algemeen > meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

terug naar startpagina

Overige (2) Toon alles

Er zijn 2 vragen.

Categorie: Overige

Wie zijn de doopsgezinden?

De doopsgezinden stammen uit het begin van de Hervorming in de 16de eeuw. Zij zagen in Menno Simons, de vroegste reformator in ons land, hun leidsman. Daarom worden zij ook wel mennonieten genoemd.

Doopsgezinden kennen geen dogma’s en geen kerkelijk gezag. Met geen ander fundament dan Jezus Christus (1 Korintiėrs 3:11) laten zij elkaar vrij in het geloof. Voor doopsgezinden staat de gemeente van gelovigen centraal, waarbinnen ieder lid gelijk is. Alle kerkelijke functies staan voor alle leden open. De beslissing om toe te treden tot de gemeente neemt ieder mens voor zichzelf. Daarom worden slechts mondige volwassenen gedoopt na een persoonlijke belijdenis.

Middelpunt van het gemeenteleven is de dienst op zondagmorgen. Van daaruit geven doopsgezinden hun leven vorm en laten zij in daden zien, wat hun geloof betekent. Geweldloosheid en hulpverlening zijn daarbij van oudsher belangrijke principes. Doopsgezinden voelen zich deel van de christenheid en op grond daarvan doen zij mee aan de oecumene, plaatselijk, landelijk en op wereldniveau.


Kan ik de ADS geld nalaten?

Wilt u een financiėle bijdrage leveren aan (het werk van) de doopsgezinde geloofsgemeenschap en het in stand houden van het doopsgezinde gedachtengoed? Dan wijzen we u graag op de (belastingvriendelijke) mogelijkheden om een schenking te doen (eenmalig of periodiek), of om na uw overlijden een bedrag na te laten.

Meer informatie: nalaten@doopsgezind.nl | www.ads.nl (nieuws venster)

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl