algemeen > artikelen over doopsgezinden en jodendom

Artikelen over Doopsgezinden en jodendom

'Uitverkoren' en de joodse traditie

'Uitverkoren' en de joodse traditie
De gedachte dat het joodse volk het ‘uitverkoren volk’ zou zijn, stuit vaak op onbegrip en verzet. Vaak denkt men dat ‘uitverkoren zijn’ zoiets betekent als Gods lievelingetje zijn, of een voorkeursbehandeling krijgen. Maar bij nadere bestudering van Tenach en de latere joodse traditie ontstaat een heel andere indruk. Artikel van doopsgezinden-jodendom.nl Lees meer >>


Terug