algemeen > artikelen over advies

Artikelen over advies

Advies corona 28 januari

Advies corona 28 januari
Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen zijn er op de persconferentie van dinsdagavond een aantal versoepelingen aangekondigd, die ook van belang zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.  Lees meer >>

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 18 december

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 18 december
Nederland gaat opnieuw in lockdown. De ADS is genoodzaakt de eerder gegeven adviezen voor de kerstperiode aan te scherpen. De ADS volgt hierin de adviezen opgesteld door het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken).  Lees meer >>

Advies corona vanaf 8 december

Advies corona vanaf 8 december
Vooruitlopend op eventuele nieuwe maatregelen die het kabinet in de persconferentie van 14 december zou kunnen aankondigen, komt de ADS met een advies gericht op de kerstperiode zodat kerken zich goed kunnen voorbereiden. Lees meer >>

Advies corona vanaf 26 november (update 30 november)

Advies corona vanaf 26 november (update 30 november)
Met ingang van vrijdag 26 november heeft het kabinet extra maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen. De ADS volgt bij zijn adviezen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Lees meer >>

Advies ADS: extra maatregelen

Advies ADS: extra maatregelen
Met ingang van vrijdag 12 november heeft het kabinet extra maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen. De ADS volgt bij zijn adviezen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) Lees meer >>

Advies ADS: handhaaf 1,5 meter afstand

Advies ADS: handhaaf 1,5 meter afstand
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is per zaterdag 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden.  Lees meer >>

Versoepelingen voor diensten, wel 1,5 meter afstand

Versoepelingen voor diensten, wel 1,5 meter afstand
Vanaf zaterdag 26 juni worden versoepelingen doorgevoerd in de coronamaatregelen. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) neemt het volgende advies over van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) waarbij zij is aangesloten. Lees meer >>

Advies ADS: diensten met maximaal 60 mogelijk

Advies ADS: diensten met maximaal 60 mogelijk
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) geeft in navolging van het  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan gemeenten het volgende advies:
- Diensten kunnen door maximaal 60 kerkgangers worden bezocht (exclusief medewerkers). 
- Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden.  Lees meer >>


Terug