Nieuwsbrief Doopsgezind NU
1 ​november 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 15 november. Kopij kunt u uiterlijk 12 november mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Jan Terlouw verzorgt Menno Simons-lezing
Jan Terlouw verzorgt Menno Simons-lezing
1 december 15:00 uur
De zevende editie van de Menno Simons-lezing, op 1 december in Leeuwarden, wordt verzorgd door dr. Jan Terlouw en zal gaan over de noodzaak de aarde leefbaar te houden. Terlouw werd bekend als schrijver van meerdere (kinder)boeken en als politicus bij D66, waarvoor hij onder meer Tweede Kamerlid, minister en senator in de Eerste Kamer was. Lees meer >>
 

nieuws
Prof. Auke de Jong overleden
Prof. Auke de Jong overleden
Op 11 oktober jl. is overleden prof. dr. Auke F. de Jong, doopsgezind predikant en emeritus hoogleraar godsdienstfilosofie. De afscheidsplechtigheid heeft op 18 oktober plaatsgevonden te Driebergen. Lees meer >>
 

WereldWerk: noodhulp voor Sulawesi WereldWerk: noodhulp voor Sulawesi
Sulawesi in Indonesië is 28 september 2018 getroffen door zware aardbevingen en een tsunami. Doopsgezind WereldWerk stelt haar bankrekening open voor bijdragen voor noodhulp, in samenwerking met Mennonite Central Committee. Lees meer >>
 

WereldWerk en Honduras WereldWerk en Honduras
Afgelopen september was de collecte van Doopsgezind WereldWerk bestemd voor het vredeswerk in Honduras. In de oktober-nieuwsbrief van MWC (Mennonite World Conference) lezen we over Damaris Guaza Sandoval, een 26-jarige vrijwilligster uit Colombia, die als maatschappelijk werkster een jaar bij Proyecto Paz y Justicia was, in La Ceiba in Honduras. Lees meer >>
 

Uitzending over Martelaarsspiegel Uitzending over Martelaarsspiegel
Op 17 oktober jl. bracht Omroep West een programma over de Martelaarspiegel. Het boek werd geschreven door de Dordtse Tieleman van Braght. Lees meer >>
 

50e lid voor Jobeel 50e lid voor Jobeel
De digitale doopsgezinde zusterkring Jobeel telt inmiddels 50 leden. Dat maakte werkgroeplid Corrie Grimme bekend tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag, die 13 oktober jl. werd gehouden op Texel. Lees meer >>
 

DoRe gemeente Hoorn zoekt predikant DoRe gemeente Hoorn zoekt predikant
De kerkenraad van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn zoekt een predikant (40%) m/v. Reacties dienen vóór 15 januari 2019 ingestuurd te worden. Lees meer >>
 

'Een Vrouw en een Engel' in Nieuwe Niedorp en De Rijp 'Een Vrouw en een Engel' in Nieuwe Niedorp en De Rijp
2 november 20:00 uur
Project Geestdrift presenteert de muziektheatervoorstelling 'Een Vrouw en een Engel', een kruising tussen een ritueel, een theaterstuk en een concert, op basis van een gedicht van Toon Tellegen. Op 2 november in Nieuwe Niedorp en op 16 november in De Rijp. Lees meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet seizoen 2018/2019 Vrijzinnig Leerhuis Elspeet seizoen 2018/2019
9 november 17:30 uur
Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en ondoordachte overtuigingen door u niet op prijs gesteld worden, dan zult u zich thuis voelen bij het Vrijzinnig Leerhuis op Mennorode in Elspeet. Het zijn vier weekenden van studie en ontmoeting. Nota bene: groep A is inmiddels zo goed als vol, in groep B is nog plaats. Lees meer >>
 

Symposium Speels omgaan met diversiteit Symposium Speels omgaan met diversiteit
16 november 13:30 uur
Symposium 'Levensbeschouwen en samenleven - speels omgaan met diversiteit' in Utrecht. Het debat over diversiteit is sterk gepolariseerd. Levensbeschouwingen, zowel religieuze als humanistische, kunnen hun expertise inbrengen bij de zoektocht naar nieuwe waarden. Lees meer >>
 

Studieweekend Weg van de Tora rond koning David Studieweekend Weg van de Tora rond koning David
23 november 17:00 uur
Op Fredeshiem wordt weer een studieweekend georganiseerd rondom de serie Weg van de Tora. Gewerkt wordt met nog niet gepubliceerd materiaal van deel 7 dat in het najaar van 2019 zal verschijnen. Het betreft een tweeluik rond koning David. Het studiemateriaal wordt ter plekke uitgedeeld. Lees meer >>
 

Symposium Wijs en Waarachtig Symposium Wijs en Waarachtig
7 december 10:30 uur
Een publiekssymposium op 7 december in Haarlem met de Franse filosofe Catherine Chalier, georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium vanuit de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie: Wijs en Waarachtig. Individuele vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele gemeenschapsvorming. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
2 november 20:​00 uur
Rosita Steenbeek in Aalsmeer
Schrijfster Rosita Steenbeek vertelt haar verhalen over de vluchtelingenopvang. 'De dubbele poort staat open. Schoenen, gympen, sandalen hangen aan touwtjes boven mijn hoofd.' Lees meer >>

3 november 09:​30 uur
Bazaar/boekenmarkt in Veenwouden/Feanwâlden
De DG Feanwâlden organiseert een bazar/boekenmarkt. Een deel van de opbrengst gaat naar de Stichting Alzheimer Nederland. Lees meer >>

3 november 14:​00 uur
Orgelbespeling in Almelo
Margreet Prinsen uit Meppel bespeelt het Heilmann-Courtain-orgel. Op het programma staan werken van o.a. J.P. Sweelinck, G. Böhm, J.S. Bach, J.W. Achterkamp. Lees meer >>

4 november 17:​00 uur
Femke van der Laan in Preek van de Leek
In Amsterdam opent Femke van der Laan, weduwe van oud-burgemeester Eberhard van der Laan, de serie Preek van de Leek. Ze spreekt over de liefde. Lees meer >>

6 november 20:​15 uur
Ronde Tafel gesprek over populisme
In de doopsgezinde kerk van Blokzijl wordt gediscussieerd over de opkomst van het populisme. Is dat een verrijking van of een bedreiging voor de democratie? Met theoloog en filosoof Rinus van Warven. Lees meer >>

8 november 10:​00 uur
Federatiedag Friese zusters in Gorredijk
De Friese Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen houdt haar jaarlijkse Federatiedag in Gorredijk. Met o.m. een lezing over: 'Het kerstkind in de kunst'. Lees meer >>

8 november 20:​00 uur
Lezing: De essentie van de spirituele leer
Ben Claessens geeft in Leeuwarden een lezing over de essentie van de spirituele leer. Een spiritueel bewustzijn is niet gebonden aan, of het alleenrecht van, een levensbeschouwing. Lees meer >>

8 november 20:​00 uur
Avond in Gouda over 'rafelranders'
Gespreksavond over 'rafelranders', eenzaamheid en maatjes: daklozen en vluchtelingen, die we liever uit de weg gaan dan opzoeken. Lees meer >>

9 november 17:​30 uur
Vrijzinnig Leerhuis
Het leven van alledag
Docent en gespreksleider: drs. Ewoud Roos
Een arme weduwe in nood roept om hulp. ‘Wat kan ik voor u doen?’, antwoordt een wijze man, ‘wat hebt u nog in huis?’ ‘Alleen een kruikje olie’, antwoordt ze, ‘verder niets.’
Lees meer >>

9 november 19:​30 uur
Op zoek naar Judas
Musical in Blokzijl over Judas. De evangelisten hebben verschillend over hem geschreven, en niet alleen maar negatief... Lees meer >>

10 november 12:​30 uur
Inspiratiemiddag Kairos-Sabeel
Kairos-Sabeel nodigt uit voor een inspiratiemiddag in Amersfoort. Een middag tegen uitzichtloosheid en vermoeidheid en gevoelens van in de steek gelaten worden door de eigen kerk en de politiek. Lees meer >>

12 november 20:​00 uur
Kapel-lezing in Hilversum
Arthur Simonetti is directeur van marketing van megabedrijf DSM. Hij komt vertellen over de uitdagingen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid, en de oplossingen die daarvoor gezocht worden. Lees meer >>

13 november 20:​00 uur
Wim Jansen over ‘Bron in je brein’
In de serie lezingen over levenskunst in Aardenburg spreekt Wim Jansen over zijn nieuwe boek Bron in je brein, een persoonlijk relaas over het herontdekken van het gebed na een hartinfarct. Lees meer >>

14 november 20:​00 uur
Lezing over moderne architectuur in Heerenveen
In Heerenveen geeft Coen Huese een lezing over moderne architectuur getiteld 'Van Bauhaus tot My Mothers House'. Lees meer >>

16 november 10:​00 uur
Symposium over oud(er) worden
Het symposium 'Ouderen als schakels tussen generaties' in Amersfoort, gaat over de rol die ouderen hebben ten opzichte van jongeren. Het symposium is bedoeld voor ouderen en voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen)zorg. Lees meer >>

1 december 10:​30 uur
DHK-studiedag in Amsterdam
De Doopsgezinde Historische Kring houdt op 1 december een studiedag in Amsterdam met als thema: 'De familie Müller en de bibliotheek'. Er wordt tevens afscheid genomen van twee vrijwilligers: Trynke Voolstra en Betty Lavooij. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat