algemeen > artikelen over traditie

Artikelen over traditie

Visienota 'Naar een duurzame toekomst'

Visienota 'Naar een duurzame toekomst'
Op 15 juni jl. hebben de vertegenwoordigers van de 19 lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland unaniem ingestemd met de nieuwe visienota Naar een duurzame toekomst. Lees meer >>

'Uitverkoren' en de joodse traditie

'Uitverkoren' en de joodse traditie
De gedachte dat het joodse volk het ‘uitverkoren volk’ zou zijn, stuit vaak op onbegrip en verzet. Vaak denkt men dat ‘uitverkoren zijn’ zoiets betekent als Gods lievelingetje zijn, of een voorkeursbehandeling krijgen. Maar bij nadere bestudering van Tenach en de latere joodse traditie ontstaat een heel andere indruk. Artikel van doopsgezinden-jodendom.nl Lees meer >>

Regionale Buitendag op Fredeshiem

Regionale Buitendag op Fredeshiem
De GDS, FDS en Ring Zwolle organiseerden op 15 mei jl. een Buitendag voor doopsgezind Noord-Nederland. Met plezier en ontspanning, bezinning en inspiratie - en vooral ontmoeting. Lees meer >>

Wereldvluchtelingendag 20 juni

20 juni 2022, 10:00 uur
Wereldvluchtelingendag 20 juni
Wereldvluchtelingendag is een internationaal intiatief. De Europese kerken worden oproepen rond 20 juni vluchtelingen te herdenken die zijn omgekomen in de Middellandse Zee. Lees meer >>

Wereld Vluchtelingen Dag


Wereld Vluchtelingen Dag
Wereldvluchtelingendag: oproep om vluchtelingen te herdenken die zijn omgekomen in de Middellandse Zee

Lees meer >>

Tentoonstelling: Comforters, geschenk van warmte en troost

7 mei 2022, 14:00 uur
Tentoonstelling: Comforters, geschenk van warmte en troost
In Leeuwarden is een tentoonstelling over comforters: met de hand gemaakte, gevoerde lappendekens als geschenk van warmte en troost. Na de Tweede Wereldoorlog stuurde het Mennonite Central Committee (MCC) vanuit de Verenigde Staten hulpgoederen naar Europa, waaronder comforters. Lees meer >>

Dopers antwoord op 'Vreugde der Wet'

Dopers antwoord op 'Vreugde der Wet'
Geboorte en sterven van Mozes worden in de joodse kalender niet gevierd of herdacht. Wat wél wordt gevierd is het feest Simchat Tora, Vreugde der Wet. Op dit feest gaat het om de herinnering aan de aanwijzingen, de richtlijnen van de Eeuwige G’d. Ds. Alfred van Wijk over 'Vreugde van de Bergrede'. Lees meer >>

Sessies voor de Ziel voorjaar 2022

Sessies voor de Ziel voorjaar 2022
Ook dit voorjaar zijn er weer Sessies voor de Ziel. Dit zijn digitale bijeenkomsten (via het programma ZOOM), met elke keer een ander thema en gespreksleider. Zet de data alvast in uw agenda. Meer informatie en mogelijkheden voor opgave volgen in de komende weken. Lees meer >>


Terug