algemeen > artikelen over vrede

Artikelen over vrede

De gebrandschilderde belijdenis van Jentsje Popma

De gebrandschilderde belijdenis van Jentsje Popma
‘Dit is mijn geloofsbelijdenis’. De gebrandschilderde ramen in de doopsgezinden kerk in Rottevalle zijn een tastbaar bewijs van het geloof van Friese schilder, glazenier en beeldhouwer Jentsje Popma, die op 21 september 2021 100 jaar hoopt te worden.  Lees meer >>

MWC: Wereldwijde Vredeszondag

19 september 2021, 10:00 uur
MWC: Wereldwijde Vredeszondag
Mennonite World Conference kondigt het nieuwe thema aan voor de Vredeszondag dit jaar: Hoop en genezing vinden in een crisis. Op 19 september zullen doopsgezinden gemeenten wereldwijd hier aandacht aan schenken.  Lees meer >>

2 oktober 2021, 11:00 uur
Studiedag van Quakers en Doopsgezind Wereldwerk.
Het thema van de dag is:  'Dat Conciliair Proces met z’n vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, wordt dat nog wat?' Lees meer >>
Jaarthema 2021/2022 - Nieuw Doopsgezind Peil

Jaarthema 2021/2022 - Nieuw Doopsgezind Peil
In dit zevende en laatste jaar van onze pelgrimage wordt het tijd de balans op te maken. Wat hebben wij meegenomen uit onze traditie? En wat wordt het Nieuw Doopsgezind Peil voor de toekomst? Lees meer >>

PAX Vredesweek

18 september 2021, 10:00 uur
PAX Vredesweek
Iedereen kan iets voor vrede doen!
Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen door heel Nederland komen we van 18 t/m 26 september 2021 in actie voor vrede. Doe je mee? Lees meer >>

Studiereis Lesbos

Studiereis Lesbos
De predikanten Han Cuperus en Jannie Nijwening zijn op reis naar de vluchtelingenkampen op Lesbos met een delegatie van Christian Peacemaker Teams. Zij leveren een bijdrage aan het vredeswerk daar.  Lees meer >>

Boek over mensenrechten en godsdienst

Boek over mensenrechten en godsdienst
Nederlandse religies presenteren het boek Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland, de bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland, een uitgave van de Raad van Kerken. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen godsdienst en mensenrechten. Lees meer >>

Toekomst doopsgezind kerkgebouw Middelstum zekergesteld

Toekomst doopsgezind kerkgebouw Middelstum zekergesteld
Op vrijdagmiddag 4 juni 2021 werd het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente Middelstum overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken te Groningen. Daarmee is de toekomst van het gebouw en de daarmee verbonden geschiedenis zekergesteld. Lees meer >>


Terug