algemeen > artikelen over dore gemeente

Artikelen over DoRe gemeente

Online Popup Choir

Online Popup Choir
Op kerstavond zal online een kerstfeest te volgen zijn, m.m.v. een doopsgezind predikant en met bijdragen uit verschillende DoRe gemeenten als Amersfoort, Hilversum en Hoorn. Een speciaal onderdeel van deze viering is het Popup Choir. Iedereen kan hieraan meedoen; opnames uiterlijk 15 december inzenden. Lees meer >>


Docudrama Anne Zernike

Docudrama Anne Zernike
Gemeenteleden en gasten van de doopgezinde / remonstrantse gemeente te Dokkum keken begin september naar de documentaire Om it leauwen en de sinnigens van documentairemaker Annet Huisman (Omrop Fryslan). Deze gaat over de eerste vrouwelijke predikant in Nederland: Anne Zernike die op 5 november 1911 in de doopsgezinde kerk van de Knipe werd bevestigd. Lees meer >>


Nieuw vrijzinnig initiatief in Nijmegen

Nieuw vrijzinnig initiatief in Nijmegen
De DoRe gemeente, een vrijzinnig protestantse geloofsgemeenschap in Nijmegen, start een nieuw project: ZielZin. In het project worden korte cursussen aangeboden, lezingen, meditatieve vieringen, lunchbijeenkomsten en activiteiten rond beeldende kunst, poëzie en film. 
Peter Nissen gaat met deze Zinzoekers op pad en wordt op 26 januari om 10.30 uur welkom geheten. Lees meer >>Terug