algemeen > nieuws

Nieuws

Benoeming algemeen secretaris Remonstranten
De Algemene Vergadering van Bestuur van de Remonstranten heeft mevrouw Annemarie Gerretsen tot algemeen secretaris benoemd. Per 1 september volgt zij Joost Röselaers op. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 12 | juni 2019

Nieuwsbrief nr 12 | juni 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Afscheidsbijeenkomst Doperse Cursus in Mennorode

Afscheidsbijeenkomst Doperse Cursus in Mennorode
'Groeien, gloeien en naglanzen.' Op een zonnige vrijdagmiddag, 24 mei, werd in Mennorode afscheid genomen van de huidige vorm van de cursus doperse theologie. Uit alle hoeken van het land kwamen cursisten, docenten en betrokkenen bij het doopsgezind seminarium van de afgelopen 35 jaar samen voor de feestelijke afsluiting. Lees meer >>


Volzin-schrijfwedstrijd 2019

Volzin-schrijfwedstrijd 2019
‘Wie zal ons leiden?’ luidt het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2019. U kunt tot 9 september een pakkend essay inzenden. Lees meer >>


Schuif aan bij Tafels van Hoop in uw gemeente!

Schuif aan bij Tafels van Hoop in uw gemeente!
Op of rond 20 juni - Wereldvluchtelingendag - wordt in veel kerken, samen met scholen en gezinnen, een Tafel van Hoop georganiseerd om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Kijk op Tafels-van-hoop waar in uw buurt een Tafel van Hoop georganiseerd wordt. Lees meer >>


Collecte landelijke Raad van Kerken

Collecte landelijke Raad van Kerken
Op 16 juni, zondag Trinitatis, collecteren vele kerken voor het werk van de Raad van Kerk in Nederland. Deze collecte is hard nodig om het landelijk werk van de Raad ten behoeve van de oecumene mogelijk te blijven maken. U kunt ook rechtstreeks bijdragen op NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland. Lees meer >>


Tentoonstelling: Verwonderd in de schepping, in gesprek met Menno

Tentoonstelling: Verwonderd in de schepping, in gesprek met Menno
In Drachten is een bijzondere tentoonstelling te zien. Piet Wijk 'bevrijdt' dieren uit allerlei soorten hout; Jannette Wijk-Eendhuizen kopieert werk van Menno Simons naar modern Nederlands schrift, met daaromheen actuele collages van kunst uit Menno's tijd. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 11 | mei 2019

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


1234567891011121314151617181920212223242526