Nieuwsbrief Doopsgezind NU
18 ​januari 2019 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 31 januari 2019. Kopij kunt u uiterlijk 28 januari mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Overzicht van reacties
Overzicht van reacties
We hebben doopsgezinden gevraagd om een persoonlijke reactie op de Nashville-verklaring. Omdat het om mensen gaat.
Er zijn inmiddels elf reacties te lezen. Lees meer >>
 

nieuws
De cursus 'Doperse Theologie' stopt in de huidige vorm
De cursus 'Doperse Theologie' stopt in de huidige vorm
Afgelopen weekend heeft ds. Gerke van Hiele in Mennorode bekendgemaakt dat hij zal gaan stoppen als organisator van de Doperse Cursus. Na vele jaren van inzet heeft hij gemeend dat het tijd is om zijn werkzaamheden voor de Doperse Cursus te beëindigen. We zijn hem zeer dankbaar voor het werk dat hij heeft verricht en voor de wijze waarop hij deze functie heeft vervuld.  Lees meer >>
 

Een nieuw tegeltableau in Workum Een nieuw tegeltableau in Workum
Ter herinnering aan 'Een Jammerlijck Klaachlied' heeft Frits Boersma een tegeltableau laten maken door Koch Pottery in Workum, naar een afbeelding van Jan Luyken uit de 17e eeuw. Het is een afbeelding van het droeve lot van Hendrik Pruyt. Lees meer >>
 

Bijbelkring 'Hoor en Wederhoor' in Gouda Bijbelkring 'Hoor en Wederhoor' in Gouda
De jaarlijkse bijbelkring 'Hoor en Wederhoor' start weer. Met elkaar lezen we de oude teksten en ontdekken we de rijkdom die daarin en daarachter verborgen ligt. We laten ons daarbij ook inspireren door beeldende kunst, gedichten en achtergrondartikelen bij de teksten. Lees meer >>
 

Je kunt je nu inschrijven voor de AKC kampen Je kunt je nu inschrijven voor de AKC kampen
De inschrijvingen van de AKC kampen in 2019 zijn geopend! Deze zomer worden er weer 12 kampen georganiseerd door de AKC voor jongeren van 9 t/m 21 jaar. Je kan je van 9 januari 20.00 uur tot en met woensdag 16 januari 20.00 uur inschrijven. Lees meer >>
 

Bezoek aan partnergemeenten Bezoek aan partnergemeenten
De partnergemeenten Grosserkmannsdorf en Kleinwolmsdorf hebben de doopsgezinde gemeente Aalsmeer uitgenodigd om bij hen op bezoek te komen. Al voor de dertigste keer zullen zij elkaar ontmoeten. In al die jaren is er een relatie en vriendschap ontstaan die niet meer is weg te denken. Lees meer >>
 

Week van Gebed Week van Gebed
20 januari 10:00 uur
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.  Lees meer >>
 

Regioweekend | Held op sokken Regioweekend | Held op sokken
26 januari 17:00 uur
Grote helden en kleine helden. Een held op sokken of Superman. Helden zijn er in alle soorten en maten. Tijdens dit heldenseizoen leer je bij Regioweekend je superkrachten kennen en leer je soms ook kwetsbaar te zijn. Op 26 en 27 januari is het volgende weekend. Geef je op! Lees meer >>
 

Kinderconferentie 2019 | rechten van het kind Kinderconferentie 2019 | rechten van het kind
9 maart 11:00 uur
Over de hele wereld leven kinderen, in heel verschillende omstandigheden. Toch hebben die kinderen allemaal dezelfde rechten. Tijdens de kinderconferentie op 9 en 10 maart 2019, gaan de deelnemers aan de slag met de 10 rechten van het kind. Daarbij wordt gekeken naar wat de kinderen zelf belangrijk vinden en waar zij zelf in hun omgeving een verschil kunnen maken. Het thema wordt verkend in workshops waarin hoofd, hart én handen aan het werk worden gezet. Lees meer >>
 

Comforters maken in Den Ilp Comforters maken in Den Ilp
18 januari 10:00 uur
De quiltgroep gaat samen met iedereen, die iets praktisch en moois wil maken voor anderen, comforters (eenvoudige troostdekens) maken onder begeleiding van Marjan Huisman en Jeanette Stenvers. Lees meer >>
 

Oecumenelezing 2019 Oecumenelezing 2019
18 januari 15:00 uur
In de Oecumenelezing zal Frits de Lange spreken over 'pelgrimage', dat hij beschouwt als een metafoor voor wat het leven zin geeft. Na de lezing is er een vesper. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kan kennisgemaakt worden met Christien Crouwel, de nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Lees meer >>
 

Ds. de Gooijer verzorgt een bijzondere dienst in het Penninckshuis Ds. de Gooijer verzorgt een bijzondere dienst in het Penninckshuis
20 januari 10:00 uur
In Deventer zal ds. De Gooijer met zijn eerste 'reguliere' dienst, de aandacht richten op een belangrijk onderwerp: de Nashville-verklaring. Lees meer >>
 

Wereldbroederschapsdag Wereldbroederschapsdag
20 januari 10:00 uur
Op 20 januari wordt de Wereldbroederschapsdag (WFD) gehouden in Wergea. De organisatie is in handen van de DG Mid-Fryslân en de FDS. Lees meer >>
 

Jongeren Brainstormdag Jongeren Brainstormdag
20 januari 11:00 uur
Deel je ideeën voor het jongerenwerk op de jongeren brainstormdag. We horen graag jouw mening! Lees meer >>
 

Ringdag 2019 Zuidwest Nederland Ringdag 2019 Zuidwest Nederland
27 januari 09:45 uur
Wereldwijd horen doopsgezinden bij elkaar. Dat vieren we op 27 januari in Den Haag. Om elkaar te ontmoeten, terug te zien, te leren kennen. Om te vragen, te twijfelen, misschien in de buurt van een enkel antwoord te komen. Het programma sluit aan bij het jaarthema: 'Geef mij nu je angst'. Lees meer >>
 

Wereldbroederschapszondag in Haren Wereldbroederschapszondag in Haren
27 januari 10:15 uur
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich. Lees meer >>
 

Theaterstuk 'Brieven aan mijn Zoon' Theaterstuk 'Brieven aan mijn Zoon'
27 januari 17:00 uur
Annerixt studeerde aan de Maastrichtse toneelacademie en heeft grote affiniteit met religie en geloof. Om die reden heeft de doopsgezinde gemeente te Haarlem haar gevraagd om met een groep jongere en oudere gemeenteleden een theaterproductie te maken, nu te zien in Leeuwarden. Lees meer >>
 

Quilts en hun geschiedenis in Hilversum Quilts en hun geschiedenis in Hilversum
31 januari 16:00 uur
Menno-maaltijd met inleiding door Lynn Kaplanian over 'Mennonieten en hun Quilts', en over hoe hun geschiedenis ons nog raakt. Lees meer >>
 

Vermaningspad 2019 Vermaningspad 2019
30 mei 10:00 uur
Op 30 mei organiseert de doopsgezinde gemeente te Apeldoorn het Vermaningspad. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
17 januari 20:​00 uur
Over mystieke literatuur
Dirk Boone gaat in Aardenburg aan de hand van citaten met u in gesprek over mystieke literatuur. Lees meer >>

17 januari 20:​00 uur
Lezing door justitiepredikant Wim van der Zwan
De in Heerenveen woonachtige Wim van der Zwan is al meer dan dertig jaar justitiepredikant. Hij vertelt deze avond in Heerenveen over het bijzondere werkveld van het gevangenispastoraat.  Lees meer >>

19 januari 15:​30 uur
Kapelconcert in Hilversum
Kapelconcert door studenten van Piatigorsky. Met Denis Brott – cello en Godfried Hoogeveen – cello. Lees meer >>

20 januari 12:​00 uur
Film & kleine lunch in Nijmegen
Like father, like son – (Hirokazu Koreeda). Het zoontje van een welgesteld echtpaar blijkt bij de geboorte te zijn omgewisseld met een andere baby in het ziekenhuis. Lees meer >>

21 januari 14:​00 uur
In Vrijheid Verbonden - opnieuw
Themabijeenkomst 'Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel’ in Utrecht van In Vrijheid Verbonden. Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen maken zich samen sterk voor de democratie, met vrijheid van godsdienst.  Lees meer >>

22 januari 19:​30 uur
Poëzieavond Regentessekerk
Op dinsdag 22 januari vindt de jaarlijkse Apeldoornse poëzieavond plaats. U kunt zelf gedichten aandragen en voorlezen. Lees meer >>

23 januari 13:​30 uur
Forum over voltooid leven in de Geertekerk
Voltooid leven? Moet het mogelijk zijn dat iemand met een duurzame doodswens – terwijl er in medisch opzicht geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden – hulp krijgt om te kunnen sterven?  Lees meer >>

23 januari 13:​30 uur
Leerhuis Angst en Hoop
We gaan in Hoorn weer leren. Op drie woensdagen gaan we verder met de lotgevallen van Abraham, met wie we in 2018 hebben kennisgemaakt.  Lees meer >>

24 januari 13:​45 uur
Afscheidssymposium van conservator Adriaan Plak
Adriaan Plak heeft jarenlang veel betekend voor onderzoekers en voor studenten, die hij met aandacht en kennis op weg hielp. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseren de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Vrije Universiteit en het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (ACHHP) een symposium over diverse kerkelijke collecties. Lees meer >>

25 januari 16:​00 uur
Boekpresentatie ds. Tj. Hiemstra
Op vrijdag 25 januari wordt het boekje 'Verlangen naar Bezinning en Bezieling' van ds. Tjitske Hiemstra gepresenteerd in de vermaning te Leeuwarden, ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag. Lees meer >>

26 januari 09:​45 uur
Conferentie 'Geloven in mensen'
In Ede wordt op 26 januari de oecumenische werkconferentie Geloven in mensen gehouden, voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie. Lees meer >>

26 januari 10:​00 uur
Met passie op weg naar Pasen in Nijmegen
Tijdens drie zaterdagochtenden lezen en vergelijken wij de vier lijdensverhalen die in het Nieuwe Testament te vinden zijn en luisteren we naar muzikale verbeeldingen van dat verhaal uit de lange westerse muziekgeschiedenis, van gregoriaans tot Arvo Pärt.
Het is niet nodig alle drie de bijeenkomsten te volgen. Lees meer >>

27 januari 09:​45 uur
Ringdag 2019 Zuidwest Nederland
Wereldwijd horen doopsgezinden bij elkaar. Dat vieren we op 27 januari in Den Haag. Om elkaar te ontmoeten, terug te zien, te leren kennen. Om te vragen, te twijfelen, misschien in de buurt van een enkel antwoord te komen. Het programma sluit aan bij het jaarthema: 'Geef mij nu je angst'. Lees meer >>

27 januari 10:​00 uur
World Fellowshipsday 'Over jou, mij, ons en zij...'
Voor de World Fellowshipsday gaan we naar Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk. We gaan kijken en luisteren naar de interactieve theatervoorstelling 'Onder Anderen'. Hoe gaan we met elkaar om, wat weten we van elkaar.... Lees meer >>

27 januari 10:​15 uur
Wereldbroederschapszondag in Haren
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich. Lees meer >>

27 januari 14:​30 uur
Alhambra revisited, een ontdekkingsreis met muziek & verhalen
Via beelden, muziek en verhalen brengen we een bezoek aan het Alhambra in Granada, een stad waar in de Middeleeuwen joden, christenen en islamieten naast elkaar leefden. Een bijzondere middag in Hoorn. Lees meer >>

27 januari 15:​00 uur
Lezing over landbouw in Mongolië
Mongolië is voor velen een onbekend land. Fokke Meirink heeft er gewerkt als landbouwdeskundige en wil ons daar via zijn lezing in Holwerd deelgenoot van maken. Lees meer >>

30 januari 14:​30 uur
Dag Hammarskjöld: mystiek en politiek
Leerhuis van vijf middagen in Zaandam over de teksten van de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld. Data: 30 januari, 27 februari, 20 maart, 24 april en 15 mei. Lees meer >>

31 januari 20:​00 uur
Lezing over Mindfulness in Heerde
Vrijzinnig Heerde: Ingrid ter Horst van Bureau Perspectief komt een lezing houden over Mindfulness. Lees meer >>

1 februari 16:​30 uur
Café Pensee: Risicomanagement
Café Pensee in Baarn is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken. Lees meer >>

1 februari 17:​30 uur
Vrijzinnig Leerhuis
De Maaltijd
Docent en gespreksleider: drs. Iris Speckmann Voedsel wordt ook wel de nieuwe religie genoemd: we leven allerlei nieuwe ‘spijswetten’ na - inclusief 'taboes' als tarwe -, chefkoks zijn idolen en we koken uit de ‘pasta-bijbel’. Ook kennen we aan de maaltijd haast magische werkingen toe: ‘voedsel verbindt’, zeggen we bijvoorbeeld, en: ‘koken onthaast’. Lees meer >>

2 februari 15:​00 uur
Boekpresentatie: De maaltijd die verbindt
In De Kapel in Hilversum zal het nieuwe boek van ds. Peter Korver: De maaltijd die verbindt gepresenteerd worden. Lees meer >>

3 februari 10:​00 uur
Laatste dienst br. Harmen Ament
Br. Harmen Ament houdt zijn laatste dienst in Sneek omdat daar zijn doopsgezinde wortels liggen. Iedereen die hier bij wil zijn is van harte welkom.  Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat