Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 5 | februari 2019 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 maart 2019. Kopij kunt u uiterlijk 11 maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Jaarthema 2019-2020 bekend
Jaarthema 2019-2020 bekend
Het doopsgezind jaarthema voor het seizoen 2019-2020 is bekend: 'Van waar komt mijn hulp?' Hiermee wordt de weg vervolgd van de Pelgrimage voor Vrede en gerechtigheid. Lees meer >>
 

nieuws
Stichting Broederschapshuis Bilthoven opgeheven
Stichting Broederschapshuis Bilthoven opgeheven
Op 5 februari 2019 is de Stichting Broederschapshuis Bilthoven opgeheven. Een deel van de gelden is ondergebracht bij de ADS ten behoeve van het nieuw opgerichte Fonds Broederschapshuis Bilthoven. Subsidie-aanvragen zijn mogelijk. Lees meer >>
 

Kerken lopen mee met klimaatmars Kerken lopen mee met klimaatmars
10 maart 12:15 uur
Op 10 maart wordt in Amsterdam een landelijke klimaatmars gehouden. Groene Kerken-actie loopt mee. Kerken starten met gebed om 12.15 uur vóór de Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam. Lees meer >>
 

Vooraankondiging: RoemeniŽ-Reis 2019 Vooraankondiging: RoemeniŽ-Reis 2019
Na de prachtige reis van afgelopen mei naar Roemenië wordt er een nieuwe reis georganiseerd, die waarschijnlijk zal plaatsvinden van woensdag 22 mei tot en met zondag 2 juni 2019. Lees meer >>
 

Postzegels inzamelen voor de Doopsgezinde Zending Postzegels inzamelen voor de Doopsgezinde Zending
In dit digitale tijdsperk versturen we steeds minder brieven en kaarten per post met als gevolg dat postzegels steeds meer waarde krijgen. Talloze verzamelaars stropen beurzen en websites af, op zoek naar bijzondere exemplaren. De Doopsgezinde Zending zamelt al vele jaren postzegels voor haar projecten in. Lees meer >>
 

Kinderconferentie 2019 | rechten van het kind Kinderconferentie 2019 | rechten van het kind
9 maart 11:00 uur
Over de hele wereld leven kinderen, in heel verschillende omstandigheden. Toch hebben die kinderen allemaal dezelfde rechten. Tijdens de kinderconferentie op 9 en 10 maart 2019, gaan de deelnemers aan de slag met de 10 rechten van het kind. Daarbij wordt gekeken naar wat de kinderen zelf belangrijk vinden en waar zij zelf in hun omgeving een verschil kunnen maken. Het thema wordt verkend in workshops waarin hoofd, hart én handen aan het werk worden gezet. Lees meer >>
 

Tweede Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival Tweede Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival
27 juni 15:00 uur
Van 27 t/m 30 juni zal de tweede editie van de 'Global Mennonite Peacebuiling Conference and Festival' plaatsvinden in Mennorode, Elspeet. Van de vorige editie hebben we geleerd dat het heel waardevol kan zijn om andere doopsgezinden/anabaptisten te ontmoeten en onze ervaringen, kennis en kunde te delen met elkaar. Lees meer >>
 

Digitaal leesplan: Op weg naar Pasen Digitaal leesplan: Op weg naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de Veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannesevangelie op weg naar Pasen.  Lees meer >>
 

Dichters gezocht: schrijf een lied! Dichters gezocht: schrijf een lied!
De komende maanden organiseert de Taakgroep Liturgie van de remonstranten een landelijke dichtwedstrijd, getiteld 'Het vrije lied'. De wedstrijd staat open voor iedereen, binnen en buiten de kerk. Tot en met 14 april kan men inzenden. Lees meer >>
 

Dominee Marijn Vermet wint prijs #liefdevannu Dominee Marijn Vermet wint prijs #liefdevannu
Dominee Marijn Vermet heeft een prijs gewonnen. De openlijk homoseksuele Vermet zet zich actief in voor de acceptatie van homoseksuelen in de Aardenburgse kerkgemeenschap. Lees meer >>
 

Comforters maken in Joure Comforters maken in Joure
6 maart 13:30 uur
Kom in Joure een handje helpen met het maken van comforters (dikke dekens) voor vluchtelingen in het Midden-Oosten. Na afloop drinken we koffie tijdens de ontmoetingsmiddag. Lees meer >>
 

Subsidies Menno Simons Stichting
De Menno Simons Stichting is nadrukkelijk en van oudsher een subsidiegever in het noorden van het land. Wij roepen doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven geven. Onze stichting stelt subsidies beschikbaar om echt vernieuwende plannen serieus uit te werken en is meer gericht op middelen dan op loonkosten.

Uw subsidieaanvraag ontvangen we graag uiterlijk 15 maart 2019. Deze aanvraag bevat bij voorkeur een begroting. Alleen aanvragen die als één pdf-document aangeleverd worden, worden in behandeling genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van Drooge, secretaris Menno Simons Stichting: ellenvandrooge@gmail.com.
In Memoriam
Op 12 januari 2019 is op 88-jarige leeftijd overleden zr. Ds. J.G. Boiten du Rieu. Zr. Boiten-du Rieu werd proponent van de ADS in 1954. Samen met haar echtgenoot Rolf heeft zij aan de basis gestaan van Oudezijds 100 en de daaraan verbonden Kruispost, een plaats waar iedereen die (medische) hulp nodig heeft kan aankloppen. De laatste jaren woonde zij in Waskemeer in Friesland waar ze leiding gaf aan het Communiteitshuis Maria ter Claesze, het buitenverblijf van OZ10.

Op 12 februari 2019 overleed ds. A.C. Kuit-Verbeek, op 88-jarige leeftijd. Zr. Kuit-Verbeek werd proponent van de ADS in 1965. Zij was hulppredikant in Deventer en later predikant in achtereenvolgens Wieringen, Berlikum en wederom Wieringen. Sinds 1990 was zij met emeritaat.

Op 15 februari 2019 overleed ds. L. de Vries-Hoogstraal, op 89-jarige leeftijd. Zr. De Vries-Hoogstraal werd in 1971 proponent van de ADS en is in de doopsgezinde gemeenten Emmen en later Zeist predikant geweest. In 1989 ging zij met emeritaat.

Moge de nagedachtenis van deze drie zusters ons tot zegen zijn.

  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
4 maart 12:​00 uur
De zege in zicht in De Gang
In Haarlem is van 4 maart t/m 29 mei de expositie 'De zege in zicht' te zien. Gerrit de Heus reed een jaar lang door het land en bracht niet-alledaagse Nederlandse kampioenschappen in beeld. Lees meer >>

5 maart 14:​00 uur
PoŽziemiddag in Zeist
Het thema van de poëziemiddag is 'Onderweg'. We komen samen op dinsdagmiddag, van twee tot vier. De groep is al gestart op 2 oktober, maar u kunt altijd aanschuiven. Lees meer >>

6 maart 19:​30 uur
Lezing in Leeuwarden over ontstaan christendom
Schrijver en historicus Jona Lendering is bij de lekenprekersgroep van de FDS te gast. Hij verzorgt een lezing rond zijn lezenswaardig boek: Israël verdeeld.  Lees meer >>

7 maart 17:​30 uur
Meditatieve bijeenkomsten in de Veertigdagentijd in Borne
Vanaf donderdag 7 maart zijn er in de Bornse vermaning wekelijks meditatieve bijeenkomsten van ongeveer een half uur met aansluitend een sobere maaltijd.  Lees meer >>

7 maart 19:​30 uur
Leerhuis
Leerhuis olv Johannes van der Meer Lees meer >>

7 maart 20:​00 uur
Lezing van prof. dr. Chris Doude van Troostwijk
Wint het wantrouwen? Lezing in Groningen over gele hesjes en verkommerde politieke en sociale deugden. Lees meer >>

8 maart 18:​00 uur
Doperse Theologie
Cursusweekend 'Doperse Theologie' in Elspeet. Vanaf vrijdagavond 18:00 uur (diner) t/m zaterdagmiddag 15:30 uur. De cursus Doperse Theologie duurt twee jaar, te beginnen in september in oneven jaren. Meer informatie over de cursus: klik hier.

8 maart 19:​30 uur
Bijzondere viering op Internationale Vrouwendag
Het thema voor 2019 is Heldinnen. Opvallende, onzichtbare, dode en levende, grootse en kleine. We kennen ze allemaal. Het belooft een bijzondere viering te worden. Lees meer >>

9 maart 10:​00 uur
Symposium 'Het hoge woord in de lage landen'
Hoe bekend zijn bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis geven we vandaag de dag aan die verhalen? Over deze vragen gaat de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’, die centraal staat op het symposium ‘Het hoge Woord in de Lage landen’. Lees meer >>

10 maart 14:​30 uur
Foreestenhuis Hoorn: Esther
Zin op Zondag brengt Esther, een nieuwe vertelvoorstelling van Pauline Seebregts, geïnspireerd op het bijbelboek Esther. Het enige bijbelboek waarin de naam van God niet voorkomt.   Lees meer >>

12 maart 14:​00 uur
Gesprek in Zwolle over levensvragen
Wat geeft het leven betekenis en wanneer ervaar je geen betekenis meer? We gaan met elkaar in gesprek over wanneer het leven genoeg is geweest, en of je die vraag eignelijk wel kunt stellen. Lees meer >>

12 maart 19:​30 uur
Filmavond in Aardenburg
In de film A Serious Man hebben de joodse cineasten Ethan en Joel Coen een moderne Job gecreëerd. Met hun film illustreren zij de verwevenheid van crisiservaringen en levensvragen. Lees meer >>

12 maart 20:​00 uur
Voorstelling over ontstaansgeschiedenis remonstranten
De remonstranten vieren dit jaar hun vierhonderdjarig bestaan, ook in Amersfoort. Naar aanleiding hiervan speelt Marijke Broekhuijsen in Café Zin de vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’. Daarin verkent zij de ontstaansgeschiedenis van dit kerkgenootschap. Lees meer >>

14 maart 17:​00 uur
Tafel van Vier voor vrouwen in Zwolle
Avond voor vrouwen, om samen te eten en te praten over het thema: 'Kleur in je leven, meekleuren, of mee kleuren'. Rond kleur zijn vele woorden te vinden. Wat spreekt je aan, wat doe je ermee? Kun je zelf kleur geven aan je leven of wordt dit meer door de omstandigheden bepaald?  Lees meer >>

14 maart 18:​00 uur
Gesprek over geloof en geweld in Krommenie
De inleiding wordt deze avond verzorgd door Tjalling Beets. Hij schreef: 'Als er iets is dat ik nog niet begrijp, dan is het dat veel van het geweld in de wereld om ons heen geïnspireerd lijkt te zijn vanuit geloof.' Lees meer >>

15 maart 17:​30 uur
Vrijzinnig Leerhuis
Thema: Zingeving en werk
Docent & gespreksleider: drs. Kees Blokland. Werk vormt voor veel mensen een essentieel bestanddeel van hun bestaan. Zingeving, levensovertuiging en geloof hebben betekenis voor het leven als geheel, maar wat is de betekenis daarvan voor het werk? Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat