algemeen > artikelen over bijbel

Artikelen over bijbel

Visienota 'Naar een duurzame toekomst'

Visienota 'Naar een duurzame toekomst'
Op 15 juni jl. hebben de vertegenwoordigers van de 19 lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland unaniem ingestemd met de nieuwe visienota Naar een duurzame toekomst. Lees meer >>

Laat mij niet los: Zomerserie over Ruth

12 juli 2022, 14:30 uur
Laat mij niet los: Zomerserie over Ruth
Dit jaar valt ons Pinksterfeest samen met het joodse Wekenfeest. Beide feesten zijn verbonden met het bijbelboek Ruth. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft ter ere van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2021 een korte cursus uitgegeven over Ruth. Op drie zomerse dinsdagmiddagen in Zaandam kunnen deelnemers zich aan de hand van dit materiaal verdiepen in het boekje Ruth.  Lees meer >>

GDB jaarthemamateriaal is te downloaden

GDB jaarthemamateriaal is te downloaden
Elk jaar wordt in vele van onze doopsgezinde gemeenten gewerkt met de jaarthemamappen van de GDB. Het thema van dit jaar is: 'Een wereld van verschil'. De mappen zullen in augustus weer te bestellen zijn. Het materiaal voor de startzondag rond dit thema is hier gratis te downloaden. Lees meer >>

Rijkdom en armoede

Rijkdom en armoede
‘Armen zullen er altijd zijn bij u’ staat er in Deuteronomium 15:7. Al eeuwen geleden wezen de bijbelschrijvers op het bestaan van armoede en rijkdom in deze wereld, en de schijnbare onoplosbaarheid ervan. Nog steeds bestaan deze fenomenen, en de kloof die tussen beide gaapt is groeiende.  Lees meer >>

Open colleges seminarium

17 mei 2022, 19:00 uur
Open colleges seminarium
In april en mei worden zes open colleges Vredestheologie gehouden door het Doopsgezind Seminarium. Het thema is Mennonite Innocence (doopsgezinde onschuld).  Lees meer >>

Workshop 'Storytelling' Doopsgezinde Zending

25 juni 2022, 10:30 uur
Workshop 'Storytelling' Doopsgezinde Zending
Hoe kun jij nog verrast worden door een bijbelverhaal? Hoe kun je hernieuwd geraakt worden door overbekende teksten? Wie weet heeft het verhaal van Hagar jou meer te zeggen dan een verhaal over een slavin als leverancier van nageslacht. En wat betekent woede voor jou, kijkend naar Jezus' furie op het tempelplein? Lees meer >>

Retraite over troost

30 mei 2022, 17:00 uur
Retraite over troost
In het voor- en najaar worden twee retraites georganiseerd door het landelijk bureau van de Remonstanten over het thema ‘Troost’. Lees meer >>

Open colleges seminarium

10 mei 2022, 21:30 uur
Open colleges seminarium
In april en mei worden zes open colleges Vredestheologie gehouden door het Doopsgezind Seminarium. Het thema is Mennonite Innocence (doopsgezinde onschuld).  Lees meer >>


Terug