Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 20 | oktober 2019 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 31 oktober 2019. Kopij kunt u uiterlijk maandag 28 oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl


uitgelicht
WereldWerk-festival op Dopersduin
WereldWerk-festival op Dopersduin
26 oktober 10:00 uur
Op zaterdag 26 oktober wordt het WereldWerk-festival gehouden op Dopersduin. 
We gaan dan bouwen aan het huis van WereldWerk dat bestaat uit duurzaamheid, solidariteit en vrede. Er zullen verschillende workshops zijn, films, theater en muziek.
Vanaf vrijdagavond kun je in Dopersduin slapen. Lees meer >>
 

nieuws
Oproep: Menno Simonsvlag
Oproep: Menno Simonsvlag
Welke doopsgezinde gemeente heeft een Menno Simonsvlag over, of gebruikt die nooit? De DG Twisk-Abbekerk zou er heel graag één krijgen, eventueel tegen betaling. Lees meer >>
 

Cursussen voor gemeenteleden van start! Cursussen voor gemeenteleden van start!
Ook dit seizoen zijn er weer cursussen voor leden, vrienden en belangstellenden in en rond de doopsgezinde gemeenten: het Vrijzinnig Leerhuis (start 1 of 8 november) en de Seminarie Sessies (start 29/30 november), beide op Mennorode. Lees meer >>
 

Met Rembrandt door de bijbel Met Rembrandt door de bijbel
Rembrandt schilderde en tekende honderden taferelen uit de bijbel. Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een digitale ‘Rembrandtroute’: een leesroute aan de hand van bijbelse taferelen van zijn hand. Deze wordt geïntroduceerd op 4 oktober, Rembrandts 350e sterfdag, door kunsthistorica Frauke Laarmann-Westdijk. Lees meer >>
 

Landelijke broederkringendag in Heerenveen Landelijke broederkringendag in Heerenveen
26 oktober 09:30 uur
De landelijke broederkringendag wordt gehouden in Heerenveen. Met een bijdrage door ds. Rob Visser over de stand van zaken in doopsgezind Nederland. Lees meer >>
 

Studieweekend Psalmen op Fredeshiem Studieweekend Psalmen op Fredeshiem
Van 22 t/m 23 november a.s. wordt  in het kader van het verschijnen van deel 7 van de serie Weg van de Tora weer een studieweekend gehouden op Fredeshiem. We verkennen enkele algemene kenmerken van de psalmen en buigen ons dan over de tekst van een aantal ervan.  Lees meer >>
 

Dag voor de jeugd van 8 tot 13 jaar in Grouw Dag voor de jeugd van 8 tot 13 jaar in Grouw
10 november 11:00 uur
Deze dag is voor jeugd van 8 - 13 jaar. Vriendinnetjes of vriendjes mogen mee en als je wilt ook je vader of moeder of opa of oma. Er zijn drie doe-activiteiten waar je uit kunt kiezen. Lees meer >>
 

Groene kerken toolkit is vernieuwd Groene kerken toolkit is vernieuwd
Doe de test en ga aan de slag met schepping & natuur, bewust inkopen, beleid & aanpak, omgaan met geld, geloof & inspiratie of energie & klimaat.  Lees meer >>
 

Liedjesbijbelproject van start Liedjesbijbelproject van start
De komende twaalf jaar wordt elke maand een nieuw kinderliedje en verhaal over de bijbel gepubliceerd. Een team van 25 artiesten werkt mee. Lees meer >>
 

Nieuws uit de Raad van Kerken Nieuws uit de Raad van Kerken
Op 8 november wordt het Rapport Onderzoek Armoede in Nederland gepresenteerd; op 11 november is er een symposium over ouder worden, 'Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid'; en op 23 november is de jaarlijkse vluchtelingenwerkdag in Amersfoort. Lees meer >>
 

Contextueel bijbellezen in Utrecht Contextueel bijbellezen in Utrecht
Contextueel bijbellezen begint niet bij de bijbel, maar bij levens van mensen. We leggen de verhalen uit de bijbel naast ons eigen verhaal. Dan gebeuren er verrassende dingen! Afwisselend in de doopsgezinde en lutherse kerk. Lees meer >>
 

Themaboekje 'Van waar komt mijn hulp?' is uit Themaboekje 'Van waar komt mijn hulp?' is uit
‘De mens schreeuwt uit Godverlatenheid. Zonder antwoord - anders had hij immers niet hoeven vragen’, zo stelt Chris Doude van Troostwijk in het nieuwste Themaboekje 2019-2020. Het Themaboekje is een jaarlijks uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit dat aansluit bij het jaarthema. Het is verspreid bij het blad Doopsgezind NL 9-10 en kan besteld worden. Lees meer >>
 

Vacature Jeugdwerker Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Vacature Jeugdwerker Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
De DG Leeuwarden zoekt een jeugdwerker voor 8 uur per week voor de duur van een jaar, te beginnen op 1 december 2019. Solliciteren kan tot 25 oktober. Heb je ervaring in jeugd- en jongerenwerk, ben je bekend met ‘Kliederkerk’ en zie je jezelf dit aansprekende project handen en voeten geven, kijk dan voor meer info op www.doopsgezindenleeuwarden.nl Lees meer >>
 

Tent of Nations in GDB-map Tent of Nations in GDB-map
In de nieuwe GDB-map 'Van waar komt mijn hulp?' staat een verhaal over de Tent of Nations, de educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar: 'Wij weigeren vijanden te zijn'. Men kan daarover een inleiding of lezing aanvragen. Lees meer >>
 

Christelijke jongeren willen meer bijbellezen Christelijke jongeren willen meer bijbellezen
De bijbel is nog steeds een veelgelezen boek onder christelijke jongeren. Toch vindt 80% van de ondervraagde jongeren het een moeilijk boek. Daarom ontwikkelde het Nederlands bijbelgenootschap (NBG) de Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel. Lees meer >>
 

Kaartensets jaarthema 2019-2020 Kaartensets jaarthema 2019-2020
Wie kent ze niet? De labels met vragen aan de theezakjes van een bekend merk. 
Geïnspireerd door het idee van deze zogenaamde theezakjesvragen heeft de Algemene Doopsgezinde Sociëteit een eigen reeks vragen ontwikkeld die allemaal direct of indirect met het jaarthema ‘Van waar komt mijn hulp’ verband houden. Lees meer >>
 

Joris Luyendijk verzorgt Menno Simons-lezing Joris Luyendijk verzorgt Menno Simons-lezing
Journalist en antropoloog Joris Luyendijk verzorgt de achtste editie van de Menno Simons-lezing, op 7 december in Leeuwarden. Lees meer >>
 

Vooraankondiging: bezinningsweekend in de 40-dagen tijd Vooraankondiging: bezinningsweekend in de 40-dagen tijd
Bezinningsweekend in de 40-dagen tijd op Dopersduin in Schoorl. Lees meer >>
 

Intrededienst. De kerkenraden van de doopsgezinde gemeenten van Krommenie, Wormer-Jisp, Wormerveer en Zaandam nodigen u van harte uit de intrededienst bij te wonen van hun nieuwe voorgangers Jannie Nijwening en Kok Klever. De dienst wordt gehouden op zondag 27 oktober 2019, aanvang 14.30 uur. Drankje na afloop. Meer informatie: D.J. van der Sluis.


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
17 oktober 10:​00 uur
Bijbelcursus in Leiden
Dit jaar staat het laatste boek van de bijbel, Openbaring, centraal tijdens de bijbelcursus. Het is een boek vol wonderlijke, vaak moeilijk te begrijpen visioenen.  Lees meer >>

17 oktober 20:​00 uur
'De dag dat God 10 jaar werd'
De tienjarige Kees komt uit een protestants nest. Hij zit op de School met den Bijbel. Zijn hoofd zit vol verhalen. Een voorstelling door theatermaker Kees van der Zwaard in Aalsmeer. Lees meer >>

18 oktober 19:​00 uur
AKC Reünie - 3e weekend
Na de kampen van afgelopen zomer vinden er ook dit jaar weer AKC reünies plaats in Werkhoven. Check de AKC website voor de details: www.akckampen.nl Onderstaande weekenden zijn de reüniedata van seizoen 2019
- 4 t/m 6 oktober 2019
- 11 t/m 13 oktober 2019
- 18 t/m 20 oktober 2019 Lees meer >>

19 oktober 10:​30 uur
Workshopdag: Voor diversiteit en vrede
Een dag werken in Hilversum aan de diversiteit in jezelf. Hoe kom ik nog meer in balans met mijzelf en in verbinding met de ander? Hoe blijf ik respect houden voor andere meningen? Er zullen deze dag drie workshops worden aangeboden.  Lees meer >>

20 oktober 10:​00 uur
Lezing 'Meervoudige religiositeit' in Wageningen
Godsdienstwetenschapper dr. Joantine Berghuijs geeft een lezing n.a.v. haar boek 'Meervoudige religiositeit'. Lees meer >>

20 oktober 10:​00 uur
Viering en afscheid in Assen
Op zondag 20 oktober viert de doopsgezinde gemeente Assen het 110 jarig bestaan van het kerkgebouw. 
  Lees meer >>

20 oktober 14:​30 uur
Guy Dilweg: 'Om de aarde en de arme' in Hoorn
In Nederland krijgen we er allemaal mee te maken: we moeten 'van het gas af'. Een ingrijpende maatregel, maar lossen we daarmee onze problemen met de aarde op?  Lees meer >>

24 oktober 14:​00 uur
Boekpresentatie bij VEG Dordrecht
Donderdag 24 oktober 2019 is een gedenkwaardige dag in Dordrecht. Het is dan 75 jaar geleden dat de omgeving van het toenmalige kerkgebouw (Kruiskerk) van onze gemeente door de geallieerden werd gebombardeerd, waarbij ook gemeenteleden om het leven kwamen. Lees meer >>

25 oktober 20:​00 uur
Vertelconcert in Enkhuizen
Project Geestdrift presenteert op 25 oktober, in samenwerking met Karavaan, ‘Schoppenvrouw’, een vertelconcert van Ekaterina Levental en regisseur Chris Koolmees in de doopsgezinde kerk in Enkhuizen. Lees meer >>

25 oktober 20:​15 uur
Roon Staal in Blokzijl
In het kader van 't Lam Ontmoet speelt en zingt Roon Staal nummers van o.a. zijn nieuwe album PEACE. Lees meer >>

26 oktober 14:​00 uur
Dansmiddag 'sacrale dans' in Bolsward
Sacrale dans is een dansvorm waarbij je in een kring danst, zoals ook bij volksdansen. Er wordt rondom het middelpunt gedanst. Dit kunnen bloemen zijn, een kaars of een midden dat eenvoudig het thema van de bijeenkomst weergeeft. Er wordt gedanst op klassieke muziek, volksmuziek en eigentijdse muziek. Lees meer >>

27 oktober 13:​15 uur
Herstwandeling in Aardenburg
Onder begeleiding van Hendrik de Vrieze en Marijn Vermet. Thema: levenscirkel. 
Tijdens deze wandeling krijgen de deelnemers drie draden mee. De eerste blauwe draad staat voor kwetsbaarheid in een belangrijk levensdomein: onze lichamelijke fysiek conditie, in het werkzame leven, in onze relaties met anderen, in onze vrije tijd. Lees meer >>

29 oktober 20:​00 uur
Lezing Christa Anbeek in Zeist
Christa Anbeek komt spreken over haar boek Voor Joseph en zijn broer. Deze avond wordt georganiseerd op initiatief van de Raad van Kerken Zeist en het platform Levensbeschouwingen en Religies Zeist. Lees meer >>

29 oktober 20:​15 uur
Felix Klos te gast bij Het Dopers Gesprek 
Dit najaar is de Amsterdamse Singelkerk weer het toneel van een serie persoonlijke ontmoetingen: Het Dopers Gesprek. Met op 29 oktober de jonge historicus Felix Klos, auteur van de spraakmakende biografie ‘Winston Churchill, vader van Europa’. Lees meer >>

30 oktober 20:​00 uur
Zin-Inn lezing ‘Verborgen geschiedenis'
Karin Amatmoekrim geeft in de DG Aalsmeer een Zin-Inn lezing over onze verborgen, dan wel verzwegen geschiedenis. Lees meer >>

30 oktober 20:​00 uur
Thema-avonden jodendom in Amersfoort
Zes woensdagavonden over mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e-eeuwse jodendom o.l.v. dr. Marcel Kemp. Eerste avond 30 oktober. Lees meer >>

1 november 20:​00 uur
Concert van 'Jan de Roas Sjongers' in Heerenveen
De Jan de Roas Sjongers onder leiding van Sitta Bosman geeft vrijdagavond 1 november een concert in de doopsgezinde kerk. Het koor, dat vernoemd is naar de bekende Friese straatzanger Jan de Roos, bestaat geheel uit mannen maar heeft wel een vrouwelijke dirigent. Lees meer >>

2 november 09:​00 uur
Bazar in Veenwouden
Kom je ook naar de bazar in de doopsgezinde kerk? Je vindt er boeken, kinderspelen in de kerk, verkoop van sokken, jam, kado-artikelen, een grand café, een rad met prijzen en nog veel meer.  Lees meer >>

3 november 11:​30 uur
Zin op Zondag in Hoorn met Simon Groot
Simon Groot is de winnaar van de World Food Prize. Hij krijgt de belangrijkste voedselprijs voor het ontwikkelen van zaden voor groenten die veel resistenter zijn voor ziekten dan reguliere zaden.  Lees meer >>

5 november 20:​00 uur
Dag Hammarskjöld: stilte, roeping en overgave
Avond in Krommenie over enkele teksten van Hammarskjöld. We proberen in- en mee te voelen wat hem bewoog. Ook bekijken we de stilteruimte die hij destijds in het gebouw van de VN heeft ingericht.  Lees meer >>

6 november 13:​30 uur
Comforters maken in Joure
Kom in Joure een handje helpen met het maken van comforters (gekleurde dekens) voor vluchtelingen in het Midden-Oosten. Na afloop drinken we koffie tijdens de ontmoetingsmiddag. Lees meer >>

7 november 10:​00 uur
Friese Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (FFDZ)
De FFDZ houdt haar 69e Federatiedag in Gorredijk. Het ochtendprogramma gaat over liturgische wandkleden en in de middag treedt de zanggroep 'Friemd Folk' op.  Lees meer >>

links
Jongeren 

Seminarium 

Geschiedenis 

Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat