algemeen > artikelen over actie

Artikelen over Actie

Wereldgebedsdag: Zimbabwe

Wereldgebedsdag: Zimbabwe
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van bijbelse teksten. Dit jaar valt Wereldgebedsdag op 6 maart, en is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe. Lees meer >>


Geloven in geweld? Symposium VU

5 maart 2020, 15:00 uur
Geloven in geweld? Symposium VU
Kort middagsymposium ter gelegenheid van de presentatie van de bundel Geloven in geweld? Interreligieuze beschouwingen over religie en geweld. De bundel is een intiatief van het OJEC, Overlegorgaan Joden en Christenen. Lees meer >>


Radio-interview Pauline Tazelaar

Radio-interview Pauline Tazelaar
Pauline Tazelaar komt op voor de vluchtelingen die vastzitten op de Griekse eilanden. In het radioprogramma 'Dossier Mastenbroek' op Radio Den Haag sprak ze met Martijn Mastenbroek over haar actie: zij demonstreert wekelijks bij de Tweede Kamer. Lees meer >>


Paaspakkettenactie Alkmaar

Paaspakkettenactie Alkmaar
De paaspakkettenactie 2019, georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken, was een groot succes. Ook dit jaar doet de doopsgezinde gemeente Alkmaar weer mee. Lees meer >>


Lezing met interactie in Middenbeemster

26 februari 2020, 19:30 uur
Lezing met interactie in Middenbeemster
Hoe raken we weer in gesprek met elkaar? Een onderzoek naar: ‘Wat houdt ons van elkaar gescheiden?' Lezing met interactie o.l.v. Piet Beemsterboer. Lees meer >>


5 maart 2020, 14:00 uur
Lezing: doopsgezinden en de Holocaust
Lezing door ds. Pieter Post in Surhuisterveen in het kader van de jaarlijkse gezamenlijke broederkringbijeenkomst van Drachten, Rottevalle en Surhuisterveen. Het wordt tijd ook het pijnlijke doopsgezinde verleden onder ogen te zien. Lees meer >>


Afscheidsdienst organist Dick Klomp

23 februari 2020, 10:30 uur
Afscheidsdienst organist Dick Klomp
Dick Klomp zal als vaste organist van Doopsgezind Amsterdam terugtreden. Vorig jaar vierde hij zijn 50-jarig jubileum. Op 23 februari is er de gelegenheid om hem de hand te drukken.  Lees meer >>


Nieuws uit de Raad van Kerken

Nieuws uit de Raad van Kerken
De Raad van Kerken in Nederland heeft een nieuwe website. Er is een boekje uitgekomen over het 97 dagen durende kerkasiel in Den Haag van vorig jaar, en in de serie Bezinning gaat het over het verband tussen duurzaamheid en armoede. Lees meer >>Terug