algemeen > artikelen over studiedag

Artikelen over studiedag

21 maart 2022, 10:00 uur
Studiedag Zingeving in de ouderdom
Studie- en trainingsdag in Amersfoort over het boek Zin in de ouderdom van Jan van Baardwijk en René Rosmolen. Lees meer >>
2 oktober 2021, 11:00 uur
Studiedag Quakers en Doopsgezind WereldWerk
Tweede gezamenlijke studiedag op 2 oktober van Quakers en Doopsgezind WereldWerk met als thema: 'Dat Conciliair Proces met z’n vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, wordt dat nog wat?' Lees meer >>
Videoconferentie: 'Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!'

23 april 2021, 13:30 uur
Videoconferentie: 'Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!'
Een online studiedag op 23 april over macht van ambtsdrager en leidinggevende, en de valkuilen rond seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente. Bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, en studenten theologie. Het bijwonen van de studiedag is gratis. Lees meer >>

Videoconferentie: 'Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!'

Videoconferentie: 'Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!'
Een online studiedag op 23 april over macht van ambtsdrager en leidinggevende, en de valkuilen rond seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente. Bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, en studenten theologie. Het bijwonen van de studiedag is gratis. Lees meer >>


Terug