Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 7 | april 2019 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 11 april 2019. Kopij kunt u uiterlijk 8 april mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Kerk in Actie verleent hulp na Idai
Kerk in Actie verleent hulp na Idai
De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage, en zou kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening. Lees meer >>
 

nieuws
Fonds doopsgezinde gemeente Zuid-Limburg
Het fonds van de doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg heeft voor 2019 € 5.000,- beschikbaar voor kleine, korte projecten. U kunt tot 1 juni uw aanvraag voor een gift indienen bij het bureau van de ADS. Lees meer >>
 

Het groene gat van doopsgezind Nederland Het groene gat van doopsgezind Nederland
De werkgroep duurzame ontwikkeling van WereldWerk heeft op 15 maart jl. enkele gemeenten en particulieren uitgenodigd om samen na te denken over duurzaamheid: wat is de duurzame toekomst voor doopsgezind Nederland over tien jaar? Lees meer >>
 

Moderne kunst in de lijdenstijd Moderne kunst in de lijdenstijd
De doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam is van 6 maart t/m 22 april het decor van de prijswinnende 3D stereoscopische installatie Josephine’s Well. Deze is als 8e statie: ‘Jezus ontmoet de wenende vrouwen’ opgenomen in de grote tentoonstelling Art Stations of the Cross: Troubled Waters die in Amsterdam te zien is. Ook het werk Der Tod und das Mädchen van Janpeter Muilwijk is in de Singelkerk te zien, behorend bij de 9e statie ‘Jezus valt voor de derde maal’. Lees meer >>
 

Kerkennacht 2019 Kerkennacht 2019
21 juni 18:00 uur
Tijdens de Kerkennacht, dit jaar van 21 tot 23 juni, laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Onder het thema 'Is dit óók kerk?' openen lokale kerken tijdens een of meer avonden/nachten hun deuren. Lees meer >>
 

Paasvieringen en activiteiten Paasvieringen en activiteiten
De 40-dagentijd is begonnen en we zijn onderweg naar Pasen. Hieronder volgt een overzicht van vieringen en activiteiten in doopsgezinde gemeenten in Nederland. Lees meer >>
 

De Raad van Kerken in Nederland spreekt zijn medeleven uit De Raad van Kerken in Nederland spreekt zijn medeleven uit
De Raad van Kerken in Nederland spreekt zijn medeleven uit met moslims naar aanleiding van de gruwelijke aanval op gebedshuizen van moslims in Nieuw-Zeeland. Lees meer >>
 

'Dit weekend ben ik er even niet hoor!' 'Dit weekend ben ik er even niet hoor!'
Het is nog vroeg en de wind suist zachtjes door de bomen. Het huis is nog leeg… Maar met de rust is het snel gedaan wanneer er in de ochtend van 8 maart zo’n 30 kinderen Dopersduin binnen komen banjeren. De Kinderconferentie ‘de rechten van het kind’ is begonnen! Lees meer >>
 

Comforters maken in Joure Comforters maken in Joure
3 april 13:30 uur
Kom in Joure een handje helpen met het maken van comforters (dikke dekens) voor vluchtelingen in het Midden-Oosten. Na afloop drinken we koffie tijdens de ontmoetingsmiddag. Lees meer >>
 

Jaarvergadering 2019 Ring ZuidWest Nederland Jaarvergadering 2019 Ring ZuidWest Nederland
6 april 10:00 uur
In Ouddorp wordt vergaderd over: Hoe kunnen we beter samenwerken met andere doopsgezinde gemeenten, andere kerken, anderen in het algemeen? En zijn er wellicht mogelijkheden om het jeugdwerk verder te ontwikkelen? Lees meer >>
 

Herdenking en animatiefilm Frans van der Lugt sj Herdenking en animatiefilm Frans van der Lugt sj
6 april 13:00 uur
Op 7 april 2019 is het vijf jaar geleden dat de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt werd vermoord in Homs, Syrië. Op 6 april wordt een herdenkingsdienst gehouden in de Singelkerk in Amsterdam, met aansluitend een eucharistieviering in De Krijtberg. Ook maakten jezuïeten uit Nederland en Vlaanderen een animatiefilm over hem. Lees meer >>
 

Meditatieve wandeling langs Paasroute Meditatieve wandeling langs Paasroute
9 april 10:30 uur
Op 9, 11 en 12 april vindt een meditatieve wandeling van 6 km door de binnenstad van Amsterdam plaats onder begeleiding van Henk Leegte, Ewoud Roos of Essemie van Dunné. De wandelroute voert langs de 14 moderne kunstwerken met het lijdensverhaal van Christus als inspiratiebron. Lees meer >>
 

Voorjaarslezing 2019 in Zeist door Frits de Lange Voorjaarslezing 2019 in Zeist door Frits de Lange
9 april 20:00 uur
Op dinsdag 9 april a.s. houdt prof. dr. Frits de Lange, theoloog en ethicus, een lezing naar aanleiding van zijn recente boek Heilige onrust. De lezing vindt plaats in samenwerking met de Raad van Kerken Zeist. Lees meer >>
 

Lezing: 'Bidden, verplegen en vechten- de Duitse Orde' Lezing: 'Bidden, verplegen en vechten- de Duitse Orde'
11 april 20:00 uur
Dik Bolkestein en Gooitzen Bosma geven in Heerenveen een inleiding over deze fascinerende ridderorde, ook wel de Teutoonse Orde genoemd. De orde ontstond in 1189 tijdens de derde Kruistocht en bestaat nog steeds. Lees meer >>
 

Nieuwe leden
Op 24 maart werd Jannie Meijer lid van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Tevens blijft zij lid van de plaatselijke PKN. Op Palmpasen, 14 april, treedt Sjoukje Dam toe tot de doopsgezinden op grond van haar persoonlijke belijdenis. De dienst begint om 10.00 uur, aan de Kerkstraat 36 te Heerenveen. Voorganger is ds. Pieter Post.
MWC
Algemeen secretaris César García en zijn assistente Sandra Báez Rojas van de Mennonite World Conference (MWC) werken sinds februari 2019 vanuit het kantoor in Kitchener, Ontario, Canada. César García is de eerste algemene secretaris uit het zuidelijk halfrond en resideerde tot nu toe in Bogotá, Colombia. MWC-voorzitter J. Nelson Kraybill: ‘Deze verhuizing betekent een verlies van symboliek voor wat betreft het mondiale zuiden, maar het wereldwijde reizen is vanuit de nieuwe locatie een stuk gemakkelijker.’
Gezocht
Oude Statenbijbel (Leid. Wed. Elsevier, 1663, juchtleren band en koperen sloten) met voorin een geschreven tekst over de familie Lulofs. Mw. Jurgens: binnenzee1@gmail.com | 0578 627 072.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociėteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
4 april 10:​00 uur
Moment van stilte en bezinning in Bolsward
Elke eerste donderdag van de maand: moment van stilte en bezinning. Sta even stil, zodat je ziel je in kan halen... Lees meer >>

4 april 19:​00 uur
Publiekslezing moderne spiritualiteit met Rowan Williams
Publiekslezing over 'Urban Spirituality' met ruimte voor gesprek met voormalig aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams. Aansluitend een korte presentatie van de Nederlandse vertaling van William's boek Holy Living. Lees meer >>

6 april 14:​00 uur
Orgelbespeling Almelo
Op zaterdag 6 april bespeelt Jan Braakman uit Vriezenveen het Heilmann-Courtain-orgel. Op het programma staan werken van o.a. J.S. Bach, G.F. Händel, R. Schumann en A. Guilmant. Lees meer >>

6 april 15:​00 uur
'Manna voor de ziel', voorstelling in Utrecht
Na het verlies van een dierbare breekt er voor nabestaanden een tijd aan om staande te blijven, je te hervinden en soms gewoon om te overleven. Naast brood om te eten is er ook aandacht nodig voor geestelijk voedsel, troostend voor de ziel. De voorstelling gaat over dit thema.... Lees meer >>

7 april 10:​00 uur
Kreuzweg – een passie
Op zondagochtend 7 april zullen de Finse violiste Kirsti Apajalahti en pianist-componist Jan Marten de Vries het passiestuk Kreuzweg in de Wormerveerse Vermaning spelen. Kreuzweg is niet zozeer een concert of een voorstelling, maar eerder een beleving met stilte en meditatie. Lees meer >>

7 april 15:​00 uur
't Lam Ontmoet: Jan Vayne
Pianist Jan Vayne doorbrak, wars van tradities en met een groot gevoel voor vrijheid, de scheiding tussen pop en klassiek. Hij zal op verzoek van het publiek in Blokzijl improvisaties uitvoeren. Lees meer >>

7 april 15:​00 uur
Kwartettenkoor in Holwerd
Het optreden van het Kwartettenkoor staat dit keer in het teken van het afscheid van Hindrik van der Meer. Lees meer >>

8 april 20:​00 uur
Kapellezing in Hilversum over klimaatakkoord
Wat betekent het Nederlandse klimaatakkoord tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid voor de Nederlandse burger? Spreker is drs. J.P.M. Ros, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees meer >>

9 april 20:​00 uur
Dopers Café: poldermodel versus hokjesdenken
Meine Henk Klijnsma geeft de laatste lezing uit het voorjaarsdrieluik van het DoRe-Café in Groningen: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’, dat over sterker wordende polarisatie in onze samenleving gaat en manieren om die te overstijgen. Lees meer >>

10 april 20:​00 uur
Vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in?'
Een vertelvoorstelling door Marijke Broekhuijsen en drie muzikanten, die rekkelijke, actuele vragen en dilemma's in deze tijd verkennen. Lees meer >>

12 april 09:​30 uur
Inspiratiedag Kerkproeverij in Hilversum
Hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman is de hoofdspreker op de inspiratiedag op 12 april a.s. in de aanloop naar de Kerkproeverij in het najaar. Hij deelt een aantal inzichten over de plek van de kerk in de samenleving en over de persoonlijke plek van gelovigen in de maatschappij.  Lees meer >>

links
Over het jaarthema 

Aanmelden Doopsgezind nu 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociėteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde Sociėteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat