Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 6 | maart 2019 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 maart 2019. Kopij kunt u uiterlijk 25 maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Paasvieringen en activiteiten
Paasvieringen en activiteiten
De 40-dagentijd is begonnen en we zijn onderweg naar Pasen. Hieronder volgt een overzicht van vieringen en activiteiten in doopsgezinde gemeenten in Nederland. Lees meer >>
 

nieuws
Afscheidsbijeenkomst Doperse Cursus in Mennorode
Afscheidsbijeenkomst Doperse Cursus in Mennorode
24 mei 14:00 uur
De afsluiting van de Cursus Doperse Theologie in de huidige vorm en het vertrek van Gerke van Hiele als coördinator van de cursus zal worden gemarkeerd met een samenkomst voor cursisten, oud-cursisten, docenten en oud-docenten, op vrijdag 24 mei vanaf 14.00 uur in Mennorode. Komt allen! Lees meer >>
 

Nieuwe website seksueel misbruik in kerken Nieuwe website seksueel misbruik in kerken
In kerkelijk Nederland bestaan vier verschillende meldpunten van seksueel misbruik. Samen hebben zij onlangs de website www.eenveiligekerk.nl gelanceerd. Er is o.m. materiaal te vinden voor gebruik in kerkelijke kring. Lees meer >>
 

Eenheidsviering Heerenveen Eenheidsviering Heerenveen
Op zondag 10 maart jl. is een feestelijke eenheidsviering in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd gehouden. Voorganger was ds. Pieter Post. In deze dienst heeft de gemeente de overgekomen twaalf leden en vrienden van de gemeente Gorredijk-Lippenhuizen een warm welkom geheten. Op 24 februari is er na vier eeuwen een einde gekomen aan deze gemeente. Lees meer >>
 

Gezamenlijke dienst zusterkringen in Damwâld Gezamenlijke dienst zusterkringen in Damwâld
Op zondagmorgen 24 februari 2019 hebben de doopsgezinde zusterkringen van de vijf gemeenten Feanwâlden, Buitenpost, de Westereen, Dokkum en Damwâld onder leiding van pastor Ietsje de Boer gezamenlijk de dienst in Damwâld verzorgd. Over de regenboog als metafoor voor de (kleuren)verschillen tussen mensen. Lees meer >>
 

Groot Letter Bijbel Groot Letter Bijbel
Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Dat wordt vaak als een groot gemis ervaren. De oplossing lijkt simpel.... Lees meer >>
 

NHDS per direct opgeheven NHDS per direct opgeheven
Op 9 maart 2019 hebben de leden/afgevaardigden van de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit, bijeen in een algemene ledenvergadering te Purmerend, besloten dat de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit per direct is ontbonden. Lees meer >>
 

Tweede Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival Tweede Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival
27 juni 15:00 uur
Van 27 t/m 30 juni zal de tweede editie van de 'Global Mennonite Peacebuiling Conference and Festival' plaatsvinden in Mennorode, Elspeet. Van de vorige editie hebben we geleerd dat het heel waardevol kan zijn om andere doopsgezinden/anabaptisten te ontmoeten en onze ervaringen, kennis en kunde te delen met elkaar. Lees meer >>
 

Symposium: De kunst van het in vrede samenleven Symposium: De kunst van het in vrede samenleven
22 maart 13:00 uur
De taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken organiseert in nauwe samenwerking met andere organisaties en kerken, in Utrecht een symposium over ‘In vrede samenleven’. Lees meer >>
 

Nieuw licht op ‘boeddhistische’ dominee Nieuw licht op ‘boeddhistische’ dominee
23 maart 14:00 uur
Presentatie van Vrijzinnig verleden deel 2 door journalist Jan Koops over de roemruchte dominee Louis Adriën Bähler (1867-1941). Bähler was een hervormd predikant die zich onder meer liet inspireren door het gedachtegoed van de Russische denker Tolstoj. Hij toonde veel interesse voor het boeddhisme dat begin twintigste eeuw snel populair werd in het Westen, en was zijn tijd ver vooruit. Lees meer >>
 

Henri Veldhuis Symposium in Culemborg Henri Veldhuis Symposium in Culemborg
30 maart 11:00 uur
Het symposium, georganiseerd door Stichting The Rights Forum, richt zich op de vraag waarom de kerken het recht op zelfbeschikking voor de Palestijnen niet meer steunen, en aandringen op het einde van de bezetting door Israël. M.m.v. doopsgezind predikant Carla Borgers. Lees meer >>
 

Mienskipssnein in Joure in teken van duurzaamheid Mienskipssnein in Joure in teken van duurzaamheid
19 mei 10:00 uur
Met de gemeenten van onze Ring vieren we op 19 mei in Joure weer Mienskipssnein. Het thema is duurzaamheid. De komende 40-dagen tijd is een mooie periode om hiermee aan de slag te gaan. Hier onder volgen enkele tips: Lees meer >>
 

MGV internationaal jongerencongres MGV internationaal jongerencongres
30 mei 10:00 uur
Menno’s Global Village gaat On the Road! Jongeren uit heel Europa zijn uitgenodigd om met Hemelvaart 2019 (30 mei t/m 2 juni) deel te nemen aan het internationale doopsgezinde jongerencongres in Dopersduin. Lees meer >>
 

In Memoriam
Op 11 februari 2019 is in Vught overleden Abraham Vos. Zijn vrouw, Jeantje Vos-van Wetten, overleed op 10 december 2018. Br. Bram Vos was een groot gedeelte van zijn leven actief in de doopsgezinde kerk en bezocht als afgevaardigde van de DG Den Bosch en omstreken regelmatig de vergaderingen van de ADS.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
15 maart 17:​30 uur
Vrijzinnig Leerhuis
Thema: Zingeving en werk
Docent & gespreksleider: drs. Kees Blokland. Werk vormt voor veel mensen een essentieel bestanddeel van hun bestaan. Zingeving, levensovertuiging en geloof hebben betekenis voor het leven als geheel, maar wat is de betekenis daarvan voor het werk? Lees meer >>

15 maart 20:​00 uur
Theo Hobson verzorgt De Vrijzinnige Lezing in Utrecht
De Britse theoloog Theo Hobson verzorgt De Vrijzinnige Lezing in Utrecht. Zijn lezing is getiteld: 'Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?' (voertaal Engels) Lees meer >>

17 maart 14:​30 uur
Pommerantenpreek in Stavoren: Gelooft de zeeman?
In maart is er een bijzondere voorganger in de doopsgezinde kerk: de heer Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie in Harlingen. Lees meer >>

17 maart 16:​00 uur
Friese dienst over de dichter Fedde Schurer
Een Friese dienst in Dokkum over de Friese dichter Fedde Schurer onder leiding van Ida van der Ploeg. Met medewerking van Baukje van der Meer, zang en gitaar, en Jehannes Regnerus met teksten van Fedde Schurer. Lees meer >>

19 maart 19:​30 uur
After The Storm: film in de Beemster
Film over de groeipijnen van volwassen worden en de uitdagingen om de persoon te worden die je voor ogen hebt. Lees meer >>

21 maart 19:​30 uur
Lezing 'Grondwet voor Geluk' door Hein Stufkens
De lezing van Hein Stufkens heeft als invalshoek de beroemde Bergrede uit het evangelie van Matteüs; een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd, onder wie Tolstoj en Mahatma Gandhi. Maar het is ook een tekst die op veel weerstand stuitte.  Lees meer >>

21 maart 20:​00 uur
Lezing over Lesbos
Annelies Klinefelter geeft een lezing over Lesbos. Zij is als vertegenwoordiger van Christian Peacemaker Team vele malen op dit Griekse eiland geweest. Onder de titel ‘Lesbos: van vakantie-eiland naar vluchteling-eiland’ vertelt Klinefelter over haar ervaringen met vluchtelingen. Lees meer >>

21 maart 20:​00 uur
Zit er nog rek in? Rekkelijk en precies toen en straks
Het 'beroemd/berucht' geworden conflict tussen Arminius (rekkelijk) en Gomarus (precies) ging in eerste instantie over voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Lees meer >>

22 maart 19:​30 uur
Inspiratie voor duurzame leefstijl in Hilversum
Jan Terlouw zal een pleidooi houden over duurzaamheid, en de zussen Jessie en Nicky Kroon spreken over 'zero waste'. Zij leven al bijna vier jaar zonder afval. Wat is hun nieuwe leefstijl? Hoe doen zij dat? Lees meer >>

23 maart 10:​00 uur
Samen op Vakantie-week in Doorn
De vakantieweek is bedoeld voor mensen die vanwege hun leeftijd, gezondheid of persoonlijke situatie niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Ook gasten die rolstoel-gebonden zijn en zorg nodig hebben, zijn van harte welkom. Lees meer >>

23 maart 10:​30 uur
Symposium 'Mystiek en Maatschappij'
Een dag van inspiratie, aandacht en ontmoeting. Wat is de waarde van religie voor de samenleving? En wat is mystiek? Alleen een individuele ervaring of ook maatschappelijk relevant? Hierover gaat deze dag van inspiratie, aandacht en ontmoeting. Lees meer >>

24 maart 10:​30 uur
Dopers lunchcafé met Pia Dijkstra
Dopers lunchcafé in Surhuisterveen met Pia Dijkstra. Over de mens in de politiek, haar innerlijk kompas, een waardig levenseinde en meer. Lees meer >>

24 maart 14:​30 uur
Zingen uit het liefste lied van overzee in Middelburg
De bekende theoloog, dichter en schrijver Sytze de Vries heeft de afgelopen jaren onder de titel 'Het liefste lied van overzee' in twee delen meer dan 120 vertalingen gemaakt van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse traditie. Een selectie van deze liederen zal klinken in Middelburg. Sytze de Vries zelf zal op deze middag de liederen introduceren en toelichten. Lees meer >>

26 maart 19:​30 uur
Ringavond in Joure: 'Hoe duur is duurzaam?'
Op dinsdagavond 26 maart organiseren de voorgangers van de Ring Bolsward een avond in de doopsgezinde kerk van Joure met als thema: Hoe duur is duurzaam? We kijken naar een fragment van de docu Minimalism en gaan met elkaar in gesprek. We sluiten de avond af met een kort moment van bezinning. Lees meer >>

29 maart
Vertelvoorstelling in Dokkum
Een vertelvoorstelling door Marijke Broekhuijsen en drie muzikanten, die rekkelijke, actuele vragen en dilemma's in deze tijd verkennen. Lees meer >>

29 maart 14:​00 uur
Van betekenis blijven
Een middag in Heerenveen, georganiseerd door seniorenverenigingen KBO en PCOB in samenwerking met de Raad van Kerken Heerenveen.
'Als je ouder wordt verandert je leven. Je weet dat je leven eindig is. Hoe blijven we van betekenis? Wat kunnen we van elkaar leren?' Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat