algemeen > artikelen over veertigdagentijd

Artikelen over veertigdagentijd

40 verhalen in de 40-dagentijd

40 verhalen in de 40-dagentijd
Zeven Nederlandse vertellers bundelen hun krachten en presenteren tijdens de veertigdagentijd elke dag op video een nieuw verhaal, met op zondag een kookvideo. Lees meer >>


HOU VOL | DAG 1

HOU VOL | DAG 1
Tijdens de 40-dagentijd delen we tips en ideeën van kinderen en tieners uit het hele land. Hoe houden zij het vol? Vandaag is de eerste dag. Gijsje (11 jaar) uit Bennekom vertelt hoe zij zichzelf weet op te vrolijken in moeilijke tijden. Lees meer >>


NBG: Veertigdagenproject Niet van brood alleen

NBG: Veertigdagenproject Niet van brood alleen
Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap heeft een gratis veertigdagenboekje uitgegeven. Ook is er een podcast Niet van brood alleen, waarmee de organisatie hoopt in deze tijd bij te dragen aan verdieping, verstilling en verbinding.  Lees meer >>


Stille Zaterdag thuis beleven

Stille Zaterdag thuis beleven
Op de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen, midden in de periode dat we door het coronavirus toch al aan huis gebonden zijn, biedt Doopsgezind Zaanstreek in de ochtend een begeleid stiltemoment aan. Lees meer >>


Sobere maaltijd in de veertigdagentijd in Heerenveen

11 maart 2020, 17:30 uur
Sobere maaltijd in de veertigdagentijd in Heerenveen
Sobere maaltijd in een tijd waarin een ieder zich verbonden voelt met mensen in binnen- en buitenland die het moeten doen met één maaltijd per dag. Inclusief collecte. Lees meer >>


28 februari 2020, 12:30 uur
Adempauzediensten in Zaandam
In de veertigdagentijd een moment voor jezelf, op een dag van werken of anderszins bezig zijn. Wees welkom bij de rustige adempauzediensten op weg naar Pasen.  Lees meer >>


40 dagen tussen hemel en aarde

40 dagen tussen hemel en aarde
Waar sta ik? Waar verlang ik naar? Wat houdt mij van binnen bezig? In de weken voor Pasen – de veertigdagentijd – stellen veel mensen zich dat soort vragen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt een gratis bezinningsboekje beschikbaar aan de hand van het Mattëus-evangelie: Overbruggen - 40 dagen tussen hemel en aarde. Lees meer >>


3 maart 2020, 12:00 uur
Gebedsmoment veertigdagentijd in Aalsmeer
In de veertigdagentijd is er de mogelijkheid om op zes dinsdagen, te weten 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april, om 12.00 uur gezamenlijk een korte meditatie te houden in de doopsgezinde gemeente Aalsmeer. Lees meer >>


Oproep voor bijdragen 40-dagenkalender

Oproep voor bijdragen 40-dagenkalender
Ondanks het vertrek van ds. Kikkert, die elk jaar de 40-dagenkalender samenstelde, wil de Societeit van doopsgezinde gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland (GDS), weer zo'n kalender maken voor 2020. Hulp gevraagd! Lees meer >>


De Paastas-actie in Arnhem

De Paastas-actie in Arnhem
Tijdens de veertigdagentijd staat de mand in de zaal. De mand kan gevuld worden met houdbaar eten en drinken voor mensen met een te kleine beurs. Zodat ook voor hen het een vrolijk Pasen kan zijn. Helpt u mee?  Lees meer >>


Presteren of Bezinnen

Presteren of Bezinnen
Dit artikel komt van Zin in Opvoeding. Twee voornemens had Kim voor de 40-dagentijd: minder vlees eten en méér stilstaan bij wat belangrijk is. Waarom lukt het één zo makkelijk en het ander niet? Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in Alkmaar

21 april 2019, 09:59 uur
Paasvieringen en activiteiten in Alkmaar
Lees meer over het mailproject en de kerkdiensten. Lees meer >>


Moderne kunst in de lijdenstijd

Moderne kunst in de lijdenstijd
De doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam is van 6 maart t/m 22 april het decor van de prijswinnende 3D stereoscopische installatie Josephine’s Well. Deze is als 8e statie: ‘Jezus ontmoet de wenende vrouwen’ opgenomen in de grote tentoonstelling Art Stations of the Cross: Troubled Waters die in Amsterdam te zien is. Ook het werk Der Tod und das Mädchen van Janpeter Muilwijk is in de Singelkerk te zien, behorend bij de 9e statie ‘Jezus valt voor de derde maal’. Lees meer >>


Mailproject in de veertigdagentijd

Mailproject in de veertigdagentijd
De doopsgezinde gemeente in Alkmaar organiseert een mailproject in de veertigdagentijd. Deze keer samen met de lutherse gemeente Alkmaar e.o. Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in de gemeente Amersfoort

31 maart 2019, 10:00 uur
Paasvieringen en activiteiten in de gemeente Amersfoort
Thema voor de diensten in de veertigdagentijd op weg naar Pasen, is ‘water’. Dat sluit aan bij het collectedoel over water in Oeganda. Voor in de kerk hangt de hongerdoek ‘Levend water’. Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in Aalsmeer

21 april 2019, 10:00 uur
Paasvieringen en activiteiten in Aalsmeer
Lees meer over de paasvieringen en activiteiten in de doopsgezinde gemeente Aalsmeer. Lees meer >>


Gebedsmoment veertigdagentijd in Aalsmeer

Gebedsmoment veertigdagentijd in Aalsmeer
In de veertigdagentijd zullen we op vijf dinsdagen, te weten 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april, om 12.00 uur een korte meditatie houden. Een lied, stilte, een tekst, een gebed en het ontsteken van kaarsen. Lees meer >>


Veertigdagentijd en Pasen in Utrecht

Veertigdagentijd en Pasen in Utrecht
Hoopvol zijn wij, sinds Hij ons liefhad
Pasen is het feest waarop we vieren dat het leven sterker is dan de dood, hoop sterker dan twijfel, licht sterker dan duister. Gods liefde overwint dood, twijfel en duisternis. Dat besef maakt ons hoopvol, tegen het donker van de wereld in. Lees meer >>


Digitaal leesplan: Op weg naar Pasen

Digitaal leesplan: Op weg naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de Veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannesevangelie op weg naar Pasen.  Lees meer >>


Meditatieve bijeenkomsten in de Veertigdagentijd in Borne

7 maart 2019, 17:30 uur
Meditatieve bijeenkomsten in de Veertigdagentijd in Borne
Vanaf donderdag 7 maart zijn er in de Bornse vermaning wekelijks meditatieve bijeenkomsten van ongeveer een half uur met aansluitend een sobere maaltijd.  Lees meer >>Terug