algemeen > artikelen over bijbel

Artikelen over bijbel

Zomerdiensten in Rotterdam: Schrijfster Virginia Woolf

15 augustus 2021, 10:30 uur
Zomerdiensten in Rotterdam: Schrijfster Virginia Woolf
Van 18 juli t/m 22 augustus zijn er gezamenlijke zomerdiensten met de doopsgezinden met als thema Zomerse helden in zomerse diensten. Afwisselend in de Doopsgezinde Kerk aan de Noordmolenwerf en in de Remonstrantse Arminiuskerk aan de Westersingel. Aanvang van alle diensten: 10.30 uur. Aanmelden voor bijna alle zomerdiensten (dus óók voor die in onze kerk!) vóór vrijdag 15 uur bij: Wilma Kievit,  of, alleen voor de dienst van 22 augustus bij Truida Lokhorst.  Lees meer >>

9 oktober 2021, 10:00 uur
Vrijzinnig leerhuis: hulp
 
Hulp vragen en bieden speelt verder op verschillende plaatsen in de bijbel een uitgesproken rol. Met elkaar zullen wij nagaan hoe in onze samenleving de verzorgingsstaat ons de hulpverlening voor een goed deel uit handen genomen heeft, welke hulpvragen nog veronachtzaamd worden, maar ook waarin wij zelf hulp vragen en bieden.  Lees meer >>
9 oktober 2021, 10:00 uur
Vrijzinnig leerhuis: hulp
 
Hulp vragen en bieden speelt verder op verschillende plaatsen in de bijbel een uitgesproken rol. Met elkaar zullen wij nagaan hoe in onze samenleving de verzorgingsstaat ons de hulpverlening voor een goed deel uit handen genomen heeft, welke hulpvragen nog veronachtzaamd worden, maar ook waarin wij zelf hulp vragen en bieden.  Lees meer >>
De gebrandschilderde belijdenis van Jentsje Popma

De gebrandschilderde belijdenis van Jentsje Popma
‘Dit is mijn geloofsbelijdenis’. De gebrandschilderde ramen in de doopsgezinden kerk in Rottevalle zijn een tastbaar bewijs van het geloof van Friese schilder, glazenier en beeldhouwer Jentsje Popma, die op 21 september 2021 100 jaar hoopt te worden.  Lees meer >>

Foto expositie tijdens Tsjerkepaad

Foto expositie tijdens Tsjerkepaad
In de Ver. Chr. Gemeente (Doopsgezind/Remonstrants) op de Legeweg in Dokkum is tijdens Tsjerkepaad een foto expositie van Hein Joustra met als thema Rondom Dokkum. Lees meer >>

Jaarthema 2021/2022 - Nieuw Doopsgezind Peil

Jaarthema 2021/2022 - Nieuw Doopsgezind Peil
In dit zevende en laatste jaar van onze pelgrimage wordt het tijd de balans op te maken. Wat hebben wij meegenomen uit onze traditie? En wat wordt het Nieuw Doopsgezind Peil voor de toekomst? Lees meer >>

Workshop Gemeenteberaad | Science Fiction

Workshop Gemeenteberaad | Science Fiction
Visioenen… het woord alleen al echoot bijbel, bijbel, bijbel. Zonder de bijbel was het idee van een visioen, het woord, het begrip zelf niet eens in ons vocabulaire terechtgekomen. Workshop o.l.v. Wieteke van der Molen. Lees meer >>

Workshop Gemeenteberaad | Bergrede-christenen: geweest of nog steeds?

Workshop Gemeenteberaad | Bergrede-christenen: geweest of nog steeds?
Aan de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7) is vanwege de praktisch-ethische inhoud door doopsgezinden in de loop der jaren veel gezag toegekend. Ook werden er door de zusters en broeders richtlijnen aan ontleend ter navolging van Jezus van Nazareth. De bekendste daarvan zijn het niet zweren van eden en het weerloosheidsbeginsel. Workshop o.l.v. Alfred van Wijk. Lees meer >>


Terug