algemeen > artikelen over doopsgezinde zending

Artikelen over Doopsgezinde zending

Ledenraad: eenheid in verscheidenheid

Ledenraad: eenheid in verscheidenheid
In Bussum kwam op 21 mei voor de tweede keer dit jaar de Ledenraad bijeen. Het was een volledig fysieke bijeenkomst. Het centrale thema was 'eenheid in verscheidenheid'. Een impressie.   Lees meer >>

Stillen in den lande in deze tijd?

Stillen in den lande in deze tijd?
Hoe kunnen we als doopsgezinde geloofsgemeenschap – samen en persoonlijk - onze missionaire opdracht in onze tijd op een geloofwaardige manier vorm en inhoud geven? Lees meer >>

Workshop 'Storytelling' Doopsgezinde Zending

25 juni 2022, 10:30 uur
Workshop 'Storytelling' Doopsgezinde Zending
Hoe kun jij nog verrast worden door een bijbelverhaal? Hoe kun je hernieuwd geraakt worden door overbekende teksten? Wie weet heeft het verhaal van Hagar jou meer te zeggen dan een verhaal over een slavin als leverancier van nageslacht. En wat betekent woede voor jou, kijkend naar Jezus' furie op het tempelplein? Lees meer >>

Jaarvergadering Doopsgezinde Zendingsvereniging

25 juni 2022, 10:00 uur
Jaarvergadering Doopsgezinde Zendingsvereniging
De Doopsgezinde Zending werkt wereldwijd in gelijkwaardigheid samen, bij het zoeken naar de inspirerende betekenis van bijbelverhalen voor het hier en nu. Op 25 juni vindt de jaarvergadering plaats in Bussum. Iedereen is welkom. Lees meer >>

21 mei 2022, 10:30 uur
Voorjaarsledenraad in Bussum
De Voorjaarsledenraad van 21 mei wordt gehouden in de doospgezinde kerk in Bussum. In deze vergadering wordt onder andere het jaarverslag 2021 besproken en is er ruimte voor presentaties van Doospgezind WereldWerk en de Doopsgezinde Zending. Lees meer >>
Geen postzegels meer voor de Doopsgezinde Zending

Geen postzegels meer voor de Doopsgezinde Zending
Jarenlang ontving de Doopsgezinde Zending de opbrengst van de verkoop van gebruikte postzegels. Helaas blijken die tegenwoordig niet veel meer op te brengen en wordt de actie gestopt.  Lees meer >>

Bestuurswisseling GDB

Bestuurswisseling GDB
Op 5 november zijn tijdens de bestuursvergadering van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) nieuwe bestuursleden benoemd. Er werd afscheid genomen van Harry Schram, Ineke Reinhold, Margreet van der Schee en Johanneke Kortenoever.  Lees meer >>

Kangwa Mabuluki in Nederland

Kangwa Mabuluki in Nederland
In de laatste collectebrief van de Doopsgezinde Zending vroegen we uw bijdrage voor een project dat de opbouw van inclusieve gemeenschappen in Zambia en de rest van Afrika stimuleert. In oktober was de voorzitter van de projectorganisatie, Kangwa Mabuluki in Nederland.  Lees meer >>


Terug