Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 6 | maart 2021 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 april. Kopij kunt u uiterlijk maandag 29 maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 


uitgelicht
 Open Colleges Vredestheologie 2021
Open Colleges Vredestheologie 2021
1 april 13:30 uur
De Open Colleges Vredestheologie 2021 hebben als thema Post-Colonial Approaches to Building Just Peace. De colleges worden gehouden elke donderdag in april (+ dinsdag 20 april), van 13:30 tot 15:15 uur, via Zoom. De voertaal is Engels. Lees meer >>
 

achtergronden
Kladje aan een picknicktafel
Kladje aan een picknicktafel
Columns over wat ons bezighoudt, wat er in de doopsgezinde wereld gebeurt, zowel nationaal als internationaal. Met elke keer een andere schrijver. Soms ter inspiratie, soms ter informatie, maar altijd persoonlijk. 
Bauke-Tjeerd Kikstra was als secretaris vanaf het prille begin betrokken bij Menno’s Global Village. Nu hij afzwaait blikt hij terug op hoe het begon.  Lees meer >>
 

nieuws
HOU VOL |DAG 27
HOU VOL |DAG 27
Tijdens de 40-dagentijd delen we tips en ideeën van kinderen en tieners uit het hele land. Hoe houden zij het vol? Vandaag vertelt Sophia (14 jaar) uit Amersfoort hoe zij deze tijd ervaart. Lees meer >>
 

ADS internetviering ADS internetviering
Op zondag 21 maart is er weer een ADS internetviering. Voorganger is ds. Rob Workel. De viering is opgenomen in de doopsgezinde gemeente Holwerd-Blija-Ternaard. Klik HIER om de viering te bekijken. Lees meer >>
 

MWC sluit zich aan bij oecumenische Covid-gebedsweek MWC sluit zich aan bij oecumenische Covid-gebedsweek
Nu er een jaar voorbij is sinds de Wereldgezondheidsorganisatie de verspreiding van Covid-19 tot een wereldwijde pandemie heeft uitgeroepen, sluit Mennonite World Conference zich aan bij de Wereldraad van Kerken en andere christenen voor een internationale gebedsweek van 22-27 maart. Lees meer >>
 

Doopsgezinde Historische Kring gaat digitaal Doopsgezinde Historische Kring gaat digitaal
De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) gaat digitaal! Op de website van de DHK (www.dhkonline.nl) kunt u zich opgeven voor de online DHK nieuwsbrief en krijgt u informatie over de komende lezingen. De eerstvolgende lezing is op 25 maart. Lees meer >>
 

'Hoed de democratie' 'Hoed de democratie'
'Leer kinderen in je eigen omgeving hoe democratie werkt. En leer ze daaraan bij te dragen', zegt emeritus-hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. 'Kinderen halen hun motivatie uit de hoop dat er voor hen iets te winnen en te doen is en dat ze kunnen bijdragen.' Het zou kunnen helpen als ouders daar samen met andere ouders over na zouden denken: wat is goed voor onze kinderen? Dit artikel staat op zininopvoeding.nl  Lees meer >>
 

HOU VOL! HOU VOL!
In de 40-dagentijd zal iedere dag een tekst, een opdracht, een verhaal of een inkijkje in iemands leven worden geplaatst. Om samen te oefenen in mens-zijn en om elkaar te helpen het vol te houden in deze coronatijd. Lees meer >>
 

HOU VOL | DAG 26 HOU VOL | DAG 26
Verhalen helpen ons om het vol te houden. In de 40 dagentijd vertellen we daarom uit de bijbel. Maar er zijn ook ander boeken die belangrijk voor je kunnen zijn. Vandaag een verhaal van Kikker en Pad in de tuin, geschreven door Arnold Lobel, één van mijn lievelingsschrijvers. Lees meer >>
 

Menno Moment 5 | Nina Schroeder  Menno Moment 5 | Nina Schroeder
17 maart
Vijfde 40-dagenvideo door seminariumdocenten: In gesprek met de geschiedenis. Nina Schroeder: 'Tijdens mijn Menno Moment zal ik reflecteren over mijn ervaringen met huidige (Canadese en Nederlandse) oecumenische en doopsgezinde ideeën en activiteiten rond de 40-dagentijd. Deze ideeën zal ik ‘in gesprek brengen’ met thema’s uit kerkgeschiedenis, vragen over de doopsgezinde identiteit, en voorbeelden uit de visuele en materiële cultuur.'  Lees meer >>
 

Grote opruiming boeken Grote opruiming boeken
De Doopsgezinde Historische Kring ruimt op. Eenieder die belangstelling heeft kan deze boeken gratis krijgen, en zoveel als gewenst (indien nog aanwezig). Alleen verzendkosten worden in rekening gebracht. Bestellen vóór 31 maart. Lees meer >>
 

Tegemoetkoming. De ADS biedt kerkenraden van doopsgezinde gemeenten de mogelijkheid een aanvraag te doen aangaande tegemoetkoming corona-gerelateerde inkomstenderving.
Een brief daarover is via het doopsgezinde intranet verspreid onder secretarissen en penningmeesters van kerkenraden. De uiterste ontvangstdatum voor aanvragen is verlengd tot 1 mei.
Doop. Op zaterdag 21 maart 2021 ontvangen in DG Ouddorp drie zusters op grond van hun persoonlijke belijdenis de geloofsdoop. De voorganger in deze feestelijke dienst is ds. K. van Wijngaarden. De dienst is mee te maken via het YouTube-kanaal van de DG Ouddorp.
 

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociėteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
24 maart
Menno Moment 6 | Marius van Hoogstraten
Zesde 40-dagenvideo door seminariumdocenten: Dieptes van de ziel. Marius van Hoogstraten: 'Als ik lang genoeg wandel denk ik op een gegeven moment helemaal nergens meer aan. Zo nu en dan op de kaart kijken, onderhandelen of er nu of straks een pauze moet komen, de omgeving bekijken – en daar tussenin bijna niets. De ziel rolt gewoon een beetje uit, als een fiets op een hellinkje bergaf.'  Lees meer >>

24 maart 10:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door Peter de Wilde en ds. Jan Berkvens. Ditmaal staat de boodschap van Maria bij de bruilof te Kana centraal. Lees meer >>

25 maart 19:​30 uur
DHK lezing: doopsgezind erfgoed
De eerstvolgende online DHK-lezing is op 25 maart en wordt gegeven door de curator van Museum Catharijneconvent Anique de Kruijf. Het onderwerp is doopsgezinde rijksmonumenten, kerken en cultureel erfgoed. Bij opgave ontvangt u een link naar Zoom. Lees meer >>

25 maart 20:​00 uur
Sessies voor de Ziel: kijken naar kunst
Op donderdag 25 maart verzorgt ds. Leuny de Kam de vierde editie van de serie Sessies voor de Ziel over de kunstenaar Jan Mankes. Binnen doperse kringen geen onbekende, omdat hij getrouwd was met Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland. Lees meer >>

26 maart 20:​00 uur
Vrijzinnige Lezing via Zoom
De Vrijzinnige Lezing wordt gehouden op 26 maart via Zoom. Aanmelden is verplicht, via de website. De titel van de lezing, gehouden door Hans Alma, is: 'Iets nieuws beginnen'. Lees meer >>

28 maart 09:​00 uur
Online muzikaal pad naar Pasen: 28 maart t/m 4 april
In navolging op het succes van de Online Muzikale Adventskalender van afgelopen december, heeft Koorschool Delft opnieuw een digitaal muzikaal pad samengesteld.  Lees meer >>

31 maart
Menno Moment 7 | Fulco van Hulst
Zevende 40-dagenvideo door seminariumdocenten: Het mysterie van het kruis. De week voor Goede Vrijdag en Pasen, de week tussen ‘Hosanna!’ en ‘Kruisigt hem!’ Wat houdt ons in die week bezig? Is het vooral het toeleven naar Pasen, naar de boodschap van de opstanding, van hoop, van nieuw leven? Lees meer >>

31 maart 10:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door Peter de Wilde en ds. Jan Berkvens. Ditmaal een nabespreking van een interview met Anselm Grün. Lees meer >>

7 april 08:​00 uur
Menno Moment 8 | Christiane Karrer
Ter afsluiting van de serie Menno Moment een video-overweging voor de week na Pasen, door Christiane Karrer. Zij legt de boomgaard met Jezus’ graf naast de boomgaard van Adam en Eva. Wat hebben die tuinen met elkaar te maken, en wat is het verband met Pasen? Lees meer >>

12 april 20:​00 uur
Kapelavond met Rachelle van Andel
‘Opstaan uit de witte stilte’: Kapelavond (Hilversum) met Rachelle van Andel. Rachelle van Andel is remonstrants predikant in Eindhoven en studentenpastor in Maastricht. Ze spreekt over solidariteit in deze moeilijike tijd. Lees meer >>

17 april 10:​00 uur
Sneak Preview voor de kinderconferentie ‘Thuis op Aarde’
Waar voel jij je het meeste thuis? We wonen met 7 miljard mensen op deze aarde, dus moeten we daar goed voor zorgen. Daarover gaat de tweedaagse kinderconferentie 'Thuis op Aarde', bedoeld voor kinderen in groep 5 t/m 8. Lees meer >>

links
Algemeen 

ADS 

Gemeenten 

Jongeren 

Seminarium 

Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociėteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2021   Algemene Doopsgezinde Sociėteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat