineke en Hermine op de Beursvloer Dordrecht, een initiatief waarbij het bedrijfsleven in contact wordt gebracht met maatschappelijke organisaties om met gesloten beurs elkaar te helpen.  Lees meer >>


Mailproject: Op weg naar Kerst

Mailproject: Op weg naar Kerst
De komende weken start onze predikant Louise Pondman weer een brede discussie per mail voor de Kersttijd. Dit keer staat niet Maria centraal maar verdiepen we ons in de 'voormoeders van Christus' Net als de vorige mailprojecten hopen we dat zo veel mogelijk mensen meedoen, zowel van binnen als buiten de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, van dichtbij en zelfs vanaf de andere kant van de wereld. Ieder een die wil, kan zich aanmelden via louise.pondman.de.wilde@gmail.com. Lees meer >>


123456789101112131415161718192021222324252627
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl