algemeen > artikelen over doopsgezinde

Artikelen over doopsgezinde

Mini-documentaires over Doopsgezind Haarlem

Mini-documentaires over Doopsgezind Haarlem
Drie jongeren (Ianthe Westerik, Juba Khennane en Joris Carpay) hebben samen met Willemien Ruygrok vier mini-documentaires gemaakt over 'Doopsgezind Haarlem'. De onderwerpen die aan bod komen zijn: het gebouw, de hofjes, het jongerenwerk en De Wereld van Jansje.  Lees meer >>


Menno Moment | Henk Stenvers over 'bevrijding'

Menno Moment | Henk Stenvers over 'bevrijding'
In een nieuwe editie van het Menno Moment gaat Henk Stenvers in op het thema ‘bevrijding’ Lees meer >>


Menno Moment | Alle Hoekema over ‘herdenken’

Menno Moment | Alle Hoekema over ‘herdenken’
In een nieuwe editie van het Menno Moment gaat Alle Hoekema in op het thema ‘herdenken’.  Lees meer >>


ADS internetviering uit Workum

ADS internetviering uit Workum
Op zondag 2 mei wordt de ADS internetviering verzorgd door Graddie Meijer vanuit de doopsgezinde gemeente in Workum. De viering is te zien vanaf 10:00 uur. Klik HIER om direct naar de viering te gaan.  Lees meer >>


ADS internetviering uit Workum

2 mei 2021, 10:00 uur
ADS internetviering uit Workum
Op zondag 2 mei wordt de ADS internetviering verzorgd door Graddie Meijer vanuit de doopsgezinde gemeente in Workum. De viering is te zien vanaf 10:00 uur.     Lees meer >>


Hendrik Blanksma koninklijk onderscheiden

Hendrik Blanksma koninklijk onderscheiden
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen is br. Hendrik Blanksma uit Aerdenhout benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Blanksma, lid van de doopsgezinde gemeente in Haarlem, ontving de koninklijke onderscheiding onder meer vanwege zijn jarenlange inzet voor diverse doopsgezinde stichtingen en instellingen.  Lees meer >>


Overdracht portret professor dr. W. J. Kühler

Overdracht portret professor dr. W. J. Kühler
Op 23 april vond in de kerkenraadskamer van de Lokhorstkerk te Leiden een bijzondere overdracht plaats. Op die datum ontving een vertegenwoordiging van de ADS en het Seminarium uit handen van de heer Frank Nijs het portret van zijn overgrootvader professor dr. W. J. Kühler.  Lees meer >>


Gemeenteberaad

12 juni 2021, 10:00 uur
Gemeenteberaad
Op zaterdag 12 juni 2021 zal het tweede Gemeenteberaad worden gehouden voor iedereen die zich verbonden voelt met onze doopsgezinde geloofsgemeenschap. Evenals vorig jaar zal deze dag online gehouden worden. Centraal staat het jaarthema voor komend seizoen: 'Nieuw Doopsgezind Peil'. Lees meer >>


Gemeenteberaad – 12 juni 2021


Gemeenteberaad – 12 juni 2021
Op zaterdag 12 juni 2021 zal het tweede Gemeenteberaad worden gehouden voor iedereen die zich verbonden voelt met onze doopsgezinde geloofsgemeenschap. Evenals vorig jaar zal deze dag online gehouden worden. Centraal staat het jaarthema voor komend seizoen: 'Nieuw Doopsgezind Peil'. Lees meer >>


Advies ADS: blijf zeer terughoudend

Advies ADS: blijf zeer terughoudend
Tijdens de persconferentie van het kabinet afgelopen week zijn versoepelingen aangekondigd per 28 april. Daarmee wijzigt volgens de Routekaart voor Kerken de coronasituatie van 'zeer ernstig met verzwaring’ naar de fase ‘ernstig’. Ondanks de versoepelingen die dat voor kerken mogelijk maakt, doet de ADS een beroep op doopsgezinde gemeenten om zeer terughoudend te zijn met het organiseren van fysieke diensten.  Lees meer >>


ADS internetviering uit Haarlem

ADS internetviering uit Haarlem
Op zondag 18 april wordt de ADS internetviering verzorgd door ds. Herman Heijn vanuit de doopsgezinde gemeente Haarlem. De viering is te zien vanaf 10:00 uur. Klik HIER om naar de viering te gaan.  Lees meer >>


Jaarthema 2021/2022 -  Nieuw Doopsgezind Peil

Jaarthema 2021/2022 - Nieuw Doopsgezind Peil
In dit zevende en laatste jaar van onze pelgrimage wordt het tijd om de balans op te maken. Wat namen wij mee uit onze traditie? En wat wordt het Nieuw Doopsgezind Peil voor de toekomst? Lees meer >>


Covid-routekaart voor kerken

Covid-routekaart voor kerken
Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een routekaart voor de kerken aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, waaronder de doopsgezinde broederschap. Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven.  Lees meer >>


Bijbelverhalen voor kinderen


Bijbelverhalen voor kinderen
Elke zondagmiddag een nieuw bijbelverhaal op YouTube voor kinderen. Georganiseerd door de doopsgezinde gemeente Zaanstreek.  Lees meer >>


Paasgroet vanuit de ADS

Paasgroet vanuit de ADS
We zijn op weg naar Pasen, ook wel Stille Week genoemd. De afgelopen dagen werden door het hele land in verschillende vermaningen op ongebruikelijke tijden vieringen opgenomen. Dat alles met het doel om die vieringen later deze week online te zetten. Lees meer >>


Prof. Cees den Heyer overleden

Prof. Cees den Heyer overleden
Op 31 maart jl. is prof. dr. Cees den Heyer overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Den Heyer is 78 jaar oud geworden. Hij was in de periode 2002-2007 als docent Bijbelse Theologie verbonden aan het Doopsgezind Seminarium en doceerde tevens bij de cursus Doperse Theologie op Mennorode. Lees meer >>


Online vieringen uit Apeldoorn

Online vieringen uit Apeldoorn
De doopsgezinde gemeente Apeldoorn heeft video's voor de Stille Week en Pasen gemaakt. Het zijn korte online vieringen met bijbelteksten, muziek, gedichten en een korte overdenking door voorganger Dirk Jan Steenbergen. 
De liturgie is ook online te volgen. Lees meer >>


 Menno Simons Preekprijs 2021 voor Daniel Kaiser

Menno Simons Preekprijs 2021 voor Daniel Kaiser
The Center of Peace Church Theology (Universiteit van Hamburg) reikt dit jaar de Menno Simons Preekprijs uit aan het hoofd van de culturele afdeling van het Noord-Duitse radiostation NDR 90.3, Daniel Kaiser. De bekroonde preek werd een jaar geleden gehouden op Palmzondag (zondag voor Pasen, 5 april 2020) in een dienst van de doopsgezinde gemeente Hamburg-Altona, tijdens de eerste lockdown. Lees meer >>


ADS internetviering

ADS internetviering
Op zondag 21 maart is er weer een ADS internetviering. Voorganger is ds. Rob Workel. De viering is opgenomen in de doopsgezinde gemeente Holwerd-Blija-Ternaard. Klik HIER om de viering te bekijken. Lees meer >>


DHK lezing: doopsgezind erfgoed

25 maart 2021, 19:30 uur
DHK lezing: doopsgezind erfgoed
De eerstvolgende online DHK-lezing is op 25 maart en wordt gegeven door de curator van Museum Catharijneconvent Anique de Kruijf. Het onderwerp is doopsgezinde rijksmonumenten, kerken en cultureel erfgoed. Bij opgave ontvangt u een link naar Zoom. Lees meer >>


Doopsgezinde Historische Kring gaat digitaal

Doopsgezinde Historische Kring gaat digitaal
De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) gaat digitaal! Op de website van de DHK (www.dhkonline.nl) kunt u zich opgeven voor de online DHK nieuwsbrief en krijgt u informatie over de komende lezingen. De eerstvolgende lezing is op 25 maart. Lees meer >>


Menno Moment 5 | Nina Schroeder

Menno Moment 5 | Nina Schroeder
Vijfde 40-dagenvideo door seminariumdocenten: In gesprek met de geschiedenis. Nina Schroeder: 'Tijdens mijn Menno Moment zal ik reflecteren over mijn ervaringen met huidige (Canadese en Nederlandse) oecumenische en doopsgezinde ideeën en activiteiten rond de 40-dagentijd. Deze ideeën zal ik ‘in gesprek brengen’ met thema’s uit kerkgeschiedenis, vragen over de doopsgezinde identiteit, en voorbeelden uit de visuele en materiële cultuur.'  Lees meer >>


Sessies voor de Ziel: kijken naar kunst

25 maart 2021, 20:00 uur
Sessies voor de Ziel: kijken naar kunst
Op donderdag 25 maart verzorgt ds. Leuny de Kam de vierde editie van de serie Sessies voor de Ziel over de kunstenaar Jan Mankes. Binnen doperse kringen geen onbekende, omdat hij getrouwd was met Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland. Lees meer >>


ADS corona-advies blijft van kracht

ADS corona-advies blijft van kracht
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) ziet momenteel geen reden om van het in december gegeven advies af te wijken: Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid diensten digitaal uit te zenden, of benut het aanbod van digitale vieringen van andere gemeenten.  Lees meer >>


28 augustus 2021, 10:00 uur
Zomervergadering Ledenraad Algemene Doopsgezinde Sociëteit
De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, middenin het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen.  Lees meer >>


20 november 2021, 10:00 uur
Najaarsvergadering Ledenraad Algemene Doopsgezinde Sociëteit
De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, middenin het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen.  Lees meer >>


29 mei 2021, 10:00 uur
Voorjaarsvergadering Ledenraad Algemene Doopsgezinde Sociëteit
De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, middenin het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen. Lees meer >>


Grote opruiming boeken

Grote opruiming boeken
De Doopsgezinde Historische Kring ruimt op. Eenieder die belangstelling heeft kan deze boeken gratis krijgen, en zoveel als gewenst (indien nog aanwezig). Alleen verzendkosten worden in rekening gebracht. Bestellen vóór 31 maart. Lees meer >>


Great Winter Warm-Up At Home van Mennonite Central Committee

Great Winter Warm-Up At Home van Mennonite Central Committee
Vanuit MCC Canada wordt aan doopsgezinden wereldwijd gevraagd om mee te doen aan de Great Winter Warm-Up At Home. Deel de foto’s van comforters die thuis gemaakt worden. Zo kun je elkaar inspireren en laten weten dat het werk doorgaat. Lees meer >>


Zin-Inn: Cursus Zentangle online

17 maart 2021, 20:00 uur
Zin-Inn: Cursus Zentangle online
Dit keer wordt er in de DG Aalsmeer een cursus Zentangle tekenen georganiseerd, o.l.v. gecertificeerd Zentangle docent Carla Jooren, aan de hand van het jaarthema 'Alles wat op aarde leeft'.  Lees meer >>


Verhalen voor kinderen en jongeren in Amsterdam

Verhalen voor kinderen en jongeren in Amsterdam
De 40-dagentijd gaat over de veertig dagen vóór Pasen. In het kader van deze periode lezen de jeugdwerkers van de doopsgezinde gemeente Amsterdam aan kinderen en jongeren elke week speciaal iets voor. Lees meer >>


HOU VOL | DAG 7

HOU VOL | DAG 7
Tijdens de 40-dagentijd gaan we ook wat doen. Elke woensdag kun je aan de slag met een knutsel- of doe-opdracht die bij deze tijd past.  Lees meer >>


Sessie voor de Ziel: 40-dagentijd

25 februari 2021, 20:00 uur
Sessie voor de Ziel: 40-dagentijd
Op donderdag 25 februari verzorgt ds. Ewoud Roos de derde editie van de serie Sessies voor de Ziel. Centraal staat Lucas 4: 1-13: 'Jezus door de duivel op de proef gesteld'.  Lees meer >>


Henk Stenvers te gast bij De Verwondering

Henk Stenvers te gast bij De Verwondering
In het NCRV-programma De Verwondering ontvangt Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Met op 21 februari Henk Stenvers. Lees meer >>


Sessie voor de Ziel: 40-dagentijd


Sessie voor de Ziel: 40-dagentijd
Op donderdag 25 februari verzorgt ds. Ewoud Roos de derde editie van de serie Sessies voor de Ziel. Hij is predikant van de doopsgezinde gemeente Amsterdam. Lees meer >>


Videoboodschap DG Aalsmeer 'Hoop doet leven'

Videoboodschap DG Aalsmeer 'Hoop doet leven'
De doopsgezinde gemeente Aalsmeer zal iedere woensdag in de 40-dagentijd een video plaatsen op het YouTube kanaal. Een vertelling, een gedicht, een verhaal of iets wat hen inspireert bij het thema 'Hoop doet leven'. Lees meer >>


ADS advies: maximaal twee zangers bij opname dienst

ADS advies: maximaal twee zangers bij opname dienst
En de zangopname het liefst maken in de week voorafgaand aan de zondag. Dit advies is vanwege de voortdurende lockdown-maatregelen verlengd tot 2 maart 2021. Lees meer >>


DG Goes  komt op voor vluchtelingen

DG Goes komt op voor vluchtelingen
In Goes heeft de doopsgezinde gemeente, samen met de vrijzinnig protestanten, zich aangesloten bij een petitie om vluchtelingenkinderen uit de kampen van Lesbos in Griekenland naar Nederland te halen.  Lees meer >>


'Dansen op het water' - afscheidsboek Henk Stenvers

'Dansen op het water' - afscheidsboek Henk Stenvers
Ter gelegenheid van het afscheid vorig jaar van Henk Stenvers als algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) is een bundel uitgegeven ‘Dansen op het water’. 
Dit boek is nu tegen verzendkosten te bestellen bij de ADS. Lees meer >>


Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars

29 april 2021, 13:30 uur
Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars
Drie webinars over Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie. Vaak wordt erop gewezen hoe Nederland de eeuwen door een welkom thuis zou hebben geboden aan groepen die elders uitgestoten werden. Maar nu staat de tolerantie onder druk. Data 15, 22 en 29 april 2021, 13.30-15.00 uur, via Zoom. Lees meer >>


Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars

22 april 2021, 13:30 uur
Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars
Drie webinars over Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie. Vaak wordt erop gewezen hoe Nederland de eeuwen door een welkom thuis zou hebben geboden aan groepen die elders uitgestoten werden. Maar nu staat de tolerantie onder druk. Data 15, 22 en 29 april 2021, 13.30-15.00 uur, via Zoom. Lees meer >>


Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars

15 april 2021, 13:30 uur
Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars
Drie webinars over Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie. Vaak wordt erop gewezen hoe Nederland de eeuwen door een welkom thuis zou hebben geboden aan groepen die elders uitgestoten werden. Maar nu staat de tolerantie onder druk. Data 15, 22 en 29 april 2021, 13.30-15.00 uur, via Zoom. Lees meer >>


Uitnodiging online ontmoeting quakers en doopsgezinden

6 februari 2021, 10:00 uur
Uitnodiging online ontmoeting quakers en doopsgezinden
Doopsgezinden en quakers zijn welkom tijdens de online ontmoetingsdag op 6 februari. Een dag waarop zij elkaar beter leren kennen en inspireren. Met een programma dat gericht is op de huidige onzekere 'kairos'tijd. Lees meer >>


Schitterend erfgoed in rijksmonumentale vermaningen

Schitterend erfgoed in rijksmonumentale vermaningen
Rijksmonumenten herbergen vaak prachtige interieurs en collecties. Maar van ruim dertig rijksmonumentale doopsgezinde vermaningen zijn interieur en collectie nog nooit in kaart gebracht. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en Museum Catharijneconvent slaan de handen ineen om dat te veranderen. Doopsgezinde gemeenten krijgen een brief in 2021, 2022 of 2023. De ADS draagt de kosten. Lees meer >>


20 januari 2021, 16:00 uur
Zin-Inn - Music-Inn: Chopin
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer biedt ruimte voor ontmoeting en gesprek, de Zin-Inn. Op 20 januari is dat een Music-Inn met muziek van Frédéric Chopin, Het programma te zien via YouTube. Lees meer >>


Debuut-cd opgenomen in doopsgezinde kerk Haarlem

Debuut-cd opgenomen in doopsgezinde kerk Haarlem
In oktober werd in de doopsgezinde kerk van Haarlem opnamen gemaakt voor het talenttraject AVROTROS Klassiek Presenteert, waarbij jong talent de kans krijgt hun debuut-cd op te nemen. Lees meer >>


Poëzieavond in Apeldoorn

2 februari 2021, 19:30 uur
Poëzieavond in Apeldoorn
Na de jaarwisseling wordt weer een poëzieavond georganiseerd. Deze keer in de Regentessekerk, op dinsdag 2 februari 2021 van 19.30 tot 22.00 uur. De avond wordt coronaproof in de kerkzaal gehouden. Lees meer >>


Wandelpad Zeeland

Wandelpad Zeeland
De doopsgezinde gemeente Walcheren heeft een zestal ‘doperse’ wandelroutes door het Zeeuwse landschap uitgezet. De route loopt over bekende paden en verbindt doperse gebouwen en plaatsen uit de doopsgezinde historie. Lees meer >>


Interview met Henk Stenvers

Interview met Henk Stenvers
Corona heerst over de hele wereld en zorgt ook in doopsgezinde gemeenschappen voor problemen. Daarom heeft MWC een werkgroep opgericht, de Covid-19 Task Force, die gemeenten ondersteunt met hulpprojecten. Henk Stenvers maakt deel uit van deze task force en is daarover geïnterviewd door Yko van der Goot. Lees meer >>


Kinderkerstvieringen online

Kinderkerstvieringen online
Ga je normaal altijd naar een kinderkerstviering? Ook al heb je zelf geen kleine kinderen (meer)? Gewoon uit nostalgie of om het kinderkerstverhaal te horen en kinderen te horen zingen? 
Hier onder een selectie van doopsgezinde kerken die de kinderkerst op een of andere manier digitaal hebben gemaakt. Veel kijk en luister plezier! Lees meer >>


Online kerstviering

Online kerstviering
Op kerstavond, 24 december om 20.00 uur, is er voor iedereen plaats bij het live online kerstfeest. Dat wordt gehouden in een Zoombijeenkomst waarbij voor de verschillende onderdelen steeds geschakeld wordt tussen diverse remonstrantse en doopsgezinde gemeenten in het land. Lees meer >>


Doopsgezinde vieringen op YouTube

Doopsgezinde vieringen op YouTube
Doordat gemeenten genoodzaakt zijn de diensten af te gelasten, of het aantal mensen dat deelneemt te beperken, worden veel vieringen online gehouden en zijn daar ook terug te vinden. Er is nu een overzicht. Lees meer >>


DGU maakt  stopmotion animatie van het kerstverhaal

DGU maakt stopmotion animatie van het kerstverhaal
Nu het kinderkerstfeest en/of de kerstavonddienst in zoveel kerken niet door kan gaan vanwege de coronamaatregelen, heeft de doopsgezinde gemeente Utrecht (DGU) het initiatief genomen om het kerstverhaal te vertellen in een vrolijke video. Geschikt voor alle leeftijden en in het bijzonder voor de allerkleinsten.  Lees meer >>


Kerst Dichtbij, kerstfilm van de Kapel

Kerst Dichtbij, kerstfilm van de Kapel
Kerst Dichtbij is een korte film over hoe Kerst ons in deze bijzondere tijd toch dichtbij elkaar kan brengen. Lees meer >>


Adventsviering ADS

Adventsviering ADS
Op zondag 20 december is het 4e Advent. Er is dan weer een ADS internetdienst te volgen via YouTube. De internetviering is opgenomen in de vermaning van de DG De Rijp. Voorganger is Waldemar Epp. Deze viering is vanaf 10.00 uur te volgen vanaf het YouTube kanaal Doopsgezind Nederland en blijft een week beschikbaar. Klik HIER om direct naar de viering te gaan. Lees meer >>


Kerstbrief ADS

Kerstbrief ADS
Directeur Machteld Stam-Timmer steekt met haar kerstbrief gemeenten en hun leden een hart onder de riem. 'We hadden erop gehoopt, kerst in de kerk vieren, al was het met een kleine groep. Maar de nieuwe lockdown heeft die hoop teniet gedaan. Toch kunnen we weerbaar zijn, zelf licht creëren en dat laten schijnen onder de mensen.' Lees meer >>


De digitale kerststal van de DG Utrecht

24 december 2020, 12:00 uur
De digitale kerststal van de DG Utrecht
Nu het kinderkerstfeest en/of de kerstavonddienst in zoveel kerken niet door kan gaan vanwege de nieuwe coronamaatregelen, heeft de coopsgezinde gemeente Utrecht het initiatief genomen om het kerstverhaal te vertellen in een vrolijke video.  Lees meer >>


Interview met Henk Stenvers

Interview met Henk Stenvers
Corona heerst over de hele wereld en zorgt ook in doopsgezinde gemeenschappen voor problemen. Daarom heeft MWC een werkgroep opgericht, de Covid-19 Task Force, die gemeenten ondersteunt met hulpprojecten. Henk Stenvers maakt deel uit van deze task force en is daarover geïnterviewd. De video met het interview zal vlak voor Kerstmis uitkomen.  Lees meer >>


ADS advies: tijdens lockdown geen fysieke diensten

ADS advies: tijdens lockdown geen fysieke diensten
De ADS adviseert in navolging van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) om zoveel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid diensten digitaal uit te zenden en mee te maken.  Lees meer >>


Alternatieve kerstzangavond DG Den Ilp-Landsmeer

23 december 2020, 13:00 uur
Alternatieve kerstzangavond DG Den Ilp-Landsmeer
Als alternatief voor de normale kerstzangavond organiseert de doopsgezinde gemeente Den Ilp-Lansmeer een online viering waar iedereen aan mee kan doen. Kijk vanaf 23 december 13.00 uur op YouTube. Lees meer >>


Online vieringen doopsgezinde gemeente Rotterdam

Online vieringen doopsgezinde gemeente Rotterdam
De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam heeft sinds kort ook een YouTube kanaal met online vieringen.  Lees meer >>


Podcast dominee Berkvens

Podcast dominee Berkvens
Dominee Berkvens is remonstrants predikant bij de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn. Elke twee weken maakt hij een podcast. Lees meer >>


Adventsviering ADS

Adventsviering ADS
Op zondag 6 december is het 2e Advent. Er is dan weer een ADS internetdienst te volgen via YouTube. De internetviering is opgenomen in de vermaning van de Doopsgezinde Gemeente Steenwijk. Gerke van Hiele is de voorganger. Deze viering is vanaf 10.00 uur te volgen vanaf het YouTube kanaal Doopsgezind Nederland en blijft een week beschikbaar. Klik HIER om direct naar de viering te gaan.  Lees meer >>


Raad van Kerken roept op tot duurzamer samenleving

Raad van Kerken roept op tot duurzamer samenleving
De Raad van Kerken Nederland heeft twee documenten mede-ondertekend, die oproepen tot een duurzamer en rechtvaardiger economie en samenleving. Allereerst een brief aan de Commissie EZK (Economische Zaken en Klimaat) van de Tweede Kamer en ten tweede het Manifest ‘Het Groene Normaal’. Lees meer >>


Verslag: Samengeroepen om vredestichters te zijn

Verslag: Samengeroepen om vredestichters te zijn
Het verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en Mennonite World Conference, 1998-2003, kan opnieuw besteld worden. Lees meer >>


Digitale Adventskalender van de Haagse Gemeenschap van Kerken

Digitale Adventskalender van de Haagse Gemeenschap van Kerken
De doopsgezinde gemeente Den Haag heeft een bijdrage geleverd aan de 'Digitale Adventskalender' van de Haagse Gemeenschap van Kerken.  Lees meer >>


Kerst in Blokzijl: digitale viering

19 december 2020, 19:30 uur
Kerst in Blokzijl: digitale viering
Ook dit jaar, een paar dagen voor Kerst, een bijzondere viering met verhalen en muziek in Blokzijl. De viering zal online plaatsvinden.  Lees meer >>


Zing Stille Nacht

Zing Stille Nacht
Mist u ook zo het samenzingen? Nu kan toch gezamenlijk Stille Nacht gezongen worden, dankzij een initiatief van de DG Zaanstreek. U kunt nu uw audio/video fragment opsturen. Lees meer >>


‘The Best Of’ adventsmuur Joure

‘The Best Of’ adventsmuur Joure
Van 2016 t/m 2018 was op het plein voor de doopsgezinde kerk in Joure een grote adventskalender te zien. Veel mensen misten in 2019 de mooie adventsmuur. Mede daarom is nu opnieuw de muur opgebouwd met een ‘The Best Of', door iedereen digitaal te ontvangen. Lees meer >>


Preekdienst van de Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen

Preekdienst van de Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen
De stichting biedt aan een zondagse preekdienst te verzorgen. De inhoud van de preek zal gaan over het verleden, het heden en de toekomst, vanuit de doelstelling van de stichting. Lees meer >>


ADS  internetviering

ADS internetviering
Op zondag 22 november is vanaf 10 uur een online viering te volgen. In deze dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overledenen herdacht. Voorganger is Ewoud Roos. Lees meer >>


Sessie voor de Ziel: leven met hart en ziel

Sessie voor de Ziel: leven met hart en ziel
Op donderdag 26 november vindt de tweede editie plaats van de online serie Sessies voor de Ziel. Gerke van Hiele, predikant van de doopsgezinde gemeenten Giethoorn en Steenwijk zal de inleiding verzorgen. Daarna zal Tammo van Hoorn het gesprek leiden. Lees meer >>


Levende Adventskalender

Levende Adventskalender
Net als vorig jaar organiseert de Bethlehemkerk in Hilversum in de maand december een Levende Adventskalender. Aan dit initiatief doet ook de DG Huizen-Hilversum mee. Lees meer >>


Textielverhalen uit de Tweede Wereldoorlog

Textielverhalen uit de Tweede Wereldoorlog
Comforters en quilts staan erg in de belangstelling van doopsgezinden. In Leiden is momenteel een tentoonstelling over textiel in de Tweede Wereldoorlog, met onder meer een aantal quilts die net na de oorlog door de mennonieten-gemeenschappen in de VS en Canada naar de oorlogsslachtoffers in Nederland en Duitsland werden gestuurd. Lees meer >>


Corona-advies gemeenten

Corona-advies gemeenten
De ADS komt met een nieuw corona-advies voor de gemeenten, naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 3 november heeft afgekondigd. Lees meer >>


'Dansen op het water' - afscheidsboek Henk Stenvers

'Dansen op het water' - afscheidsboek Henk Stenvers
Ter gelegenheid van het afscheid van Henk Stenvers als algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) is een bundel uitgegeven ‘Dansen op het water’. Binnenkort ontvangen betrokkenen een exemplaar. Lees meer >>


Sessies voor de Ziel: Gerke van Hiele

26 november 2020, 20:00 uur
Sessies voor de Ziel: Gerke van Hiele
Op donderdag 26 november vindt de tweede editie van de online serie Sessies voor de Ziel plaats. U kunt zich nu aanmelden door hier te klikken. Lees meer >>


Sessies voor de Ziel: Gerke van Hiele

Sessies voor de Ziel: Gerke van Hiele
Op donderdag 26 november verzorgt ds. Gerke van Hiele de tweede editie van de serie Sessies voor de Ziel. Nadere informatie volgt. Lees meer >>


Bijbelcursus: Jezus 'off the record'

12 november 2020, 14:30 uur
Bijbelcursus: Jezus 'off the record'
De DG Wieringen organiseert een nieuwe bijbelcursus onder leiding van ds. Tjalling Kindt: Jezus 'off the record' - over Jezus als ervaring. In de vermaning is alle ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Lees meer >>


Dopers Gesprek: tegen polarisatie samenleving

24 november 2020, 20:15 uur
Dopers Gesprek: tegen polarisatie samenleving
Op dinsdag 24 november spreekt Martin Sitalsing, hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Midden-Holland, in het Dopers Gesprek te Amsterdam over de groeiende polarisatie in de samenleving en wat we daartegen zouden kunnen doen. Lees meer >>


ADS  internetvieringen

ADS internetvieringen
De ADS heeft de internetvieringen hervat. De viering geleid door Henk Stenvers, tot 1 oktober algemeen secretaris / directeur van de ADS, is nog tot en met zondag 8 november beschikbaar. Klik HIER om  naar de viering te gaan. Lees meer >>


De tweede oogst van het Mennisten-graan Red Turkey

De tweede oogst van het Mennisten-graan Red Turkey
Bij de tweede oogst op 8 augustus van het graan Red Turkey in Witmarsum is van de 6 ton tarwekorrels een deel bestemd voor de doopsgezinde gemeente van Ouddorp.  Lees meer >>


Maximaal 30 personen in kerkdienst

Maximaal 30 personen in kerkdienst
De ADS adviseert gemeenten om in kerkdiensten met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) samen te komen. Daarnaast wordt het advies gegeven om leden, belangstellenden en andere geïnteresseerden te verzoeken om mondkapjes tijdens te dienst te dragen. Lees meer >>


Verkiezing ‘Meest Gastvrije Kerk’

Verkiezing ‘Meest Gastvrije Kerk’
Maar liefst 69 kerken in Overijssel en Gelderland deden mee aan de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland. De jury nomineerde tien kerken, waaronder de doopsgezinde kerk in Winterswijk. Op donderdag 29 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.  Lees meer >>


Vervolg interactief jongerenwerk

Vervolg interactief jongerenwerk
Voor iedereen die betrokken is bij het jongerenwerk hebben de jongerenwerkers van de ADS een aantal opdrachten bedacht, om met elkaar in gesprek te gaan. Doe je mee?  Lees meer >>


Doopsgezinden waken voor opname vluchtelingen van Lesbos

Doopsgezinden waken voor opname vluchtelingen van Lesbos
De doopsgezinde gemeente Zaanstreek - Krommenie, Wormer en Zaandam - heeft een solidariteitsactie voor de vluchtelingen op Lesbos georganiseerd in de vorm van een wake. Lees meer >>


Groene kerken

Groene kerken
Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Momenteel zijn er vijf groene doopsgezinde gemeenten. Lees meer >>


Senang - in Nieuwe Niedorp

16 oktober 2020, 20:00 uur
Senang - in Nieuwe Niedorp
'Dubbelbloed'duo Nynke Heeg en Klemens Patijn brengt het verhaal van hun Indische ouders en grootouders die met zo’n tweehonderdduizend andere vluchtelingen in de jaren vijftig een koud welkom kregen in Nederland... Voorstelling van Project Geestdrift.     Lees meer >>


Senang - in Nieuwe Niedorp

16 oktober 2020, 16:00 uur
Senang - in Nieuwe Niedorp
'Dubbelbloed'duo Nynke Heeg en Klemens Patijn brengt het verhaal van hun Indische ouders en grootouders die met zo’n tweehonderdduizend andere vluchtelingen in de jaren vijftig een koud welkom kregen in Nederland... Senang is een voorstelling van Project Geestdrift. Lees meer >>


Intrededienst ds. Marijn Vermet

4 oktober 2020, 15:00 uur
Intrededienst ds. Marijn Vermet
De kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente Den Haag nodigt u graag uit om de intrededienst bij te wonen van haar predikant ds. Marijn Vermet.  Lees meer >>


Comforters maken in Leeuwarden

30 oktober 2020, 10:00 uur
Comforters maken in Leeuwarden
In Leeuwarden worden elke laatste vrijdag comforters (gekleurde dekens) gemaakt voor vluchtelingen in het Midden Oosten. In oktober 2020 worden de dekens verscheept naar Jordanië. Lees meer >>


Themaboekje 'Thuis op Aarde'

Themaboekje 'Thuis op Aarde'
Het nieuwe themaboekje voor 2020-2021 ‘Thuis op Aarde’ is uit. Het is mogelijk om, tegen verzendkosten en zolang de voorraad strekt, (extra) exemplaren te bestellen bij het secretariaat van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Docudrama Anne Zernike

Docudrama Anne Zernike
Gemeenteleden en gasten van de doopgezinde / remonstrantse gemeente te Dokkum keken begin september naar de documentaire Om it leauwen en de sinnigens van documentairemaker Annet Huisman (Omrop Fryslan). Deze gaat over de eerste vrouwelijke predikant in Nederland: Anne Zernike die op 5 november 1911 in de doopsgezinde kerk van de Knipe werd bevestigd. Lees meer >>


8 november 2020, 17:00 uur
Expositie in De Gang
Fotogalerie De Gang bij de DG Haarlem is weer open! Tot en met 8 november is de expositie ’20 in 2020’ van fotograaf Maureen Jonker te zien. Lees meer >>


Vredesviering in Middelburg

20 september 2020, 16:30 uur
Vredesviering in Middelburg
Een viering buiten op 20 september in het kader van de Vredesweek. Met live muziek en sprekers over het thema van 2020: 'Vrede verbindt verschil'. Voorganger is ds. Leuny de Kam. Lees meer >>


Vredesweek van  19 t/m 27 september

17 september 2020, 10:00 uur
Vredesweek van 19 t/m 27 september
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Maar niets is minder waar. Vrede vraagt onze blijvende aandacht. Ook veel doopsgezinde gemeenten doen mee met de Vredesweek, een initiatief van PAX. Lees meer >>


Vredesweek van  19 t/m 27 september

Vredesweek van 19 t/m 27 september
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Maar niets is minder waar. Vrede vraagt onze blijvende aandacht. Verschillende doopsgezinde gemeenten doen ook dit jaar weer mee met de Vredesweek van PAX. Lees meer >>


Voorgangers voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Voorgangers voor vluchtelingenkinderen Griekenland
Het baart een grote groep voorgangers vanuit verschillende kerkgenootschappen zorgen dat de opvang van vluchtelingenkinderen in Griekenland nog steeds niet goed is geregeld. Een petitie is door ruim 750 voorgangers ondertekend, onder wie ook doopsgezinde predikanten en voorgangers. Lees meer >>


Nieuwe datum MWC-assemblee

Nieuwe datum MWC-assemblee
De 17e Mennonite World Conference (MWC), het internationale doopsgezinde wereldcongres, is verplaatst naar 5-10 juli 2022 in Indonesië. Lees meer >>


Afscheid Henk Stenvers 2 en 3 oktober

Afscheid Henk Stenvers 2 en 3 oktober
Na 18 jaar grote inzet voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit gaat algemeen secretaris / directeur Henk Stenvers per 1 oktober met pensioen.  Lees meer >>


Menno Simons Stichting vraagt om mee te denken
De Menno Simons Stichting is nadrukkelijk en van oudsher een subsidiegever in het noorden van het land. Daarnaast roepen wij doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven geven. Lees meer >>


Een kijkje in de / een doperse ziel

Een kijkje in de / een doperse ziel
Ds. Fulco van Hulst nodigt doopsgezinden uit met elkaar te delen hoe zij hun doperse identiteit omschrijven en ervaren. Hij geeft zijn visie daarop, maar hoopt dat we met elkaar in gesprek blijven over wat ons voedt en inspireert, waar wij in geloven, waar wij op hopen en waar wij van dromen.  Lees meer >>


Boekpresentatie 'Alsof het nog gewoon is'

30 augustus 2020, 14:30 uur
Boekpresentatie 'Alsof het nog gewoon is'
Henne Burger-Lansen zal tijdens deze presentatie vertellen over haar herinneringen aan de periode 1928–1948, die ze in het boek Alsof het nog gewoon is heeft beschreven. Lees meer >>


Internetviering 9 augustus uit DG Alkmaar

Internetviering 9 augustus uit DG Alkmaar
De ADS internetviering van 9 augustus komt uit de Doopsgezinde Gemeente ALkmaar. Voorganger ds. Louise Pondman-de Wilde.  De dienst is vanaf 10 uur te zien.  Klik HIER om de dienst te bekijken.  Lees meer >>


MWC tekent verklaring tegen kernwapens

MWC tekent verklaring tegen kernwapens
Mennonite World Conference, de mondiale organisatie van doopsgezinde en verwante geloofsgemeenschappen, heeft zich aangesloten bij een brede coalitie tegen kernwapens. In augustus 2020 is het 75 jaar geleden dat de VS op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki atoombommen afwierp, met desastreuze gevolgen. Lees meer >>


Fotowedstrijd Haarlem 775 jaar

Fotowedstrijd Haarlem 775 jaar
Dit jaar heeft Haarlem 775 jaar stadsrechten. Fotogalerie De Gang, de expositieruimte van Doopsgezind Haarlem, gaat dit natuurlijk vieren. En wel met een fotowedstrijd waar iedereen aan mee kan doen! Het thema van de fotowedstrijd is: ‘Ongezien Haarlem’. Inzenden kan t/m 1 oktober 2020. Lees meer >>


Wereldraad: brandbrief aan G20

Wereldraad: brandbrief aan G20
De Wereldraad van Kerken heeft samen met drie andere grote christelijke organisaties een brandbrief gestuurd aan de G20. In de brief wordt opgeroepen de huidige onrechtvaardige economische structuren te hervormen en een begin te maken met rechtvaardig herstel en opbouw. Aanleiding is de coronacrisis die de grote ongelijkheid in de wereld genadeloos blootlegt. Lees meer >>


Subsidie Fonds DG Zuid-Limburg
Het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg heeft als doel om uit de opbrengst van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland. Het moet gaan om kleine, korte projecten. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 augustus 2020. Lees meer >>


Menno Simons-Preekprijs 2020 toegekend

Menno Simons-Preekprijs 2020 toegekend
Dit jaar gaat de Menno Simons Preekprijs naar radio-predikante Andrea Schneider van de Vereniging van Evangelische Vrije Kerken (VEF) in Duitsland. Haar preek ging over Matt 5:13: 'Jullie zijn het zout der aarde'.  Lees meer >>


Online kerkdiensten en auteursrechten

Online kerkdiensten en auteursrechten
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft een YouTube kanaal genaamd 'Doopsgezind Nederland'. Elke zondag om 10.00 uur wordt er een viering uitgezonden, die nadien nog een week te bekijken is. Lees meer >>


DoRe online symposium Bijbel - Context - Autobiografie

19 november 2020, 13:30 uur
DoRe online symposium Bijbel - Context - Autobiografie
Online symposium Bijbel – Context - Autobiografie, georganiseerd door het remonstrantse Arminius Instituut en het Doopsgezind Seminarium. Op 19 november is de laatste van drie afleveringen. Lees meer >>


DoRe online symposium Bijbel - Context - Autobiografie

12 november 2020, 13:30 uur
DoRe online symposium Bijbel - Context - Autobiografie
Het Doopsgezind Seminarium en het Arminius Instituut biedt een drieluik online symposium aan over contextueel en autobiografisch bijbellezen. Data: de donderdagen 5, 12 en 19 november van 13.30 - 15.00 uur. Lees meer >>


DoRe online symposia Bijbel - Context - Autobiografie

5 november 2020, 13:30 uur
DoRe online symposia Bijbel - Context - Autobiografie
In november bieden het Doopsgezind Seminarium en het Arminius Instituut online symposia aan: Bijbel – Context - Autobiografie, op de donderdagen 5, 12 en 19 november van 13.30 tot 15.00 uur. Lees meer >>


'En toen knapte de fijne bubbel'

'En toen knapte de fijne bubbel'
Reizen betekent het opdoen van ervaringen, je onderdompelen in een andere wereld en niet met thuis bezig zijn. Hoe voelt het dan als je plotsklaps terug moet naar huis? Tonke en Bodil Boelens overkwam het tijdens het backpacken in Zuid-Amerika. Na een hike door de bergen van Peru, kwamen ze plots in een wereld terecht die compleet veranderd was door corona. Lees meer >>


Internetviering 5 juli uit Borne

Internetviering 5 juli uit Borne
De ADS internetviering van zondag 5 juli komt uit de doopsgezinde gemeenten in Twente en is opgenomen in de vermaning in Borne. Voorganger is ds. Carla Borgers. De dienst is vanaf 10 uur te zien. Klik HIER om de dienst te bekijken. Lees meer >>


Internetviering 28 juni uit DG Ouddorp

Internetviering 28 juni uit DG Ouddorp
De internetviering van zondag 28 juni is opgenomen in de doopsgezinde kerk in Ouddorp. Voorganger is ds. Karel van Wijngaarden.  De viering is vanaf 10 uur te zien. Klik HIER om de viering te bekijken.  Lees meer >>


Maaltijdbezorging in IJmond

Maaltijdbezorging in IJmond
Al vele jaren worden in de vermaning van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond maandelijks 70+ maaltijden georganiseerd. Vanwege corona worden die nu aan huis bezorgd. Het geld dat overblijft gaat naar een goed doel. Lees meer >>


Predikant gezocht De Kapel Hilversum

Predikant gezocht De Kapel Hilversum
De vrijzinnige geloofsgemeenschap De Kapel in Hilversum zoekt met ingang van 1 januari 2021 een predikant voor 80% fte, eventueel in te vullen door twee personen. Solliciteren kan tot 1 juli 2020 Lees meer >>


Internetviering 21 juni vanuit DG Veenwouden

Internetviering 21 juni vanuit DG Veenwouden
De ADS internetviering komt op 21 juni uit de doopsgezinde gemeente Veenwouden. Voorganger is ds. Gea Laan. De viering is te zien op 21 juni vanaf 10 uur. Klik HIER om de viering te bekijken. Lees meer >>


In memoriam Piet Beun

In memoriam Piet Beun
Op 20 april 2020 overleed op 87-jarige leeftijd broeder Pieter Abraham Beun. Van 1994-2000 was hij voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. In 2013 kreeg hij een lintje vanwege zijn verdiensten voor de kerk- en orgelmuziek. Lees meer >>


ADS internetviering 7 juni vanuit Utrecht

ADS internetviering 7 juni vanuit Utrecht
De ADS internetviering van 7 juni is opgenomen in de doopsgezinde gemeente Utrecht. De viering wordt geleid door ds. Carolien Cornelissen. De viering is te zien door HIER te klikken.  Lees meer >>


Internetdiensten

Internetdiensten
Ter vervanging van de kerkdiensten die nu geen doorgang kunnen vinden, zendt de ADS iedere zondag een doopsgezinde viering uit. De viering wordt in toerbeurt door verschillende doopsgezinde predikanten geleid en uitgezonden via een YouTube kanaal. Klik hier om naar het Youtube kanaal te gaan.  Lees meer >>


Machteld Stam nieuwe directeur Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Machteld Stam nieuwe directeur Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) benoemt Machteld Stam-Timmer tot haar nieuwe directeur. Per 1 oktober 2020 is zij de opvolgster van Henk Stenvers, die met ingang van dezelfde datum met pensioen gaat. Lees meer >>


Doopsgezinde kerk Winterswijk meest gastvrije in Oost-Nederland?

Doopsgezinde kerk Winterswijk meest gastvrije in Oost-Nederland?
Het doopsgezinde kerkje in Winterswijk is in de race voor de titel 'Meest gastvrije kerk van Oost Nederland'. Stem mee! Lees meer >>


Internetdienst ADS 24 mei 2020

Internetdienst ADS 24 mei 2020
De internetviering wordt deze zondag verzorgd door ds. ds. Han Cuperus, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht. Het collectedoel is het lepraproject van Doopsgezind WereldWerk in Tanzania. De video is te zien vanaf 10 uur. Lees meer >>


Bijbelworkshop over Psalm 8

Bijbelworkshop over Psalm 8
In deze bijbelworkshop bestuderen we Psalm 8. Een Psalm die ons uitdaagt om kritisch na te denken over onze omgang met de aarde. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat de Psalm ons in deze tijd te zeggen heeft. Lees meer >>


Internetdienst 17 mei

Internetdienst 17 mei
De internetviering wordt deze zondag verzorgd door ds. Paul Thimm, predikant in de doopsgezinde gemeente Aalsmeer. Lees meer >>


Wereldraad roept op tot Dag van Gebed i.v.m. corona

Wereldraad roept op tot Dag van Gebed i.v.m. corona
De Wereldraad van Kerken roept alle lidkerken op tot een wereldwijde Dag van Gebed op 14 mei, voor eenheid en zorg voor elkaar. Lees meer >>


Nog geen kerkdiensten

Nog geen kerkdiensten
De ADS geeft nieuwe richtlijnen voor het organiseren en bezoeken van een kerkdienst. Het advies is om hiermee tot 1 juli te wachten omdat veel doopsgezinden vanwege hun leeftijd tot een risicogroep behoren. Lees meer >>


Oud-ADS-voorzitter Piet Beun overleden

Oud-ADS-voorzitter Piet Beun overleden
Op 20 april jl. is br. Piet Beun overleden. Hij was van 1994-2000 voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Zijn 75-jarig jubileum als organist zou op 25 april gevierd worden, maar moest vanwege corona worden afgelast. Lees meer >>


Internetviering 10 mei uit Leeuwarden

Internetviering 10 mei uit Leeuwarden
De ADS internetviering komt op 10 mei uit de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. Hij is te zien vanaf 10 uur. Klik HIER om direct naar de viering te gaan of ga naar het YouTube kanaal van de ADS.   Lees meer >>


Boekje over ds. Agniet Frevel opnieuw uitgegeven

Boekje over ds. Agniet Frevel opnieuw uitgegeven
Het boekje door dr. D. Jansen, met een inleiding op drie decennia ds. A. Frevel, is een tweede uitgave. Deze nieuwe uitgave had een informatieboekje moeten zijn voor de expositie over ds. Agniet Frevel en haar vriendin Fem Steenbergen tijdens de Tweede Wereldoorlog, die op 13 juni geopend zou worden. Door de coronacrisis wordt de expositie in de doopsgezinde- remonstrantse kerk aan de Legeweg nu een jaar uitgesteld en zal dan aansluiten op alle '75 + 1 jaar na de bevrijding'-activiteiten. Lees meer >>


Gemeenteberaad 13 juni vindt online plaats

Gemeenteberaad 13 juni vindt online plaats
Wat tot voor kort vanzelfsprekend was blijkt in deze tijd niet mogelijk: met een grote groep bij elkaar komen voor een dag vol inspiratie, verdieping en verbondenheid. Dat was namelijk de insteek van het eerste Gemeenteberaad. Nu als gevolg van de coronamaatregelen fysiek bij elkaar komen niet kan, bent u van harte uitgenodigd om deze dag vanuit huis online ‘bij te wonen’: zaterdag 13 juni 2020 van 14.00 tot 16.30 uur. De foto refereert aan het komende jaarthema 'Thuis op Aarde'. Lees meer >>


Boekentip

Boekentip
Wilma Tienersma-Veenstra werkt sinds 2011 in de doopsgezinde gemeenten Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen. Ze beschrijft haar spirituele levensweg, waarin het omgaan met verlies en verdriet een belangrijk thema is.  Lees meer >>


Gebeden en gedichten

Gebeden en gedichten
Na de uitbraak van het coronavirus hebben verschillende doopsgezinden, onder wie predikanten, gebeden en gedichten geschreven. In deze onzekere tijd kunnen deze teksten ons troost bieden en bemoedigen. Lees meer >>


Fonds DG Zuid-Limburg
Het Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg staat weer open voor aanvragen. Het gaat om ondersteuning voor kleine, korte projecten in de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. Aanvragen kunnen tot 15 juli ingestuurd worden. Lees meer >>


‘Ik heb voor jou… een lied, een gedicht, een gebed’

‘Ik heb voor jou… een lied, een gedicht, een gebed’
‘Geef mij nu je angst’ was in 2018/2019 het jaarthema van onze doopsgezinde geloofsgemeenschap. Een thema dat in 2020 weer verrassend actueel blijkt te zijn. Fulco van Hulst, docent aan het doopsgezind seminarium, bewerkte het artikel dat hij destijds voor het themaboekje schreef en gaf het de titel ‘Ik heb voor jou… een lied, een gedicht, een gebed’. Lees meer >>


ADS-diensten in de Stille Week en met Pasen

ADS-diensten in de Stille Week en met Pasen
We bevinden ons in de Stille Week die uitmondt in Pasen. 
De ADS zendt zowel op Witte Donderdag, Goede Vrijdag als Paaszondag een viering uit die via internet te volgen is. Lees meer >>


Avondmaal in tijden van corona 

Avondmaal in tijden van corona 
Nu gemeenten in de Stille Week niet samen kunnen komen om het Avondmaal te vieren, roept dat vragen op. Is het mogelijk om het Avondmaal virtueel te vieren? En hoe zit het met de doperse traditie van het Avondmaal? Iris Speckmann heeft er gedachten over. Lees meer >>


Vermaningspad 2020 jaar uitgesteld

Vermaningspad 2020 jaar uitgesteld
Gezien de omstandigheden rond het coronavirus en de mogelijkheid dat de crisis niet binnen twee maanden achter de rug zal zijn, heeft het bestuur van de Ring Zwolle besloten het Vermaningspad een jaar op te schorten. Dit besluit is in overleg met de organisatoren en met pijn in het hart genomen.  Lees meer >>


Doopsgezind Plus Xtra

Doopsgezind Plus Xtra
In de week voor Pasen ontvangen alle doopsgezinden een losse editie van Doopsgezind Plus. Deze extra editie, die per post wordt verzonden, heeft als thema Pasen. Dit jaar zal het een bijzondere Pasen worden, waarin kerkbezoek helaas niet mogelijk is, en ook bezoek in het algemeen voor velen niet. Lees meer >>


Documentaire Anne Zernike op televisie

Documentaire Anne Zernike op televisie
Anne Zernike werd in 1911 de eerste vrouw op de kansel in het Friese Bovenknijpe, nu De Knipe. Daar, in de doopsgezinde kerk, ontmoet ze haar man, de toen nog onbekende schilder Jan Mankes. Vanaf 11 april is de documentaire over hen te zien. Lees meer >>


Noodkreet: coronacrisis treft ook Tanzania

Noodkreet: coronacrisis treft ook Tanzania
Doopsgezind WereldWerk heeft al jarenlang contacten met een aantal ziekenhuizen in Tanzania. Deze hebben dringend uw hulp nodig. Het coronavirus treft nu ook Afrika. Lees meer >>


Jubileum: Piet Beun 75 jaar organist AFGELAST

Jubileum: Piet Beun 75 jaar organist AFGELAST
De jubileumviering op 25 april van organist Piet Beun (tevens oud-voorzitter van de ADS) in de doopsgezinde kerk te Rotterdam is tot nader bericht afgelast. Lees meer >>


Liturgie voor huisdiensten FDS en GDS

Liturgie voor huisdiensten FDS en GDS
De predikanten en voorgangers in het FDS- en GDS-gebied bieden de komende tijd wekelijks een liturgie voor een huisdienst aan. Deze is per mail te verkrijgen bij de FDS. Lees meer >>


Vlog van Maaike de Jong

Vlog van Maaike de Jong
Maaike de Jong, predikante van de doopsgezinde gemeente in Zeist heeft een vlog opgenomen waarin ze haar gedachten met u deelt. Lees meer >>


Nieuwe datum MCC-centennial

Nieuwe datum MCC-centennial
Het was de bedoeling dat op 18 april a.s. het 100-jarig bestaan van Mennonite Central Committee (MCC) zou worden gevierd. In verband met de corona-crisis kan een viering op die datum nu geen doorgang vinden. Er is een nieuwe datum gekozen: zaterdag 26 september in de doopsgezinde vermaning in Haarlem. Lees meer >>


Situatie Lesbos

Situatie Lesbos
De afgelopen tijd is het onrustig op Lesbos. De vluchtelingenkampen zitten overvol. Het Duitse doopsgezinde vredescomité (DMFK) bericht erover, klik hier. Ook Pauline Tazelaar blijft demonstreren en heeft een handtekeningenactie op touw gezet. Bovendien is er een petitie gestart om de EU op te roepen eindelijk wat aan de situatie te doen. Lees meer >>


Midweek Fredeshiem

Midweek Fredeshiem
Van 20 tot en met 24 april wordt door de FDS, GDS en Ring Zwolle een (vakantie)midweek georganiseerd in Fredeshiem voor met name de wat ouderen in de doopsgezinde gemeenten. Aanmelden vóór 20 maart. Lees meer >>


Aktie Paastas

12 april 2020, 10:00 uur
Aktie Paastas
De Doopsgezinde Gemeente Arnhem doet mee met de Aktie Paastas, een initiatief van de Jansbeek Ekklesia. In de tas komt (houdbaar) voedsel voor een feestelijk Pasen voor bezoekers van het Inloophuis St. Marten Lees meer >>


Vrijzinnig Leerhuis: 'hulp'

Vrijzinnig Leerhuis: 'hulp'
Van 20-03 t/m 21-03 en 27-03 t/m 28-03 vinden de volgende themaweekenden plaats, met als gespreksleider dr. Alfred van Wijk. Het zal gaan over het thema 'hulp'. Aan de orde komen o.m. de ontwikkeling van zorg en hulp in de oudheid, het jodendom en het christendom. Ook ons sociaal zekerheidsstelsel en eigen ervaringen met hulp en zorg zullen aan de orde komen. Lees meer >>


Kamerkoor zingt 'The best of Dualis'

7 maart 2020, 20:15 uur
Kamerkoor zingt 'The best of Dualis'
Op zaterdag 7 maart zingt het Groningse Kamerkoor Dualis in de doopsgezinde kerk in Groningen publieksfavorieten uit de negentien jaar dat het koor bestaat. Lees meer >>


Concert in Heerenveen

13 maart 2020, 20:00 uur
Concert in Heerenveen
De bekende troubadour Gerrit Breteler geeft een concert op vrijdag 13 maart. Met zijn karakteristieke stemgeluid bezingt Bretler het Friese landschap. Lees meer >>


Kees Posthumus in Doopsgezinde kerk te Zwolle


Kees Posthumus in Doopsgezinde kerk te Zwolle
Tientallen bekende en onbekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in een wervelend reisverhaal. Lees meer >>


Quilt van kleurrijk logo

Quilt van kleurrijk logo
Het logo van de ADS is in de doopsgezinde gemeente Bolsward uitgebeeld in kleur. Er is een quilt van gemaakt naar het voorbeeld van de doopsgezinde gemeente Zaandam.  Lees meer >>


Wereldgebedsdag: Zimbabwe

Wereldgebedsdag: Zimbabwe
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van bijbelse teksten. Dit jaar valt Wereldgebedsdag op 6 maart, en is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe. Lees meer >>


Werkgroep ds. Frevel en Steenbergen 40-45

Werkgroep ds. Frevel en Steenbergen 40-45
De voormalige pastorie van de doopsgezinde–remonstrantse gemeente aan de Legeweg te Dokkum was in de Tweede Wereldoorlog het werkdomein van ds. Agniet Frevel en Fem Steenbergen. Zij hebben daar indertijd vele kinderen laten onderduiken, onder wie drie joodse meisjes. Een werkgroep houdt zich met dit verleden bezig en is nog op zoek naar de namen van ca. 15 onderduikkinderen. Lees meer >>


Vier de Zondag in Joure

23 februari 2020, 17:00 uur
Vier de Zondag in Joure
In Vier de Zondag komt Joute de Graaf uit Sneek spreken over zijn boek Grenzeloze geloofsgeschiedenis. Lees meer >>


Tjeerd Blauw spreekt in Middelburg

23 februari 2020, 10:00 uur
Tjeerd Blauw spreekt in Middelburg
Sinds begin 2020 heeft de Doopsgezinde Gemeente Walcheren ervoor gekozen elke vierde zondag iemand uit te nodigen rond het thema milieu en klimaatverandering.  Lees meer >>


Jubileum: Piet Beun 75 jaar organist AFGELAST

Jubileum: Piet Beun 75 jaar organist AFGELAST
Het geplande jubileum van Piet Beun 75 jaar organist, op zaterdag 25 april in de doopsgezinde kerk te Rotterdam, is tot nader bericht afgelast. Lees meer >>


Nieuw ADS-reglement aangenomen

Nieuw ADS-reglement aangenomen
In november 2019 heeft de Gemeentevergadering, bijeen in Amsterdam, het voorstel van het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit aangenomen om de bestuursstructuur van de Sociëteit te veranderen. Op 15 februari jl. werd in een extra Gemeentevergadering het nieuwe, daarbij passende reglement aangenomen. Lees meer >>


Jan van der Heyden in Stadsarchief

Jan van der Heyden in Stadsarchief
Jan van der Heyden was een veelzijdig mens. Hij ontwierp o.a. de openbare straatverlichting en de brandslang, en ondersteunde de doopsgezinde gemeenschap financieel. Onlangs heeft het Amsterdams Stadsarchief een collectie prenten en bezittingen van hem aangekocht. Lees meer >>


Cursus verbindend communiceren in Franeker

21 maart 2020, 10:30 uur
Cursus verbindend communiceren in Franeker
In aansluiting op een speciale vredesdienst met als thema 'Verbindend communiceren' wordt in Franeker een cursus ‘verbindend communiceren’ gegeven op zaterdag 21 maart 2020, o.l.v. Maarten van der Werf. Er is plaats voor 20 deelnemers. Lees meer >>


Paaspakkettenactie Alkmaar

Paaspakkettenactie Alkmaar
De paaspakkettenactie 2019, georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken, was een groot succes. Ook dit jaar doet de doopsgezinde gemeente Alkmaar weer mee. Lees meer >>


3 maart 2020, 12:00 uur
Gebedsmoment veertigdagentijd in Aalsmeer
In de veertigdagentijd is er de mogelijkheid om op zes dinsdagen, te weten 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april, om 12.00 uur gezamenlijk een korte meditatie te houden in de doopsgezinde gemeente Aalsmeer. Lees meer >>


Theatervoorstelling Kees van der Zwaard in Aalsmeer

25 februari 2020, 20:00 uur
Theatervoorstelling Kees van der Zwaard in Aalsmeer
Kees is 10 jaar, woont in Aalsmeer en komt uit een protestants nest. Hij zit op de School met den Bijbel. Zijn hoofd zit vol verhalen en vol bezorgdheid over de wereld. Hoe overleeft het kind tussen droom en realiteit? Lees meer >>


23 februari 2020, 10:30 uur
Muziek uit IJsland in Haarlem
Oude IJslandse verhalen hebben andere thema’s dan bijbelverhalen. Worden de begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’ misschien ook door de lichtval, de plaats op aarde dus, getekend? Een 'muziekdienst' in Haarlem. Lees meer >>


5 maart 2020, 14:00 uur
Lezing: doopsgezinden en de Holocaust
Lezing door ds. Pieter Post in Surhuisterveen in het kader van de jaarlijkse gezamenlijke broederkringbijeenkomst van Drachten, Rottevalle en Surhuisterveen. Het wordt tijd ook het pijnlijke doopsgezinde verleden onder ogen te zien. Lees meer >>


Vrijwilligers gevraagd voor de schuilkerk in Pingjum

Vrijwilligers gevraagd voor de schuilkerk in Pingjum
Wilt u meehelpen als vrijwilliger in de schuilkerk in Pingjum (Friesland), neem dan contact op via info@doopsgezindemonumenten.nl Lees meer >>


Jansbeek Lezing met Pieter Omtzigt

10 februari 2020, 20:00 uur
Jansbeek Lezing met Pieter Omtzigt
In de doopsgezinde kerk te Arnhem komt spreken Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer voor het CDA en Europarlementariër. Hij wordt sterk gedreven door sociale rechtvaardigheid. Lees meer >>


Aalsmeers saxofoonkwartet in dienst op Schiphol

Aalsmeers saxofoonkwartet in dienst op Schiphol
Om het Luchthavenpastoraat meer bekendheid te geven heeft het Aalsmeers saxofoonkwartet op 4e Advent meegewerkt aan de zondagsdienst. Voor de dienst speelden zij ook in de vertrekhal op Schiphol.  Lees meer >>


Lezing 'Engelen in de Kunst'

5 maart 2020, 19:30 uur
Lezing 'Engelen in de Kunst'
Door de eeuwen heen zijn engelen, in al hun verschijningsvormen, een geliefd onderwerp in de kunst. Lezing in Apeldoorn door kunsthistorica Marian van Caspel. Lees meer >>


Het Mennokoor uit Apeldoorn jubileert

9 februari 2020, 14:00 uur
Het Mennokoor uit Apeldoorn jubileert
Het Mennokoor van de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn bestaat zondag 9 februari aanstaande 45 jaar. Het koor viert zijn jubileum in een speciale dienst met leden, vrienden, belangstellenden en oud-koorleden en oud-dirigenten. Lees meer >>


Ds. Albert Keuter 7 januari 1892 – 10 maart 1945

Ds. Albert Keuter 7 januari 1892 – 10 maart 1945
Op 10 maart a.s. is het 75 jaar geleden dat ds. Albert Keuter in het concentratiekamp Bergen Belsen om het leven kwam. Dominee Keuter van de doopsgezinde gemeente in Den Haag was na het uitbreken van de oorlog onverzettelijk, in woord en daad. Lees meer >>


Concert Combo Fleur in Dokkum

16 februari 2020, 15:00 uur
Concert Combo Fleur in Dokkum
Combo Fleur is een accordeonensemble met een eigen kenmerkende stijl. Ze spelen door heel Friesland en daarbuiten. Het concertprogramma is veelzijdig. Lees meer >>


31 januari 2020, 17:00 uur
Diner pensant over vrijheid in Wageningen
Van harte welkom bij het diner pensant over vrijheid op 31 januari 2020. 'Ik bepaal zelf hoe ik mijn leven inricht', hoor je mensen vaak zeggen in deze tijd. Hoe komt het dat deze woorden steeds minder vanzelfsprekend klinken? Want vrijheid is anno 2020 minder gewoon dan het lijkt. Vrijheid staat onder druk. Lees meer >>


Maaltijd en meer in Zaandam

30 januari 2020, 18:00 uur
Maaltijd en meer in Zaandam
Jannie Nijwening en Kok Klever hebben elk hun eigen geschiedenis op het gebied van geloof en kerkbetrokkenheid. Gereformeerd, cisterciënsers, katholiek, franciscaans en uiteindelijk thuisgeraakt bij de doopsgezinden. Deze avond geven ze een inkijkje in hun persoonlijke geloofsweg.  Lees meer >>


'Godly play' in Zaandam

2 februari 2020, 10:00 uur
'Godly play' in Zaandam
Op 2 februari is er in de doopsgezinde kerk van Zaandam een bijzondere viering voor jong en oud.  Lees meer >>


Doopsgezinde Gemeenschap Suriname

Doopsgezinde Gemeenschap Suriname
De doopsgezinde gemeenschap in Suriname is officieel van start gegaan. In de nieuwsbrief is te lezen waar de gemeenschap zich voor inzet en wat er de laatste tijd is gebeurd. Lees meer >>


De stad in de religie, religie in de stad

De stad in de religie, religie in de stad
Gespreksmiddag (23 januari) en studiemiddag (24 januari), vanuit het doopsgezind seminarium. Hoe kijken verschillende religies vanuit hun traditie en religieuze bronnen aan tegen de stad en de stadse cultuur? Vereist het vreedzaam samenleven in de stad een gedeelde levensvisie? Met onder meer Chris Doude van Troostwijk.   Lees meer >>


Jongerenvredesweekend | 75 jaar vrijheid

18 januari 2020, 12:00 uur
Jongerenvredesweekend | 75 jaar vrijheid
‘Stel je voor er komt oorlog, en niemand gaat er naartoe.’ Het is 75 jaar geleden dat de bevrijding van Europa begon. Tijdens het vredesweekend in Dopersduin is er een programma om terug te kijken en vooruit te kijken. We laten ons licht schijnen op de jaren van duisternis. Wat is oorlog, wat is vrede en hoe gaan we daarmee om? Jongeren gaan in gesprek met (doopsgezinde) ouderen die de oorlog nog hebben meegemaakt of het verhaal van hun ouders vertellen.  Lees meer >>


25 april 2020, 10:00 uur
Zendingsworkshop in Bussum
Er vindt een zendingsworkshop plaats van de Doopsgezinde Zending. Nadere informatie volgt.  Lees meer >>


Uitnodiging Ringdag 2020

19 januari 2020, 09:00 uur
Uitnodiging Ringdag 2020
Wereldwijd horen doopsgezinden bij elkaar. Dat wordt gevierd op Wereldbroederschapsdag, tevens Ringdag, zondag 19 januari 2020. Om elkaar te ontmoeten, terug te zien, te leren kennen. Lees meer >>


Oproep voor bijdragen 40-dagenkalender

Oproep voor bijdragen 40-dagenkalender
Ondanks het vertrek van ds. Kikkert, die elk jaar de 40-dagenkalender samenstelde, wil de Societeit van doopsgezinde gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland (GDS), weer zo'n kalender maken voor 2020. Hulp gevraagd! Lees meer >>


Poëzieavond in Apeldoorn

22 januari 2020, 19:30 uur
Poëzieavond in Apeldoorn
Poëzieavond in Apeldoorn voorafgaand aan de jaarlijkse landelijke poëzieweek. De deelnemers dragen zelf gedichten voor. Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom luisteren! Lees meer >>


Op weg naar Taizé-viering in Goes

16 februari 2020, 19:30 uur
Op weg naar Taizé-viering in Goes
Binnenkort start een nieuwe serie zangavonden in Goes van Zingen in Verbondenheid onder leiding van Nico Dekkers. Lees meer >>


 Duizend dagen, een podcast over het kerkasiel van Rottevalle

Duizend dagen, een podcast over het kerkasiel van Rottevalle
De doopsgezinde kerk van Rottevalle werd begin jaren negentig een schuilplaats voor een Syrisch Orthodox gezin van vader, moeder en vier kinderen. De dorpelingen waakten over hen, dag en nacht. Bijna duizend dagen lang. Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad publiceren nu gezamenlijk een podcast over het langste kerkasiel van Nederland. Lees meer >>


'All you need is love-actie' in Apeldoorn

'All you need is love-actie' in Apeldoorn
De doopsgezinde gemeente Apeldoorn heeft besloten om per jaar een bedrag van maximaal € 5.000,= te reserveren voor sponsorprojecten, die aangedragen worden door gemeenteleden. Het gaat om diverse goede doelen. Lees meer >>


Joris Luyendijk maakt bubbel zichtbaar

Joris Luyendijk maakt bubbel zichtbaar
In de doopsgezinde kerk in Leeuwarden vond 7 december jl. de achtste Menno Simons-lezing plaats. Het thema was ‘Omgaan met verschil’. Joris Luyendijk nam de honderden aanwezigen mee in zijn gedachtegang en vertelde over zijn huidige onderzoek naar de elite. Hij vindt dat iedereen tegenwoordig in een eigen bubbel zit, maar zich daar niet van bewust is. 
In zijn lezing liet hij haarfijn zien hoe dat komt. Lees meer >>


Verklaring WereldWerk en Quakers over kernwapenvrije wereld

Verklaring WereldWerk en Quakers over kernwapenvrije wereld
Tijdens de ontmoetingsdag op 16 november jl. van doopsgezinden verbonden met Doopsgezind WereldWerk en leden van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), is de volgende verklaring aangenomen, gericht aan de Raad van Kerken in Nederland: Lees meer >>


Aankondiging Roemeniëreis 2020

Aankondiging Roemeniëreis 2020
Ook volgend jaar wordt vanuit de FDG Ameland weer een reis naar Roemenië georganiseerd. Al sinds 2006 zijn er contacten met de Unitarische Gemeente van Nagyajta in het Hongaarstalige deel van Transsylvanië.  Lees meer >>


Kerstviering voor alle leeftijden in Utrecht

24 december 2019, 18:30 uur
Kerstviering voor alle leeftijden in Utrecht
Maak het kerstverhaal mee in een vrolijke viering voor iedereen van 0 tot 100 op kerstavond.  Lees meer >>


14 december 2019, 16:00 uur
Fotogalerie De Gang: De ark van de kikkers
Fotogalerie De Gang nodigt u uit voor de feestelijke opening van de expositie De ark van de kikkers, op 14 december. Lees meer >>


Turkey Red Wheat: Zaans Avondmaalsbrood

Turkey Red Wheat: Zaans Avondmaalsbrood
Vanaf de eerst berichten over dit doperse graan was er interesse vanuit de doopsgezinde gemeente Koog en Zaandijk en Westzaan. We vonden dat het Avondmaalsbrood voor onze gemeente van dit graan zou moeten worden gebakken. En dat is gelukt! Lees meer >>


Joris Luyendijk verzorgt Menno Simons-lezing

Joris Luyendijk verzorgt Menno Simons-lezing
Journalist en antropoloog Joris Luyendijk verzorgt de achtste editie van de Menno Simons-lezing, op 7 december in Leeuwarden. Lees meer >>


Interview met Joris Luyendijk

Interview met Joris Luyendijk
Joris Luyendijk verzorgt de achtste Menno Simons-lezing rondom het thema ‘Omgaan met verschil’. De journalist en antropoloog is vooral bekend van zijn werk in het Midden-Oosten en zijn verslaglegging over de financiële wereld. Momenteel houdt hij zich bezig met het thema ‘diversiteit’, waarbij hij zich richt op de kloof tussen witte hoogopgeleiden en laag- en niet opgeleiden.  Lees meer >>


Oecumenische adventsmarkt in Utrecht

30 november 2019, 15:30 uur
Oecumenische adventsmarkt in Utrecht
De Doopsgezinde Gemeente Utrecht doet mee met de adventsmarkt die wordt gehouden in de Pandhof van de Domtoren. Er worden daar cakes, koeken en kerstkaarten verkocht. De opbrengst gaat dit jaar naar het Vrijplaatsenfonds van Dopersduin. 

Lees meer >>


Jasper is lekenpredikant

Jasper is lekenpredikant
Jasper Pondman is lekenpredikant. Hij heeft inmiddels zo'n twintig preken gegeven door het hele land. Hij vertelt in een artikel in Stadsblad Utrecht hoe dat in zijn werk gaat.  Lees meer >>


8 december 2019, 10:00 uur
Preek van de Leek door Adri van Oosten
Op uitnodiging van de Doopsgezinde Gemeente Goes en Vrijzinnige Protestanten te Goes verzorgt Adri van Oosten uit ‘s-Heer Hendrikskinderen de Preek van de Leek. Lees meer >>


14 december 2019, 15:30 uur
10e Roze Adventsviering in Middelburg 
ChristenQueer afdeling Zuidwest nodigt iedereen uit voor het 10-jarig jubileum van Roze Adventvieringen in Zeeland. Het thema is: ‘Als ik over mijn liefde niet kan spreken’. Voorganger is ds. Leuny de Kam van Doopsgezind Walcheren. Lees meer >>


Kerst-Inn in Heerenveen

12 december 2019, 19:00 uur
Kerst-Inn in Heerenveen
Onder het motto ‘Hoop op een nieuwe wereld’ zet de doopsgezinde kerk van 19.00 tot 21.00 uur haar deuren open voor iedereen die in de donkere dagen voor Kerst behoefte heeft aan warmte en licht. Lees meer >>


Adventsliturgie in Heerenveen

8 december 2019, 14:00 uur
Adventsliturgie in Heerenveen
Op de Tweede Adventzondag (8 december) wordt in Heerenveen een bijzondere Adventsliturgie gehouden. Deze is gebaseerd op de Engelse traditie van ‘Lessons and Carols’, maar krijgt een eigen invulling. Lees meer >>


't Lam Ontmoet: kindervoorstelling 'Gekke Buren'

2 februari 2020, 15:00 uur
't Lam Ontmoet: kindervoorstelling 'Gekke Buren'
In Blokzijl wordt de kindervoorstelling 'Gekke Buren' van Daniëlle van Dijk gepresenteerd, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Ingrid & Dieter Schubert.     Lees meer >>


't Lam Ontmoet: Helmert Woudenberg met 'Carmiggelt'

24 januari 2020, 20:15 uur
't Lam Ontmoet: Helmert Woudenberg met 'Carmiggelt'
Van 1947 tot 1975 schreef Simon Carmiggelt elke dag een Kronkel. In de voorstelling 'Carmiggelt' in Blokzijl speelt Helmert Woudenberg daaruit een aantal grappige maar ook droefgeestige gebeurtenissen. Lees meer >>


26 januari 2020, 12:30 uur
Buurkerken organiseren lunch voor de eenheid
Op zondag 26 januari 2020 wordt de jaarlijkse Buurkerkenlunch gehouden in de Geertekerk aan het Geertekerkhof in Utrecht. De activiteit vindt plaats tijdens de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Lees meer >>


De Vrede dienen

De Vrede dienen
Gedurende bijna twee jaar heeft de projectgroep Gewetensverhalen van de DG Aalsmeer gewerkt aan het tot stand komen van een boek en korte film. Een exemplaar van het boek De Vrede dienen wordt tijdens de Gemeentevergadering op 23 november in Amsterdam aan alle gemeenten aangeboden. Een aanrader voor gesprekskringen. Lees meer >>


Pleidooi voor meer diversiteit in de media

Pleidooi voor meer diversiteit in de media
Margreet van der Werf-Stelling schreef op verzoek van ZIJSPIEGEL, het blad van de Oecumenische Vrouwensynode, op persoonlijke titel het artikel: Quota in de media… een pleidooi. Bestuursvoorzitter Janneke Nijboer schrijft daarover: ‘De vanzelfsprekendheid van wat de media brengen wordt door Margreet Stelling bekritiseerd. (...) Ze ziet nog te vaak en te veel witte mannen, die het beeld bepalen.’ Lees meer >>


Jan Jongsma en de Amish

17 november 2019, 15:00 uur
Jan Jongsma en de Amish
Op zondag 17 november om 15.00 uur komt Jan Jongsma in Holwerd vertellen over de Amish. Hij is in Noord-Amerika met zijn vrouw op bezoek geweest bij een Amish-gemeenschap en wil zijn ervaringen met ons delen. Lees meer >>


Uitleg over de mizrach in Krommenie

19 november 2019, 19:30 uur
Uitleg over de mizrach in Krommenie
In de kerkenraadskamer van de doopsgezinde kerk van Krommenie hangt een bijzondere afbeelding: een voorstelling die je niet zou verwachten in een christelijke omgeving. Het is een mizrach, een afbeelding die in de joodse religie de gebedsrichting aangeeft.   Lees meer >>


Regioweekend 16 en 17 november

Regioweekend 16 en 17 november
Een beetje onwennig kom je binnen. Je moeder heeft je aangemeld. Je hebt nog niet zo’n zin. Dan gaat het al beginnen en voor je het weet zit je er helemaal in. Een kennismakingsspel, flauwe grappen tijdens het eten, serieuze gesprekken als het later wordt en voor het slapengaan de avondtune. Dan lig je `s avonds in je slaapzak, de anderen dichtbij. Je kent elkaar pas net, maar toch voelt het vertrouwd. Zachtjes fluister je - en dan de slappe lach. Je kan de hele nacht wel doorgaan.  Lees meer >>


Fulco van Hulst in het radioprogramma dr. Kelder en Co

Fulco van Hulst in het radioprogramma dr. Kelder en Co
Fulco van Hulst onderzocht in zijn proefschrift invloedrijke theologen en laat zien dat Jezus' kruisdood heel anders kan worden uitgelegd. Hij geeft een korte uitleg in het radioprogramma dr. Kelder en Co.    Lees meer >>


Omar Harami komt naar Nederland

14 november 2019, 19:00 uur
Omar Harami komt naar Nederland
Omar Harami komt naar Nederland op uitnodiging van Kairos Sabeel. Omar Harami is een Palestijnse christen, directeur van Sabeel Jeruzalem, een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie. Op 14 november is hij in Haren. Lees meer >>


Bazar in Aalsmeer

16 november 2019, 10:30 uur
Bazar in Aalsmeer
Voor we het weten, is het weer zover. De voorbereidingen zijn volop in gang gezet voor onze jaarlijkse bazar van de doopsgezinde gemeente in de Zijdstraat. Het is immers ieder jaar één groot feest van gezelligheid en gemeenschapszin. Je mag het eigenlijk niet missen. Lees meer >>


Oproep: Menno Simonsvlag

Oproep: Menno Simonsvlag
Welke doopsgezinde gemeente heeft een Menno Simonsvlag over, of gebruikt die nooit? De DG Twisk-Abbekerk zou er heel graag één krijgen, eventueel tegen betaling. Lees meer >>


Studieweekend Psalmen op Fredeshiem

Studieweekend Psalmen op Fredeshiem
Van 22 t/m 23 november a.s. wordt  in het kader van het verschijnen van deel 7 van de serie Weg van de Tora weer een studieweekend gehouden op Fredeshiem. We verkennen enkele algemene kenmerken van de psalmen en buigen ons dan over de tekst van een aantal ervan.  Lees meer >>


Cursussen voor gemeenteleden van start!

Cursussen voor gemeenteleden van start!
Ook dit seizoen zijn er weer cursussen voor leden, vrienden en belangstellenden in en rond de doopsgezinde gemeenten: het Vrijzinnig Leerhuis (start 1 of 8 november) op Mennorode.  Lees meer >>


Vertelconcert in Enkhuizen

25 oktober 2019, 20:00 uur
Vertelconcert in Enkhuizen
Project Geestdrift presenteert op 25 oktober, in samenwerking met Karavaan, ‘Schoppenvrouw’, een vertelconcert van Ekaterina Levental en regisseur Chris Koolmees in de doopsgezinde kerk in Enkhuizen. Lees meer >>


Friese Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (FFDZ)

7 november 2019, 10:00 uur
Friese Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (FFDZ)
De FFDZ houdt haar 69e Federatiedag in Gorredijk. Het ochtendprogramma gaat over liturgische wandkleden en in de middag treedt de zanggroep 'Friemd Folk' op.  Lees meer >>


Dag voor de jeugd van 8 tot 13 jaar in Grouw

Dag voor de jeugd van 8 tot 13 jaar in Grouw
Deze dag is voor jeugd van 8 - 13 jaar. Vriendinnetjes of vriendjes mogen mee en als je wilt ook je vader of moeder of opa of oma. Er zijn drie doe-activiteiten waar je uit kunt kiezen. Lees meer >>


Film over Mennonieten in Mexico

27 november 2019, 20:00 uur
Film over Mennonieten in Mexico
Op woensdagavond 27 november wordt in de doopsgezinde kerk in Heerenveen de film ‘Stellet Licht’ vertoond. De film laat het leven zien van een besloten gemeenschap van Mennonieten in Mexico. Lees meer >>


Film van besloten gemeenschap van Mennonieten in Mexico


Film van besloten gemeenschap van Mennonieten in Mexico
Op woensdagavond 27 november wordt in de Doopsgezinde Kerk de film ‘Stellet Licht’ vertoond. De film laat het leven zien van een besloten gemeenschap van Mennonieten in Mexico. Lees meer >>


Concert van 'Jan de Roas Sjongers' in Heerenveen

1 november 2019, 20:00 uur
Concert van 'Jan de Roas Sjongers' in Heerenveen
De Jan de Roas Sjongers onder leiding van Sitta Bosman geeft vrijdagavond 1 november een concert in de doopsgezinde kerk. Het koor, dat vernoemd is naar de bekende Friese straatzanger Jan de Roos, bestaat geheel uit mannen maar heeft wel een vrouwelijke dirigent. Lees meer >>


Contextueel bijbellezen in Utrecht

Contextueel bijbellezen in Utrecht
Contextueel bijbellezen begint niet bij de bijbel, maar bij levens van mensen. We leggen de verhalen uit de bijbel naast ons eigen verhaal. Dan gebeuren er verrassende dingen! Afwisselend in de doopsgezinde en lutherse kerk. Lees meer >>


Themaboekje 'Van waar komt mijn hulp?' is uit

Themaboekje 'Van waar komt mijn hulp?' is uit
‘De mens schreeuwt uit Godverlatenheid. Zonder antwoord - anders had hij immers niet hoeven vragen’, zo stelt Chris Doude van Troostwijk in het nieuwste Themaboekje 2019-2020. Het Themaboekje is een jaarlijks uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit dat aansluit bij het jaarthema. Het is verspreid bij het blad Doopsgezind NL 9-10 en kan besteld worden. Lees meer >>


Bazar in Veenwouden

2 november 2019, 09:00 uur
Bazar in Veenwouden
Kom je ook naar de bazar in de doopsgezinde kerk? Je vindt er boeken, kinderspelen in de kerk, verkoop van sokken, jam, kado-artikelen, een grand café, een rad met prijzen en nog veel meer.  Lees meer >>


Programmaoverzicht Dopers Leerhuis in het Noorden

Programmaoverzicht Dopers Leerhuis in het Noorden
Het Dopers Leerhuis in het Noorden biedt laagdrempelige lesprogramma’s voor gemeenteleden, vrienden, niet kerkelijk gebonden mensen én beroepskrachten, bedoeld om kennis te verkrijgen over geloof, traditie en (hedendaagse) cultuur. Lees meer >>


Bijeenkomst Doopsgezind WereldWerk en Quakers

16 november 2019, 11:00 uur
Bijeenkomst Doopsgezind WereldWerk en Quakers
Door de jaren heen hebben Doopsgezinde WereldWerkers en Quakers elkaar gevonden en geïnspireerd rond vragen over vrede en gerechtigheid. Op verzoek van beide besturen is een werkgroepje aan het werk gegaan om een dag voor te bereiden waar de inspiratie tot vredeswerk en het daadwerkelijk uitvoeren van acties centraal staat. Deze bijeenkomst wordt nu gehouden in Almere en staat open voor alle belangstellenden. Lees meer >>


Concert Lijn 12 in Stavoren

13 oktober 2019, 15:00 uur
Concert Lijn 12 in Stavoren
Vocaal Ensemble Lijn 12 geeft een concert in de doopsgezinde kerk van Stavoren. Het tienkoppige en eigenwijze ensemble o.l.v. Sjoek Nutma brengt muziek uit alle werelddelen. Lees meer >>


Orgel op zaterdag in Almelo

5 oktober 2019, 14:00 uur
Orgel op zaterdag in Almelo
Het concert staat helemaal in het teken van Dierendag. Dick Sanderman, stadsorganist van Rijssen, speelt uitsluitend muziek waarin een dier centraal staat. Lees meer >>


Dwars door de bijbel!

11 oktober 2019, 20:00 uur
Dwars door de bijbel!
Verhalenverteller Kees Posthumus geeft een solovoorstelling in Apeldoorn met bekende en onbekende verhalen uit het OT en het NT. Lees meer >>


Boekpresentatie bij VEG Dordrecht

24 oktober 2019, 14:00 uur
Boekpresentatie bij VEG Dordrecht
Donderdag 24 oktober 2019 is een gedenkwaardige dag in Dordrecht. Het is dan 75 jaar geleden dat de omgeving van het toenmalige kerkgebouw (Kruiskerk) van onze gemeente door de geallieerden werd gebombardeerd, waarbij ook gemeenteleden om het leven kwamen. Lees meer >>


Rinus van Warven: Advaita Vedanta en christendom

5 oktober 2019, 16:30 uur
Rinus van Warven: Advaita Vedanta en christendom
Religies en de westerse cultuur barsten van tegenstellingen tussen het goddelijke en het menselijke. Kan een stroming uit het klassieke India als Advaita Vedanta, die zegt dat de wereld niet 'twee' is maar 'één', ons iets leren? Een lezing in Almelo, in samenwerking met de doopsgezinde gemeenten in Twente. Lees meer >>


Viering 120 jaar kerkje Middelie

13 oktober 2019, 14:30 uur
Viering 120 jaar kerkje Middelie
Eind 2019 is het 120 jaar geleden dat de doopsgezinde kerk van Middelie in gebruik is genomen. Om dit te vieren zal er een feestelijke bijeenkomst zijn in de kerk. Lees meer >>


'Nu verandert er langzaam iets'

8 oktober 2019, 20:00 uur
'Nu verandert er langzaam iets'
De Federatie Gouda, waarin samengaan doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnig protestanten en directe leden, begint dit seizoen met een documentaire over de coaching-cultuur in Nederland. Op de IDFA 2018 werd deze film gekozen als beste Nederlandse documentaire van dat jaar.  Lees meer >>


Vredesweek in Steenwijk en Giethoorn

22 september 2019, 10:00 uur
Vredesweek in Steenwijk en Giethoorn
De DGs Steenwijk en Giethoorn doen ook dit jaar weer volop mee met de Vredesweek. Lees meer >>


Vredesweek-activiteiten in Aalsmeer

22 september 2019, 09:30 uur
Vredesweek-activiteiten in Aalsmeer
Ook de DG Aalsmeer doet weer volop mee met de Vredesweek, als lid van de Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer. Lees meer >>


Kerkdienst Leeuwarden in teken CPT

22 september 2019, 10:00 uur
Kerkdienst Leeuwarden in teken CPT
In de doopsgezinde vermaning te Leeuwarden zal een zondagsdienst gehouden worden in samenwerking met het CPT, Christian Peacemakers Team. Lees meer >>


De Beemster Vertoeving gaat starten

2 oktober 2019, 19:30 uur
De Beemster Vertoeving gaat starten
De doopsgezinde gemeente Beemster/Oosthuizen start een nieuw centrum met als doel de verspreiding van de doopsgezinde waarden in en rondom de Beemster kerk.  Lees meer >>


Dopers Café in Rottevalle

29 september 2019, 15:30 uur
Dopers Café in Rottevalle
Tijdens het Dopers Café behandelen we het onderwerp: Wat is voor jou de 
ideale samenleving? Is dat wat in de kerk wel aangeduid wordt met Gods Koninkrijk op aarde? Visioen, utopie, werkelijkheid? Wat bedoelen we er eigenlijk mee?   Lees meer >>


Borduurpatroon met doopsgezinde spreuk

Borduurpatroon met doopsgezinde spreuk
We ontvingen van Josine Franken-de Vries een bijzondere brief. Zij kwam het borduurpatroon van haar overleden moeder tegen met de bekende doopsgezinde spreuk en vroeg of we dit konden delen met geïnteresseerden. Lees meer >>


Uitnodiging najaarsbijeenkomst DHK

5 oktober 2019, 10:30 uur
Uitnodiging najaarsbijeenkomst DHK
Dit najaar bezoekt de Doopsgezinde Historische Kring de stad Deventer. Een stad met een rijk dopers verleden waar Joost Halbertsma (1789-1869) dominee was.  Lees meer >>


Voor jong en oud

21 september 2019, 11:00 uur
Voor jong en oud
Iedereen is welkom om aanstaande zaterdag 21-09 een dagje te genieten van Giethoorn. Lekker varen in de zon, op weg naar SamenEén! Ben je nieuwsgierig naar de plek waar de (klein)kinderen op kamp gaan? Of lijkt het je leuk weer eens een kijkje te nemen in je oude vertrouwde kamphuis? Grijp dit weekend je kans. Van 11.00 tot 17.00 uur. Lees meer >>


Open monumentendag in Utrecht

14 september 2019, 10:00 uur
Open monumentendag in Utrecht
Elk jaar in het gehele (dus inclusief zaterdag) tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten hun deuren voor publiek.  Lees meer >>


7 oktober 2019, 20:00 uur
DoRe-Café Groningen over Heering
Het DoRe-Café van remonstranten en doopsgezinden richt in het najaar van 2019 in een drieluik zijn blik op een drietal gerenommeerde theologen, die in de afgelopen eeuw tot veel discussie aanleiding gaven: 'Oude denkers opnieuw gedacht. De actualiteit van de 20e eeuw'. Met o.m. aandacht voor Gerrit Jan Heering (7 okt.) en Frits Kuiper (6 nov.). Lees meer >>


Zeven inspiratieavonden bij het jaarthema: Zien, horen en verlangen

19 september 2019, 20:00 uur
Zeven inspiratieavonden bij het jaarthema: Zien, horen en verlangen
Het jaarthema gaat over de vertaling van de zeven woorden die de kern uitmaken van onze geloofsvisie in concreet handelen. Onder het aloude doopsgezinde motto: 'Daden gaan woorden te boven' zullen we dit jaar stil staan bij ons eigen doen en laten, als het gaat over onze verwondering, vertrouwen, veerkracht, verbondenheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en vredelievendheid.  Lees meer >>


Oecumenische gespreksgroep: Geloven in deze tijd

26 september 2019, 20:00 uur
Oecumenische gespreksgroep: Geloven in deze tijd
Gespreksgroep in Zeist. We wisselen van gedachten over wat we geloven of niet meer geloven, hoe ons geloof door de jaren heen is veranderd, wat we hebben losgelaten en wat daarvoor is teruggekomen.  Lees meer >>


Lectio Divina gaat weer van start in Zeist!

24 september 2019, 19:30 uur
Lectio Divina gaat weer van start in Zeist!
Nanja ter Brake van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht heeft een aantal Lectio Divina bijeenkomsten begeleid. Tot vreugde van velen hebben we haar bereid gevonden ook in Zeist drie avonden te verzorgen. Lees meer >>


Open Monumentendag in doopsgezinde gemeenten

Open Monumentendag in doopsgezinde gemeenten
Ook dit jaar doen weer diverse doopsgezinde gemeenten mee met Open Monumentendag op 14 september. Lees meer >>


Communicatiedag voor doopsgezinden

Communicatiedag voor doopsgezinden
Hoe maak je een aantrekkelijk gemeenteblad? Wat is de beste manier om een website in te schakelen, of sociale media? Wat hebben communicatie en gastvrijheid met elkaar te maken? Deze en vele andere vragen komen aan bod op de Communicatiedag, zaterdag 12 oktober in Heerenveen. Lees meer >>


Kaartensets jaarthema 2019-2020

Kaartensets jaarthema 2019-2020
Wie kent ze niet? De labels met vragen aan de theezakjes van een bekend merk. 
Geïnspireerd door het idee van deze zogenaamde theezakjesvragen heeft de Algemene Doopsgezinde Sociëteit een eigen reeks vragen ontwikkeld die allemaal direct of indirect met het jaarthema ‘Van waar komt mijn hulp’ verband houden. Lees meer >>


Presentatie boek 'De vrede dienen'

24 september 2019, 20:00 uur
Presentatie boek 'De vrede dienen'
In de Vredesweek presenteert de projectgroep Gewetensverhalen het boek ‘De vrede dienen’ en de film ‘Wat zou jij doen?’ in de doopsgezinde kerk te Aalsmeer. Lees meer >>


Dopers Leerhuis gaat van start op 21 september

Dopers Leerhuis gaat van start op 21 september
Op 21 september start in Heerenveen het Dopers Leerhuis in het Noorden. Het Leerhuis mag zich in het komende seizoen verheugen over meer dan 50 deelnemers voor het complete aanbod. Dat betreft 'Nashville/gender', doperse geschiedenis, christelijke kunstgeschiedenis en een preekcursus.  Lees meer >>


29 september: Kerkproeverij

29 september: Kerkproeverij
Wat is een kerkproeverij en hoe kun je het beste mensen uitnodigen? Een artikel met vijf tips. Lees meer >>


Wandelen in Appelscha

25 september 2019, 10:00 uur
Wandelen in Appelscha
De eerste wandeling van het komende seizoen, georganiseerd vanuit de VDG Heerenveen en Tjalleberd, is in Appelscha. Deze nazomer-herfstwandeling vindt plaats op woensdagmorgen en duurt ongeveer anderhalf uur.  Lees meer >>


Vredesweek 2019: 21 tot en met 29 september in Heerenveen

20 september 2019, 20:15 uur
Vredesweek 2019: 21 tot en met 29 september in Heerenveen
Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan vijftig jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. Ook in Heerenveen gebeurt van alles. Lees meer >>


Promotie Fulco van Hulst en interview

Promotie Fulco van Hulst en interview
Op 11 september jl. heeft de promotie plaatsgevonden van Fulco Y. van Hulst aan de VU (Faculteit Religie en Theologie). Zijn proefschrift is getiteld: 'Vrede hebben met het kruis van Christus – Onderzoek naar een soteriologie vanuit dopers perspectief’. (Soteriologie is de leer over de redding van de mens). Het Friesch Dagblad interviewde hem, klik hier. Lees meer >>


Open Monumentendag in Goes

14 september 2019, 10:00 uur
Open Monumentendag in Goes
Op zaterdag 14 september is het weer Open Monumentendag. Ook de doopsgezinde gemeente in Goes doet mee. Lees meer >>


Open Monumentendag Groningen

14 september 2019, 10:00 uur
Open Monumentendag Groningen
Op 14 september is het weer Open Monumentendag. Ook de doopsgezinde gemeente in Groningen doet mee.  Lees meer >>


Jaarthema 2019-2020: 'Van waar komt mijn hulp'

Jaarthema 2019-2020: 'Van waar komt mijn hulp'
Met de start van het nieuwe seizoen wordt ook het nieuwe jaarthema ‘Van waar komt mijn hulp’ ingeluid. Als doopsgezinde geloofsgemeenschap vervolgen wij met dit jaarthema onze Pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid. Lees meer >>


Mijn hulp komt van… de ADS? 

Mijn hulp komt van… de ADS? 
Het jaarthema 2019/2020 luidt: ‘Van waar komt mijn hulp’. Hoe kunnen gemeenten dit thema komend jaar aan de orde stellen? De ADS komt gemeenten met deze hulpvraag tegemoet. Binnenkort ontvangen alle doopsgezinde predikanten, voorgangers, pastoraal werkers en jeugdwerkers een pakketje met materiaal. Lees meer >>


Ontspannen kleuren voor volwassenen

10 september 2019, 14:00 uur
Ontspannen kleuren voor volwassenen
Komt u ook kleuren van 14:00 tot 17:00 uur? In de doopsgezinde kerk te Aardenburg. Lees meer >>


Regioweekend | Lichtpuntjes

16 november 2019, 17:00 uur
Regioweekend | Lichtpuntjes
Sterren aan de hemel, lichtpuntjes in jouw ogen, Regioweekend in Leeuwarden. Op 16 & 17 november is er Regioweekend voor alle tieners van 11-16 jaar in Leeuwarden. Het thema is 'advent'. We beginnen zaterdag om 17.30 uur en zondag is het om 13.00 uur afgelopen. De kosten zijn € 12,50. Je kan je opgeven door een mailtje te sturen naar  regioweekend@doopsgezind.nl


Lees meer >>


Bijbellezen door rabbijnse bril

5 september 2019, 19:30 uur
Bijbellezen door rabbijnse bril
In de doopsgezinde gemeente in Deventer gaat de cursus Bijbellezen door rabbijnse bril weer van start. Door rabbijnse bril worden de boeken van het Oude Testament gelezen als boeken van onderwijs en lering. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd. Lees meer >>


Viering en afscheid in Assen

20 oktober 2019, 10:00 uur
Viering en afscheid in Assen
Op zondag 20 oktober viert de doopsgezinde gemeente Assen het 110 jarig bestaan van het kerkgebouw. 
  Lees meer >>


Lezing over levenseinde

9 oktober 2019, 20:00 uur
Lezing over levenseinde
In Heerenveen wordt de lezing Van levensbelang gehouden, met discussie na afloop. Aan de bijeenkomst verlenen het Hospice Heerenveen, huisarts Krista Gemmink en dominee Pieter Post hun medewerking. Lees meer >>


Expositie 'Kijken met je voeten' in Haarlem

31 augustus 2019, 20:00 uur
Expositie 'Kijken met je voeten' in Haarlem
Tijdens de afgelopen Pinksterdagen liepen tachtig pelgrims van Haarlem via Leiden naar Den Haag. Fotograaf Roswitha de Boer maakte een beeldimpressie van deze reis. De opening van deze tentoonstelling in fotogalerie De Gang is op 31 augustus om 20.00 uur in de doopsgezinde kerk. Lees meer >>


Theatergroep De Karavaan brengt 'Shostakovich'

27 september 2019, 20:00 uur
Theatergroep De Karavaan brengt 'Shostakovich'
Afgelopen jaar was in de doopsgezinde kerk in De Rijp de theatervoorstelling Een vrouw en een Engel van de toneelgroep De Karavaan, onderdeel van het project Geestdrift. Nu brengt De Karavaan Shostakovich, over de getormenteerde Russische componist. Lees meer >>


Zusterkring in Dordrecht viert feest

Zusterkring in Dordrecht viert feest
De zusterkring van de doopsgezinde gemeente in Dordrecht bestaat dit jaar 30 jaar. Lees meer >>


'Open deur' en expositie in Giethoorn

10 augustus 2019, 13:00 uur
'Open deur' en expositie in Giethoorn
Evenals voorgaande jaren staat de deur van de doopsgezinde kerk in Giethoorn in de maanden juli en augustus weer open voor belangstellenden. Tussen 13 en 15 uur kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. De één treft hier de rust, een ander geniet van de eenvoud, of bewondert het prachtige orgel en de kansel. Zo men wil kan er een kaarsje worden aangestoken. Ook dit jaar is de kerk aangekleed met een aantal schilderijen. Vrijwilligers zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en gaan een gezellig gesprekje niet uit de weg.  Lees meer >>


Orgelconcert met panfluit in Aalsmeer

21 augustus 2019, 20:00 uur
Orgelconcert met panfluit in Aalsmeer
Woensdag 21 augustus zal er voor de derde keer in de doopsgezinde kerk in Aalsmeer een orgelconcert met panfluit worden gegeven door André Knevel en Liselotte Rokyta.
Het programma is heel gevarieerd: van klassiek tot vrolijke muziek. Voor elk wat wils dus.
Aanvang 20.00 uur. Lees meer >>


Walking Dinner georganiseerd door 'De Groene Hoed'

23 augustus 2019, 16:30 uur
Walking Dinner georganiseerd door 'De Groene Hoed'
De Groene Hoed organiseert in Apeldoorn bijeenkomsten rond zingeving, cultuur, geloof en samenleving. Het is een initiatief van de Doopsgezinde Gemeente, de Oecumenische Basisgemeente, de Regentessekerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Lees meer >>


Welkom in de kerk

Welkom in de kerk
De derde editie van Kerkproeverij vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 september. Eén moment in het jaar waarop kerkleden hun buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen een keer met hen mee te gaan. Bijna 20 kerkgenootschappen in Nederland doen mee, waaronder ook doopsgezinde gemeenten.  Lees meer >>


18 september 2019, 20:00 uur
Lezing over Marc Chagall GAAT NIET DOOR
De lezing over de kunstenaar Marc Chagall in Heerenveen GAAT NIET DOOR. Lees meer >>


Doopsgezind vredesfestival

Doopsgezind vredesfestival
Meer dan tweehonderd mensen kwamen samen op de 2nd Global Mennonite Peacebuilding Conference & Festival (GMP2), van 27 tot 30 juni in Mennorode, Elspeet. Het motto van de conferentie was 'On the Way of the Pilgrimage of Justice & Peace', voortbouwend op het oecumenische initiatief gepromoot door de Wereldraad van Kerken. Lees meer >>


Exposities in twee kerken in Holwerd tijdens Tsjerkepaad

10 augustus 2019, 13:30 uur
Exposities in twee kerken in Holwerd tijdens Tsjerkepaad
In Holwerd zijn deze zomer elke zaterdagmiddag twee kerken open in het kader van Tsjerkepaad. Een extra reden om Holwerd op uw zaterdagse fiets-, wandel- of autotocht aan te doen en daarna nog even neer te strijken bij de plaatselijke horeca! Het thema van Tsjerkepaad is dit jaar ‘Kerk en kunst’. Lees meer >>


Cursussen 2019-2020 bekend

Cursussen 2019-2020 bekend
De cursussen zijn voor leden, vrienden en belangstellenden in en rond de doopsgezinde gemeenten.  Lees meer >>


GMP2 in Elspeet groot succes

GMP2 in Elspeet groot succes
Van 27 – 30 juni werd op Mennorode de tweede wereldwijde doopsgezinde vredesconferentie en –festival gehouden, GMP2 (Global Mennonite Peace Conference and Festival). Het werd een geweldige, gezellige en inhoudelijk interessante bijeenkomst met zo’n 200 deelnemers uit alle hoeken van de wereld. De bijeenkomst stond in het teken van de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede die de Wereldraad van Kerken in 2013 heeft uitgeroepen. Gezamenlijk werd een quilt gemaakt die werd aangeboden aan de Wereldraad. Lees meer >>


Collecte Doopsgezinde Monumenten Friesland

Collecte Doopsgezinde Monumenten Friesland
De Menno Simons Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland vraagt uw bijdrage i.v.m. het beheer van het schuilkerkje in Pingjum en het Menno Simons monument in Witmarsum, inclusief het contourenkerkje. Lees meer >>


Open Orgeldag Zwolle

6 juli 2019, 10:30 uur
Open Orgeldag Zwolle
De doopsgezinde/remonstrantse kerk in Zwolle is op 6 juli van 10.30-15.30 uur opengesteld vanwege Open Orgeldag Zwolle. Lees meer >>


Tentoonstelling 'Kleur bekennen' in Joure

6 juli 2019, 14:00 uur
Tentoonstelling 'Kleur bekennen' in Joure
In het kader van Tsjerkepaad is in de doopsgezinde kerk de tentoonstelling 'Kleur bekennen' te zien. Vanwege het Tsjerkepaadthema Kerk en Kunst worden de eigen kunstschatten getoond: kanselkleden. Open iedere zaterdag van 6 juli t/m 14 september, 14.00-16.00 uur. Lees meer >>


Tsjerkepaad en doopsgezinde kerken

Tsjerkepaad en doopsgezinde kerken
Ook dit jaar zijn tijdens Tsjerkepaad in de zomermaanden weer veel kerken in Friesland geopend. De meeste kerken hebben een tentoonstelling ingericht, ook doopsgezinde. Lees meer >>


Tentoonstelling Buitenpost

3 augustus 2019, 14:00 uur
Tentoonstelling Buitenpost
In de doopsgezinde kerk is in het kader van Tsjerkepaed een tentoonstelling te zien van viltschilderijen, gemaakt door Jeltje Venema-Mulder en Bea Boscolo-Venema uit Hurdegaryp. Open 3 t/m 7 augustus; de officiële opening is op 4 augustus, en op 5 augustus om 15 uur is er een gratis inloopworkshop. Lees meer >>


Gratis middagconcert in Utrecht

12 juli 2019, 13:15 uur
Gratis middagconcert in Utrecht
In het kader van Kerken Luisteren wordt in de doopsgezinde kerk een gratis concert gegeven door de Keltische Hobbits, met liederen en dansen uit de Keltische landen. Met uitstapjes naar Engeland, Catalonië, Paraguay en Nederland. Lees meer >>


Buitendag: Voorbij de horizon

Buitendag: Voorbij de horizon
Op zondag 23 juni 2019 kwamen ruim 250 enthousiaste doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies naar Beetsterzwaag voor ontmoeting, inspiratie en beleving. En het werd een bijzondere dag waarin gevierd werd dat we met elkaar op weg zijn naar een hoopvolle toekomst. Lees meer >>


Internationaal weekend Dopersduin

Internationaal weekend Dopersduin
Ruim veertig jongeren uit Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Spanje, Oekraïne en Nederland gingen rond Hemelvaart in Schoorl met elkaar ‘on the road’ voor de eerste editie van Menno’s Global Youth Assembly. Om met elkaar te lachen, bidden, zingen, muziek te maken, te eten en verhalen te delen. En om te ondervinden dat er meer is dat ons samenbrengt dan dat ons scheidt. Lees meer >>


Sacrale dans in de doopsgezinde kerk in Bolsward

13 juli 2019, 14:00 uur
Sacrale dans in de doopsgezinde kerk in Bolsward
Sacrale dans is een dansvorm waarbij je in een kring danst, zoals ook bij volksdansen. Er wordt rondom het middelpunt gedanst. Dit kunnen bloemen zijn, een kaars of een midden dat eenvoudig het thema van de bijeenkomst weergeeft. Er wordt gedanst op klassieke muziek, volksmuziek en eigentijdse muziek. Lees meer >>


Uitnodiging Opening Galerie 'De Vermaning'

17 juli 2019, 09:30 uur
Uitnodiging Opening Galerie 'De Vermaning'
De Doopsgezinde Gemeente Steenwijk nodigt u uit voor de officiële opening van Galerie 'De Vermaning'. Tentoongesteld worden dit jaar kunstwerken van medelanders uit het AZC te Luttelgeest.  Lees meer >>


Open Monumentendag in Witmarsum en Pingjum

14 september 2019, 10:00 uur
Open Monumentendag in Witmarsum en Pingjum
In Witmarsum en Pingjum zijn vier monumenten: de molen, de Koepelkerk, het Menno Simonsmonument en het Schuilkerkje. Ieder van deze monumenten heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis. Tijdens de open monumentendag op 14 september verbinden we deze vier monumenten met elkaar. Lees meer >>


Expositie kerkasiel tijdens Tsjerkepaad

6 juli 2019, 14:00 uur
Expositie kerkasiel tijdens Tsjerkepaad
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het langste kerkasiel in Nederland, in de doopsgezinde kerk van Rottevalle, met succes eindigde. Het Syrisch-orthodoxe gezin bestaande uit een echtpaar met vier jongens kreeg na tweeënhalf jaar een verblijfsvergunning. De expositie loopt van 6 juli t/m 14 september op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. De officiële opening is 6 juli om 14.00 uur. Lees meer >>


Tsjerkepaad Surhuisterveen

6 juli 2019, 13:00 uur
Tsjerkepaad Surhuisterveen
Zoals elke zomer wordt er in Friesland weer Tsjerkepaad georganiseerd. Veel kerken hebben dan hun deuren geopend voor publiek. Ook de doopsgezinde kerk van Surhuisterveen doet mee. Lees meer >>


Tentoonstelling Eigen Wijze Psalmen

22 juni 2019, 14:00 uur
Tentoonstelling Eigen Wijze Psalmen
In de komende maanden, tijdens Tsjerkepaad 2019, is er in de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden een tentoonstelling met als titel Eigen Wijze Psalmen. Lees meer >>


 Fotogalerie De Gang: zelfportretten?

6 juli 2019, 10:00 uur
Fotogalerie De Gang: zelfportretten?
Selfportraits? is een uniek project van fotograaf Sander Stoepker in samenwerking met het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het is een studie over perspectief en perceptie. De tentoonstelling is te zien t/m 17 augustus in in De Gang in Haarlem. Lees meer >>


Afscheidsbijeenkomst Doperse Cursus in Mennorode

Afscheidsbijeenkomst Doperse Cursus in Mennorode
'Groeien, gloeien en naglanzen.' Op een zonnige vrijdagmiddag, 24 mei, werd in Mennorode afscheid genomen van de huidige vorm van de cursus doperse theologie. Uit alle hoeken van het land kwamen cursisten, docenten en betrokkenen bij het doopsgezind seminarium van de afgelopen 35 jaar samen voor de feestelijke afsluiting. Lees meer >>


Communicatiedag

12 oktober 2019, 10:00 uur
Communicatiedag
In Heerenveen wordt dit jaar een communicatiedag georganiseerd door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Expositie over Jacobus Craandijk

6 juli 2019, 11:00 uur
Expositie over Jacobus Craandijk
Tot en met 28 juli is in Museum Drachten de expositie Wanderlust te zien. Een expositie aan de hand van de wandelverslagen van de doopsgezinde dominee Jacobus Craandijk (1834-1912). Lees meer >>


Openlucht-kerkdienst in Joure

9 juni 2019, 10:00 uur
Openlucht-kerkdienst in Joure
Op Pinksterzondag organiseren de PKN-gemeente, de doopsgezinde gemeente en de katholieke parochie van Joure een gezamenlijke kerkdienst. Het wordt een bijzondere dienst in het prachtige park Heremastate.  Lees meer >>


Hagepreek in Rottevalle

9 juni 2019, 10:00 uur
Hagepreek in Rottevalle
Op de tweede zondag in juni is er altijd een zogenaamde hagepreek op de Fermanjepôle. Dit jaar valt de hagepreek op Pinksterzondag. De dienst wordt geleid door ds. Wilma Tiemersma-Veenstra. Lees meer >>


Zeg het eens lief...

1 juni 2019, 10:00 uur
Zeg het eens lief...
De DG Den Ilp-Landsmeer biedt de workshop Zeg ‘t ‘s Lief aan, waarin geweldloos communiceren centraal staat. Hoe kunnen wij conflicten voorkomen? Hoe kunnen we op ons werk, in ons privéleven, of bijvoorbeeld als opvoeders, zó communiceren dat we nader tot elkaar komen, elkaar beter verstaan? U krijgt van twee ervaren trainers, Rita Romeijn en Marijke Laan, handvatten aangereikt. Lees meer >>


Geweldloze communiceerders, verzamelt u!

Geweldloze communiceerders, verzamelt u!
De afgelopen tien jaar heeft geweldloos communiceren in steeds meer Nederlandse doopsgezinde gemeenten aandacht gekregen. De Stuurgroep Geweldloos Communiceren Almere komt graag in contact met andere doopsgezinde gemeenten en groepen die hiermee bezig zijn (geweest), of plannen daarvoor hebben. Lees meer >>


Een dag naar de 'Global Mennonite Peacebuilding Conference'

Een dag naar de 'Global Mennonite Peacebuilding Conference'
Het is nu mogelijk om je per dag in te schrijven voor de Global Mennonite Peacebuilding Conference & Festival in Mennorode. Stuur hiervoor een e-mail naar info@ads.nl waarin je aangeeft welke dagen je wilt komen, je naam en eventuele dieetwensen. Lees meer >>


Kerkennacht in Utrecht

22 juni 2019, 19:00 uur
Kerkennacht in Utrecht
De Doopsgezinde Gemeente Utrecht zet tijdens de kerkennacht van 2019 haar deuren open met een mooi programma waarvoor u van harte bent uitgenodigd! Met o.a. de fototentoonstelling Ogen-blik en een doorlopende musical. Lees meer >>


Festival Zondag

30 juni 2019, 09:00 uur
Festival Zondag
Festival Zondag is een initiatief van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. Voor meer informatie en de flyer, klik hier. Lees meer >>


Verklaring Europese doopsgezinde studenten

Verklaring Europese doopsgezinde studenten
Van 26-29 april trof een groep Europese doopsgezinde studenten elkaar in Klaipeda, Litouwen. Zij spraken over (neo)nationalisme en populisme in relatie tot het doperse geloof en de doperse traditie. In een verklaring roepen zij op deel te nemen aan de Europese verkiezingen, 23 mei aanstaande. Lees meer >>


Monnikenwerk in de kerk

Monnikenwerk in de kerk
Het stond met een grote foto op de voorpagina in de Alkmaarsche Courant van dinsdag 29 januari: 'Gerestaureerd: 51 glas-in-loodramen terug op plek in kerk De Rijp'. Inclusief een uitgebreid artikel over de restauratie op de regionale nieuwspagina’s: 'Monnikenklus in De Rijp'. In de doopsgezinde kerk? Monnikenwerk? Lees meer >>


Pinksteren 2019 in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem

9 juni 2019, 10:30 uur
Pinksteren 2019 in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem
Tijdens het Feest van de Geest komt van alles in beweging – en wij ook!
Zondag 9 juni vertrekt de speciale Pinksterbus om 10.30u uit Haarlem (opstappen Gedempte Oudegracht hoek Frankestraat) en om 11.00u uit Heemstede (opstappen Wipperplein). Lees meer >>


Minikerkenpad 14, 15, en 16 mei in Dokkum

14 mei 2019, 09:00 uur
Minikerkenpad 14, 15, en 16 mei in Dokkum
Minikerkenpad is een jaarlijks terugkerend gebeuren voor scholen en kerken georganiseerd door de Raad van Kerken in Dokkum. Ook dit jaar doet de doopsgezinde kerk weer mee aan Minikerkenpad. Lees meer >>


ADS-informatiebijeenkomsten

ADS-informatiebijeenkomsten
De Broederschapsvergadering gaat voortaan Gemeentevergadering heten. Op zaterdag 25 mei vindt in Den Haag de eerste Gemeentevergadering plaats. De opzet van deze vergaderingen zal gaan veranderen. Hierover organiseert de ADS informatiebijeenkomsten. Lees meer >>


Voorjaarsbijeenkomst Doopsgezinde Historische Kring

Voorjaarsbijeenkomst Doopsgezinde Historische Kring
De Doopsgezinde Historische Kring houdt op 17 en 18 mei haar voorjaarsbijeenkomst in Noord-Holland en Friesland, in samenwerking met de Mennonitische Geschichtsverein. Lees meer >>


Bijeenkomst Vriendenraad van Doopsgezind WereldWerk

25 mei 2019, 10:30 uur
Bijeenkomst Vriendenraad van Doopsgezind WereldWerk
Op zaterdag 25 mei houdt WereldWerk een bijeenkomst van de Vriendenraad. Deze Vriendenraad is voortgekomen uit de Doopsgezinde Vredesgroep op het moment dat Bijzondere Noden en de Vredesgroep in 2006 met elkaar fuseerden. Lees meer >>


Nadenken over vergeving

4 mei 2019, 12:00 uur
Nadenken over vergeving
Op 4 mei worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In de doopsgezinde kerk te Rotterdam wordt door het Museum voor Vrede en Geweldloosheid een middag gehouden over vergeving. Tevens kan de tentoonstelling Vergeven en Verzoenen in de kerk bezocht worden. Lees meer >>


De kerk waar jij telt

28 april 2019, 14:00 uur
De kerk waar jij telt
In de doopsgezinde kerk in Wolvega is op 28 april een bijeenkomst met het thema 'de kerk waar jij telt'. M.m.v. Anne de Groot, interim-directeur COC-Friesland. Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten

Paasvieringen en activiteiten
Hieronder volgt een overzicht van vieringen en activiteiten in doopsgezinde gemeenten in Nederland. Lees meer >>


MWC: Renewal 2027 in Costa Rica

MWC: Renewal 2027 in Costa Rica
‘We vieren enthousiast dat we een geloofsgemeenschap zonder grenzen zijn waarin Christus centraal staat, en dat we als lid van Mennonite World Conference een broederschap vormen met 107 mennonitische en anabaptistische geloofsgemeenschappen in 58 verschillende landen in de wereld.’ Dat zei Maykol Luis García Morelli, president van de doopsgezinde broederschap van Costa Rica tijdens het Renewal 2027 evenement in zijn land. Lees meer >>


In gesprek over 'Van kwetsbaarheid naar kracht'

8 mei 2019, 14:00 uur
In gesprek over 'Van kwetsbaarheid naar kracht'
De DG Haarlemmermeer gaat op woensdagmiddag 8 mei in gesprek over 'Van kwetsbaarheid naar kracht'. Voorgangster Hedi Hegeman gebruikt daarbij het gelijknamige boekje van godsdienstwetenschapper Jean-Paul Vermassen. Lees meer >>


Hulp gezocht in Groningen bij Orgeldag Noord-Nederland

11 mei 2019, 10:00 uur
Hulp gezocht in Groningen bij Orgeldag Noord-Nederland
Ieder jaar is het op de tweede zaterdag in mei feest voor vele orgelminaars. Deze dag is bekend als Orgeldag Noord-Nederland, een dag waarop heel veel orgels in Noord-Nederland kunnen worden bespeeld. Ook de DG Groningen opent haar deuren. Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in de gemeente Amsterdam

Paasvieringen en activiteiten in de gemeente Amsterdam
In de 40-dagen tijd voor Pasen heeft de doopsgezinde Singelkerk extra openstelling voor een combinatie van kunst en muziek. Lees meer >>


De Paastas-actie in Arnhem

De Paastas-actie in Arnhem
Tijdens de veertigdagentijd staat de mand in de zaal. De mand kan gevuld worden met houdbaar eten en drinken voor mensen met een te kleine beurs. Zodat ook voor hen het een vrolijk Pasen kan zijn. Helpt u mee?  Lees meer >>


Hoe ik als Rotterdams jochie de oorlog overleefde

25 april 2019, 20:00 uur
Hoe ik als Rotterdams jochie de oorlog overleefde
Op 25 april houdt Frits van Eck in de doopsgezinde kerk in Dordrecht een lezing over de Tweede Wereldoorlog. Lees meer >>


The Mennonite Peacebuilding Conference and Festival in Nederland

The Mennonite Peacebuilding Conference and Festival in Nederland
Wil je ontdekken hoe praktijk en theorie over vredeswerk zich tot elkaar verhouden? Ben je benieuwd naar de verschillende ideeën over en contexten van ‘rechtvaardige vrede’? Kom dan naar de tweede editie van The Mennonite Peacebuilding Conference and Festival, die dit keer in Mennorode plaatsvindt. Lees meer >>


Christian Peacemaker Teams

Christian Peacemaker Teams
Christian Peacemaker Teams heeft als doel om geweld en onderdrukking te transformeren en doet dat op verschillende plekken in de wereld. CPT heeft op het moment hard geld nodig en is daarom een online campagne gestart. Ieder die wil doneren kan dat doen via deze link. Lees meer >>


Een midweek op Fredeshiem, iets voor u?

Een midweek op Fredeshiem, iets voor u?
De FDS en de GDS organiseren opnieuw een midweek voor ouderen op Fredeshiem, ditmaal van 20 t/m 24 mei. Het programma belooft gevarieerd te worden. Naast momenten van bezinning en verdieping staan er enkele uitstapjes in de nabije omgeving op het programma. Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in Drachten-Ureterp

21 april 2019, 19:30 uur
Paasvieringen en activiteiten in Drachten-Ureterp
Op zondag 21 april (eerste paasdag) viert de DG Drachten-Ureterp het feest van de opgestane Heer/ levende Jezus met een paasontbijt en met, tussentijds, teksten, gedichten en liederen. Leiding: br. Jehannes Regnerus, met medewerking van gemeenteleden. Thema: de steen verlegd… het lege graf. Lees meer >>


Fonds doopsgezinde gemeente Zuid-Limburg
Het fonds van de doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg heeft voor 2019 € 5.000,- beschikbaar voor kleine, korte projecten. U kunt tot 1 juni uw aanvraag voor een gift indienen bij het bureau van de ADS. Lees meer >>


Herdenking en animatiefilm Frans van der Lugt sj

6 april 2019, 13:00 uur
Herdenking en animatiefilm Frans van der Lugt sj
Op 7 april 2019 is het vijf jaar geleden dat de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt werd vermoord in Homs, Syrië. Op 6 april wordt een herdenkingsdienst gehouden in de Singelkerk in Amsterdam, met aansluitend een eucharistieviering in De Krijtberg. Ook maakten jezuïeten uit Nederland en Vlaanderen een animatiefilm over hem. Lees meer >>


Kreuzweg – een passie

7 april 2019, 10:00 uur
Kreuzweg – een passie
Op zondagochtend 7 april zullen de Finse violiste Kirsti Apajalahti en pianist-componist Jan Marten de Vries het passiestuk Kreuzweg in de Wormerveerse Vermaning spelen. Kreuzweg is niet zozeer een concert of een voorstelling, maar eerder een beleving met stilte en meditatie. Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in Grouw

21 april 2019, 10:00 uur
Paasvieringen en activiteiten in Grouw
Iedere dag is er om 19.30 uur een vesper in de doopsgezinde kerk in Grouw verzorgd door een aantal broeders en zusters van de gemeente. Op eerste Paasdag is er een viering om 10.15 uur, vooraf om 9.30 uur is er een paasontbijt, voorganger is deze ochtend zr. Jantsje Huizinga. Ook de kinderen van de zondagsschool zijn erbij. Lees meer >>


Jaarvergadering 2019 Ring ZuidWest Nederland

6 april 2019, 10:00 uur
Jaarvergadering 2019 Ring ZuidWest Nederland
In Ouddorp wordt vergaderd over: Hoe kunnen we beter samenwerken met andere doopsgezinde gemeenten, andere kerken, anderen in het algemeen? En zijn er wellicht mogelijkheden om het jeugdwerk verder te ontwikkelen? Lees meer >>


50 jarig jubileum concert in Joure

31 maart 2019, 10:00 uur
50 jarig jubileum concert in Joure
Het doopsgezinde koor bestaat 50 jaar en viert dit met een jubileumconcert o.l.v. dirigent Johan Cnossen. Lees meer >>


Paaspakkettenactie van start in Alkmaar

Paaspakkettenactie van start in Alkmaar
Met ingang van vorig jaar heeft de Alkmaarse Raad van Kerken de paaspakkettenactie overgenomen. In samenwerking met de doopsgezinde kerk zijn er 234 pakketten bezorgd bij mensen die financieel en ook vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren. Ook dit jaar wordt de actie gehouden. Lees meer >>


Voorstelling 'Job, een gebroken mens'

16 april 2019, 19:30 uur
Voorstelling 'Job, een gebroken mens'
Als het kwaad goede mensen treft, hoe moeten mensen dan verder? Er zijn vragen in het menselijk bestaan waarop eigenlijk geen antwoord is te geven. Voorstelling in monologen met muzikale intermezzo’s door Wilma Tiemersma en Pieter Bolhuis, op 16 april in Surhuisterveen en 17 april in Rottevalle. Lees meer >>


DZ: workshop 'Lokaal Pionieren' in Bussum

11 mei 2019, 10:00 uur
DZ: workshop 'Lokaal Pionieren' in Bussum
De Doopsgezinde Zending organiseert, voorafgaande aan haar algemene ledenvergadering, een workshop over 'lokaal pionieren'. Een inspirerende beweging is gaande in en rond de christelijke gemeenten in Nederland. Met name de PKN heeft met verve op ‘pionieren’ ingezet. Lees meer >>


Moderne kunst in de lijdenstijd

Moderne kunst in de lijdenstijd
De doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam is van 6 maart t/m 22 april het decor van de prijswinnende 3D stereoscopische installatie Josephine’s Well. Deze is als 8e statie: ‘Jezus ontmoet de wenende vrouwen’ opgenomen in de grote tentoonstelling Art Stations of the Cross: Troubled Waters die in Amsterdam te zien is. Ook het werk Der Tod und das Mädchen van Janpeter Muilwijk is in de Singelkerk te zien, behorend bij de 9e statie ‘Jezus valt voor de derde maal’. Lees meer >>


Mailproject in de veertigdagentijd

Mailproject in de veertigdagentijd
De doopsgezinde gemeente in Alkmaar organiseert een mailproject in de veertigdagentijd. Deze keer samen met de lutherse gemeente Alkmaar e.o. Lees meer >>


'Dit weekend ben ik er even niet hoor!'

'Dit weekend ben ik er even niet hoor!'
Het is nog vroeg en de wind suist zachtjes door de bomen. Het huis is nog leeg… Maar met de rust is het snel gedaan wanneer er in de ochtend van 8 maart zo’n 30 kinderen Dopersduin binnen komen banjeren. De Kinderconferentie ‘de rechten van het kind’ is begonnen! Lees meer >>


Eenheidsviering Heerenveen

Eenheidsviering Heerenveen
Op zondag 10 maart jl. is een feestelijke eenheidsviering in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd gehouden. Voorganger was ds. Pieter Post. In deze dienst heeft de gemeente de overgekomen twaalf leden en vrienden van de gemeente Gorredijk-Lippenhuizen een warm welkom geheten. Op 24 februari is er na vier eeuwen een einde gekomen aan deze gemeente. Lees meer >>


Gezamenlijke dienst zusterkringen in Damwâld

Gezamenlijke dienst zusterkringen in Damwâld
Op zondagmorgen 24 februari 2019 hebben de doopsgezinde zusterkringen van de vijf gemeenten Feanwâlden, Buitenpost, de Westereen, Dokkum en Damwâld onder leiding van pastor Ietsje de Boer gezamenlijk de dienst in Damwâld verzorgd. Over de regenboog als metafoor voor de (kleuren)verschillen tussen mensen. Lees meer >>


Josephine's Well | Award winning 3D stereoscopische installatie


Josephine's Well | Award winning 3D stereoscopische installatie
De doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam is van 6 maart t/m 22 april het decor van de Award-winning 3D stereoscopische installatie Josephine’s Well. Ze is als 8e statie Jezus ontmoet de wenende vrouwen opgenomen in de grote tentoonstelling Art Stations of the Cross - Troubled Waters. Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in Broek op Langdijk, Nieuwe Niedorp en Twisk-Abbekerk

21 april 2019, 10:30 uur
Paasvieringen en activiteiten in Broek op Langdijk, Nieuwe Niedorp en Twisk-Abbekerk
De doopsgezinde gemeenten Broek op Langdijk, Nieuwe Niedorp en Twisk-Abbekerk hebben een overzicht gestuurd met alle vieringen en activiteiten rond Pasen.  Lees meer >>


NHDS per direct opgeheven

NHDS per direct opgeheven
Op 9 maart 2019 hebben de leden/afgevaardigden van de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit, bijeen in een algemene ledenvergadering te Purmerend, besloten dat de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit per direct is ontbonden. Lees meer >>


Met je Museumjaarkaart naar de kerk

31 maart 2019, 10:00 uur
Met je Museumjaarkaart naar de kerk
In de doopsgezinde gemeente Walcheren is het de traditie om op elke 5e zondag van de maand een bijzondere dienst te houden.  Lees meer >>


Zingen uit het liefste lied van overzee in Middelburg

24 maart 2019, 14:30 uur
Zingen uit het liefste lied van overzee in Middelburg
De bekende theoloog, dichter en schrijver Sytze de Vries heeft de afgelopen jaren onder de titel 'Het liefste lied van overzee' in twee delen meer dan 120 vertalingen gemaakt van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse traditie. Een selectie van deze liederen zal klinken in Middelburg. Sytze de Vries zelf zal op deze middag de liederen introduceren en toelichten. Lees meer >>


Expositie Dimitri Feenstra

28 april 2019, 15:30 uur
Expositie Dimitri Feenstra
In de doopsgezinde kerk in Heerenveen is op zondagmiddag 28 april een middagexpositie met schilderkunst van de kunstenaar Dimitri Feenstra.  Lees meer >>


Mienskipssnein in Joure in teken van duurzaamheid

19 mei 2019, 10:00 uur
Mienskipssnein in Joure in teken van duurzaamheid
Met de gemeenten van onze Ring vieren we op 19 mei in Joure weer Mienskipssnein. Het thema is duurzaamheid. Met een dienst, een tentoonstelling, een potluckmaaltijd en een wandeling. En praktische tips rond duurzaamheid. Lees meer >>


Regionale buitendag: 'Noorderland, voorbij de horizon'

23 juni 2019, 10:00 uur
Regionale buitendag: 'Noorderland, voorbij de horizon'
Een dag in Beetsterzwaag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting, op zondag 23 juni 2019. Doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag. Lees meer >>


Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen 25 jaar

28 april 2019, 13:30 uur
Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen 25 jaar
De stichting bestaat 25 jaar en viert dat in de doopsgezinde kerk te Aalsmeer. Met o.m. een lezing door Piet Visser en een beamerpresentatie. Iedereen is van harte uitgenodigd! Lees meer >>


Landelijke contactledendag remonstranten in Rotterdam

13 april 2019, 10:15 uur
Landelijke contactledendag remonstranten in Rotterdam
De remonstrantse broederschap organiseert al vele jaren een contactledendag. Een dag met een bepaald thema, waar contact (bezoek/schakel/diaconie)-leden iets aan hebben. Ditmaal in Rotterdam. Lees meer >>


Dopers lunchcafé met Pia Dijkstra

24 maart 2019, 10:30 uur
Dopers lunchcafé met Pia Dijkstra
Dopers lunchcafé in Surhuisterveen met Pia Dijkstra. Over de mens in de politiek, haar innerlijk kompas, een waardig levenseinde en meer. Lees meer >>


MGV internationaal jongerencongres

30 mei 2019, 10:00 uur
MGV internationaal jongerencongres
Menno’s Global Village gaat On The Road! Jongeren uit heel Europa zijn uitgenodigd om met Hemelvaart 2019 (30 mei t/m 2 juni) deel te nemen aan het internationale doopsgezinde jongerencongres in Dopersduin. Lees meer >>


De zege in zicht in De Gang

4 maart 2019, 12:00 uur
De zege in zicht in De Gang
In Haarlem is van 4 maart t/m 29 mei de expositie 'De zege in zicht' te zien. Gerrit de Heus reed een jaar lang door het land en bracht niet-alledaagse Nederlandse kampioenschappen in beeld. Lees meer >>


Lezing van prof. dr. Chris Doude van Troostwijk

7 maart 2019, 20:00 uur
Lezing van prof. dr. Chris Doude van Troostwijk
Wint het wantrouwen? Lezing in Groningen over gele hesjes en verkommerde politieke en sociale deugden. Lees meer >>


Pommerantenpreek in Stavoren: Gelooft de zeeman?

17 maart 2019, 14:30 uur
Pommerantenpreek in Stavoren: Gelooft de zeeman?
In maart is er een bijzondere voorganger in de doopsgezinde kerk: de heer Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie in Harlingen. Lees meer >>


Postzegels inzamelen voor de Doopsgezinde Zending

Postzegels inzamelen voor de Doopsgezinde Zending
In dit digitale tijdsperk versturen we steeds minder brieven en kaarten per post met als gevolg dat postzegels steeds meer waarde krijgen. Talloze verzamelaars stropen beurzen en websites af, op zoek naar bijzondere exemplaren. De Doopsgezinde Zending zamelt al vele jaren postzegels voor haar projecten in. Lees meer >>


Gesprek over geloof en geweld in Krommenie

14 maart 2019, 18:00 uur
Gesprek over geloof en geweld in Krommenie
De inleiding wordt deze avond verzorgd door Tjalling Beets. Hij schreef: 'Als er iets is dat ik nog niet begrijp, dan is het dat veel van het geweld in de wereld om ons heen geïnspireerd lijkt te zijn vanuit geloof.' Lees meer >>


Lezing: Het leven van de doopsgezinde dominee Joost Halbertsma

17 mei 2019, 15:00 uur
Lezing: Het leven van de doopsgezinde dominee Joost Halbertsma
Mw. A. de Jong houdt in Leiden een lezing over de in 2018 verschenen biografie over Joost Halbertsma, met als ondertitel 'Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man'. Lees meer >>


Ringdag Midden-Nederland

19 mei 2019, 10:30 uur
Ringdag Midden-Nederland
De Doopsgezinde Gemeente Zeist nodigt u uit voor de Ringdag, met het thema: 'De adem van verhalen'. Graag vóór 15 april opgeven voor deze dag, bij het Kerkelijk Bureau. Lees meer >>


Tweede Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival

Tweede Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival
Van 27 t/m 30 juni zal de tweede editie van de 'Global Mennonite Peacebuiling Conference and Festival' plaatsvinden in Mennorode, Elspeet. Van de vorige editie hebben we geleerd dat het heel waardevol kan zijn om andere doopsgezinden/anabaptisten te ontmoeten en onze ervaringen, kennis en kunde te delen met elkaar. Lees meer >>


Lezing van Leo Fijen in Sneek

3 maart 2019, 15:00 uur
Lezing van Leo Fijen in Sneek
Fijen is een bekend journalist, schrijver, tv-programmamaker (KRO-NCRV) en hij presenteerde tot 2016 het tv-programma ‘Geloofsgesprekken’. Een kundige en inspirerende vragensteller en verteller, die ook in Sneek aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen en gesprekken mensen in contact wil brengen met hun oorspronkelijke bezieling. Lees meer >>


Kinderconferentie | Huizen bouwen met Radboud

Kinderconferentie | Huizen bouwen met Radboud
De tweede editie van de kinderconferentie zit eraan te komen. Op 9 en 10 maart wordt het thema ‘Rechten van het kind’ behandeld met de deelnemers. De komende weken lichten we alvast een klein tipje van de sluier op door de workshops bekend te maken. Deze week stelt Radboud Plaizier zich voor, hij gaat een huis bouwen met de deelnemers. Lees meer >>


'Manna voor de ziel', voorstelling in Utrecht

6 april 2019, 15:00 uur
'Manna voor de ziel', voorstelling in Utrecht
Na het verlies van een dierbare breekt er voor nabestaanden een tijd aan om staande te blijven, je te hervinden en soms gewoon om te overleven. Naast brood om te eten is er ook aandacht nodig voor geestelijk voedsel, troostend voor de ziel. De voorstelling gaat over dit thema.... Lees meer >>


Contextueel bijbellezen in Utrecht: dichtbij het verhaal, dichtbij jezelf

26 februari 2019, 19:30 uur
Contextueel bijbellezen in Utrecht: dichtbij het verhaal, dichtbij jezelf
Contextueel bijbellezen begint niet bij de bijbel, maar bij levens van mensen. We gaan met elkaar in gesprek: wat houdt ons bezig? Wat speelt er in de samenleving? Vervolgens leggen we verhalen uit de bijbel naast ons eigen verhaal. Dan gebeuren er verrassende dingen! Veel mensen zeggen: zo heb ik de tekst nog nooit gelezen.  Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in Aardenburg

21 april 2019, 10:30 uur
Paasvieringen en activiteiten in Aardenburg
Zondag 14 april: Palmpasenviering; Goede Vrijdag 19 april: Paasbijeenkomst zusterkring, Goede Vrijdagdienst met Avondmaal, Inspiratiecafé; zondag 21 april: Paasdienst. Lees meer >>


Paasvieringen en activiteiten in Haren

21 april 2019, 09:00 uur
Paasvieringen en activiteiten in Haren
In de doopsgezinde gemeente Haren is er op eerste Paasdag een paasontbijt voor jong en oud, een zoektocht naar paaseieren voor de kinderen, een kerkdienst o.l.v. Gabe Hoekema en de zondagsschool over Pasen. Lees meer >>


We gaan ze brengen!

We gaan ze brengen!
Comforters voor vluchtelingen op Lesbos. Het was nog even spannend of alles op tijd geregeld kon worden, maar het is gelukt. Rond 10 februari gaat een groot pakket van ongeveer 250 comforters naar Moria op Lesbos. Lees meer >>


Iona-zangmiddag in Leeuwarden

10 februari 2019, 15:00 uur
Iona-zangmiddag in Leeuwarden
Op zondagmiddag 10 februari is er een Iona-zangmiddag in de Doopsgezinde vermaning in Leeuwarden. De samenzang staat onder leiding van Jannie Geertsma en wordt op de piano begeleid door Arjen Nauta. Na afloop is er eerst koffie of thee, en daarna een korte viering o.l.v. Wilma Tiemersma.

Lees meer >>


Intrede van Dirk Jan Steenbergen

24 februari 2019, 09:15 uur
Intrede van Dirk Jan Steenbergen
De kerkenraad van de doopsgezinde gemeente in Apeldoorn e.o. nodigt u uit voor de intrededienst van haar nieuwe voorganger: Dirk Jan Steenbergen. U bent van harte welkom!  Lees meer >>


Vesperdienst met cantorij remonstrantse gemeente

2 februari 2019, 17:00 uur
Vesperdienst met cantorij remonstrantse gemeente
Na de mooie vesperdienst die in Berkenwoude is gehouden, zal de cantorij op 2 februari in de doopsgezinde kerk in Dordrecht deze vesperdienst verzorgen. Lees meer >>


Uitnodiging: Bijeenkomst met Mennonite Central Committee

20 februari 2019, 19:15 uur
Uitnodiging: Bijeenkomst met Mennonite Central Committee
Op woensdagavond 20 februari zijn MCC-medewerkers Doug en Naomi Enns te gast in de doopsgezinde kerk te Drachten. Zij zullen een toelichting geven op het MCC-werk in het Midden-Oosten en de sporen van hoop, vrede en verzoening die zij zien in deze door vele conflicten en oorlog getroffen regio.  Lees meer >>


Zinn-Inn cursus 'Bijbel, boek en bron' in Zeist

4 februari 2019, 20:00 uur
Zinn-Inn cursus 'Bijbel, boek en bron' in Zeist
We gaan opgewerkt verder met de Abrahamverhalen in Weg van de Tora. Uit deel 2 lezen we nog Abrahamverhalen 8 en vervolgens de Abrahamverhalen 9 t/m 16 in deel 3.
Lees meer >>


Subsidies Menno Simons Stichting
De Menno Simons Stichting roept doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven geven. Onze stichting stelt subsidies beschikbaar om echt vernieuwende plannen serieus uit te werken en is meer gericht op middelen dan op loonkosten. Aanvragen, bij voorkeur met begroting, ontvangen we graag uiterlijk 15 maart 2019. Alleen aanvragen die als één pdf-document aangeleverd worden, worden in behandeling genomen. Lees meer >>


Intrededienst Jolanda Valk

3 februari 2019, 14:00 uur
Intrededienst Jolanda Valk
Op 3 februari 2019 hoopt zr. Jolanda Valk intrede te doen als pastor van de doopsgezinde gemeente Buitenpost. Zij zal worden bevestigd door da. T. Weidema-Bos. Lees meer >>


Afscheidsdienst in Gorredijk

24 februari 2019, 14:00 uur
Afscheidsdienst in Gorredijk
De Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen zal in de loop van 2019 opgaan in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Aangezien er vanaf 1 maart geen activiteiten in de vermaning in Gorredijk meer plaatsvinden, nodigen de leden en vrienden u van harte uit voor de afscheidsdienst. Lees meer >>


Overzicht van reacties

Overzicht van reacties
We hebben doopsgezinden gevraagd om een persoonlijke reactie op de Nashville-verklaring. Omdat het om mensen gaat.
Er zijn inmiddels veertien reacties te lezen. Lees meer >>


DoRe-Café Groningen belicht polarisatie in de maatschappij

6 februari 2019, 14:00 uur
DoRe-Café Groningen belicht polarisatie in de maatschappij
Het DoRe-Café (van de doopsgezinden en remonstranten) gaat dit voorjaar met een drietal bijeenkomsten, in op het steeds opvallender maatschappelijk fenomeen van de groeiende verscherpte tegenstellingen, zelfs polarisatie, tussen (meningen van) diverse groepen mensen. Soms wordt er zelfs een echte muur opgeworpen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Lees meer >>


Een bericht van Doopsgezind WereldWerk

Een bericht van Doopsgezind WereldWerk
Het afgelopen jaar is het jaar geweest van de comforters en de school-kits. Op veel plaatsen in Nederland zijn velen enthousiast bezig geweest met het maken van lappendekens of comforters en school-kits ten behoeve van Syrische vluchtelingen in de vluchtelingenkampen. Deze dekens geven niet alleen warmte. Mensen daar putten ook hoop uit de gedachte dat ze er niet alleen voor staan: ze beseffen dat elders in de wereld aan hen wordt gedacht. Lees meer >>


Een persoonlijke reactie van Jolanda Molenaar

Een persoonlijke reactie van Jolanda Molenaar
Het was een hectische week voor mij. Als transgender, met wortels in het orthodox protestantisme, was ik diep geraakt door de verklaring. Maar ik heb ook de warmte, de verbondenheid, de liefde ervaren van de doopsgezinde broederschap. Lees meer >>


De cursus 'Doperse Theologie' stopt in de huidige vorm

De cursus 'Doperse Theologie' stopt in de huidige vorm
Afgelopen weekend heeft ds. Gerke van Hiele in Mennorode bekendgemaakt dat hij zal gaan stoppen als organisator van de Doperse Cursus. Na vele jaren van inzet heeft hij gemeend dat het tijd is om zijn werkzaamheden voor de Doperse Cursus te beëindigen. We zijn hem zeer dankbaar voor het werk dat hij heeft verricht en voor de wijze waarop hij deze functie heeft vervuld.  Lees meer >>


Ds. de Gooijer verzorgt een bijzondere dienst in het Penninckshuis

20 januari 2019, 10:00 uur
Ds. de Gooijer verzorgt een bijzondere dienst in het Penninckshuis
In Deventer zal ds. De Gooijer met zijn eerste 'reguliere' dienst, de aandacht richten op een belangrijk onderwerp: de Nashville-verklaring. Lees meer >>


Een nieuw tegeltableau in Workum

Een nieuw tegeltableau in Workum
Ter herinnering aan 'Een Jammerlijck Klaachlied' heeft Frits Boersma een tegeltableau laten maken door Koch Pottery in Workum, naar een afbeelding van Jan Luyken uit de 17e eeuw. Het is een afbeelding van het droeve lot van Hendrik Pruyt. Lees meer >>


Afscheidssymposium van conservator Adriaan Plak

24 januari 2019, 13:45 uur
Afscheidssymposium van conservator Adriaan Plak
Adriaan Plak heeft jarenlang veel betekend voor onderzoekers en voor studenten, die hij met aandacht en kennis op weg hielp. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseren de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Vrije Universiteit en het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (ACHHP) een symposium over diverse kerkelijke collecties. Lees meer >>


De vreemdeling in het Dopers Café

3 februari 2019, 15:30 uur
De vreemdeling in het Dopers Café
Voor de derde keer dit winterseizoen wordt er in de doopsgezinde kerk van Rottevalle
een Dopers Café gehouden. Het gespreksonderwerp is deze keer 'De vreemdeling in ons midden'. Een onderwerp dat de laatste jaren nogal wat stof doet opwaaien.  Lees meer >>


Laatste dienst br. Harmen Ament

3 februari 2019, 10:00 uur
Laatste dienst br. Harmen Ament
Br. Harmen Ament houdt zijn laatste dienst in Sneek omdat daar zijn doopsgezinde wortels liggen. Iedereen die hier bij wil zijn is van harte welkom.  Lees meer >>


Colloquium Bienenberg doperse geschiedenis en vernieuwing

Colloquium Bienenberg doperse geschiedenis en vernieuwing
Van 27-29 maart zal in conferentiecentrum Bienenberg in Zwitserland een internationale discussiebijeenkomst worden gehouden over de doopsgezinde/mennonitische geschiedenis en vernieuwingsbewegingen.  Lees meer >>


Een persoonlijke reactie van Fulco van Hulst

Een persoonlijke reactie van Fulco van Hulst
'Pijnlijk en verdrietig, dat is toch de eerste kwalificatie die ik zou willen geven aan de zogeheten ‘Nashville Verklaring’. De opstellers willen Gods naam eer aandoen, maar volgens mij maken zijn naam te schande.' Lees meer >>


Een persoonlijke reactie van Jannie Nijwening

Een persoonlijke reactie van Jannie Nijwening
'Toen ik vanmorgen las over de Nashville-verklaring dacht ik: nu mag het niet stil blijven!
Wij moeten duidelijk uitspreken dat in onze geloofsgemeenschap iedereen van harte welkom is, precies zoals hij/zij is!' Lees meer >>


Lunchlezing over woon- en werkgemeenschap

11 januari 2019, 12:15 uur
Lunchlezing over woon- en werkgemeenschap
Vrijdagmiddag 11 januari is er een lunchlezing in de Grote Vermaning, het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Haarlem. Marc Wopereis spreelt over Ark Haarlem. Lees meer >>


Een persoonlijke reactie van Geert Brüsewitz

Een persoonlijke reactie van Geert Brüsewitz
‘Met verbijstering heb ik kennis genomen van een verklaring waarin een aantal mannenbroeders in navolging van een in de Verenigde Staten verspreid geschrift op grond van de bijbel transgender en/of homoseksueel zijn, veroordelen. Een dergelijke verklaring druist in tegen alles wat naar onze beleving christelijk is.' Lees meer >>


Bezoek aan partnergemeenten

Bezoek aan partnergemeenten
De partnergemeenten Grosserkmannsdorf en Kleinwolmsdorf hebben de doopsgezinde gemeente Aalsmeer uitgenodigd om bij hen op bezoek te komen. Al voor de dertigste keer zullen zij elkaar ontmoeten. In al die jaren is er een relatie en vriendschap ontstaan die niet meer is weg te denken. Lees meer >>


Wereldbroederschapszondag in Haren

27 januari 2019, 10:15 uur
Wereldbroederschapszondag in Haren
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich. Lees meer >>


Expositie 'Met handen en Ziel' in Haarlem

23 februari 2019, 10:00 uur
Expositie 'Met handen en Ziel' in Haarlem
De stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem bestaat 125 jaar. Vanwege dit Jubileum is aan fotograaf Anke Teunissen gevraagd om de bezieling die schuilgaat achter de handen aan het bed, in beeld te brengen. Lees meer >>


Tentoonstelling Bijbelse Taferelen in Balk

16 januari 2019, 14:00 uur
Tentoonstelling Bijbelse Taferelen in Balk
In januari 2019 vindt in de doopsgezinde kerk in Balk de tentoonstelling 'Bijbelse Taferelen' plaats. Met porseleinen poppen brengt Joke Kant allerlei bijbelverhalen tot leven. Lees meer >>


Pinkster-pelgrimstocht van Haarlem via Leiden naar Den Haag

8 juni 2019, 10:00 uur
Pinkster-pelgrimstocht van Haarlem via Leiden naar Den Haag
Pelgrimeren is van alle tijden. Door op weg te gaan zet je niet alleen je lijf in beweging. Je hart en je ziel worden ook soepel en warm. Voettocht in het kader van Feest van de Geest. Lees meer >>


Poëzieavond Regentessekerk

22 januari 2019, 19:30 uur
Poëzieavond Regentessekerk
Op dinsdag 22 januari vindt de jaarlijkse Apeldoornse poëzieavond plaats. U kunt zelf gedichten aandragen en voorlezen. Lees meer >>


Vermaningspad 2019

30 mei 2019, 10:30 uur
Vermaningspad 2019
Op 30 mei organiseert de doopsgezinde gemeente te Apeldoorn het Vermaningspad. De fiets- en autoroutes voeren van Apeldoorn naar Mennorode waar de lunch wordt gebruikt. De dag wordt in Apeldoorn afgesloten met een vesper. Lees meer >>


Ringdag 2019 Zuidwest Nederland

27 januari 2019, 09:45 uur
Ringdag 2019 Zuidwest Nederland
Wereldwijd horen doopsgezinden bij elkaar. Dat vieren we op 27 januari in Den Haag. Om elkaar te ontmoeten, terug te zien, te leren kennen. Om te vragen, te twijfelen, misschien in de buurt van een enkel antwoord te komen. Het programma sluit aan bij het jaarthema: 'Geef mij nu je angst'. Lees meer >>


GDB retraite in 2019

11 januari 2019, 17:00 uur
GDB retraite in 2019
De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) organiseert in 2019 één gemengde retraite in Fredeshiem, met als thema: De Hemel bestormen. De retraite is reeds volgeboekt. Lees meer >>


Comforters maken in Joure

4 december 2019, 13:30 uur
Comforters maken in Joure
Kom in Joure een handje helpen met het maken van comforters (gekleurde dekens) voor vluchtelingen in het Midden-Oosten. Na afloop drinken we koffie tijdens de ontmoetingsmiddag. Lees meer >>Terug

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl