Nieuwsbrief Doopsgezind NU
20 ​september 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 oktober. Kopij kunt u uiterlijk 1 oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Oproep aan (oud-)AKC-ers
Oproep aan (oud-)AKC-ers
Beste (oud-)AKC-ers! Wij zijn hard aan het werk om het 100-jaar AKC-jubileumboek te vullen met verhalen, anekdotes en foto’s. Graag zouden wij in contact komen met oud-AKC-leiding of –deelnemers die fotomateriaal hebben van vroeger, of die geïnterviewd willen worden over hun AKC-ervaringen. Lees meer >>
 

nieuws
Groot feest GDB
Groot feest GDB
Op 2 juni jl. vierde de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk haar 101-jarig jubileum in Dopersduin. De dag markeerde tevens het afscheid van de vereniging en de overgang naar de nieuwe stichting GDB. Het feest was zeer geslaagd. Lees meer >>
 

Bouwplaat doopsgezinde kerk Dordrecht Bouwplaat doopsgezinde kerk Dordrecht
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het kerkgebouw in Dordrecht in gebruik werd genomen. Het gebouw is ontworpen door de bekende architect Ton Alberts. Er is nu een bouwplaat van gemaakt die kan worden besteld. Lees meer >>
 

Geef mij nu je a-♪-a-♪-angst… Geef mij nu je a-♪-a-♪-angst…
De startdag van de DG Zaanstreek stond in het teken van het doopsgezinde jaarthema ‘Geef mij nu je angst’. Het was even wennen om zelf de smartlap 'Geef mij nu je angst' te zingen. Vooral die langere noten die met een zekere zachtheid en gevoeligheid gezongen moeten worden. Lees meer >>
 

Jaarthema-boekje Geef mij nu je angst Jaarthema-boekje Geef mij nu je angst
Volkszanger André Hazes heeft waarschijnlijk nooit kunnen vermoeden dat de titel van zijn lied Geef mij nu je angst zo’n kleurrijke waaier aan bijdragen op zou leveren. Ze zijn te vinden in het boekje waarmee de doopsgezinde geloofsgemeenschap het seizoen opent en waarin het jaarthema van alle kanten wordt verkend. Lees meer >>
 

Compassieprijs 2018 Compassieprijs 2018
Gezocht: religieus geïnspireerde initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de Nederlandse samenleving. Nominaties kunnen worden ingestuurd tot en met 24 oktober. Op 29 november reikt Karen Armstrong de prijs uit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lees meer >>
 

CPT-werker gehuldigd in Zwolle CPT-werker gehuldigd in Zwolle
21 september 13:30 uur
Op de Internationale dag van de Vrede wordt Daan Savert van Christian Peacemaker Teams NL gehuldigd als vredesheld. De huldiging is onderdeel van het symposium Investeer in Vrede: Jong en Ontwapenend. Sprekers zijn o.m. de burgemeester van Zwolle en een kleinzoon van Mahatma Gandhi. Lees meer >>
 

Olterterperkring weer van start Olterterperkring weer van start
24 september 20:00 uur
Ook het komende winterseizoen heeft het Fries Leerhuis Olterterperkring weer een aansprekend programma-aanbod, onder de titel Diversiteit en Identiteit. De bijeenkomsten zijn in Beetsterzwaag. Zie www.olterterperkring.nl. Lees meer >>
 

Regioweekend: Start van het nieuwe seizoen! Regioweekend: Start van het nieuwe seizoen!
29 september 13:00 uur
Grote helden en kleine helden. Een held op sokken of Superman. Helden zijn er in alle soorten en maten. Tijdens het nieuwe seizoen leer je bij Regioweekend je superkrachten kennen. Geef je op voor het eerste weekend op 29-30 september in Dopersduin: een spetterende start van een nieuw seizoen! Lees meer >>
 

Vredesprijs voor Christian Peacemaker Teams Vredesprijs voor Christian Peacemaker Teams
8 oktober 17:00 uur
Christian Peacemaker Teams heeft de vredesprijs Van Zwaarden tot Ploegscharen 2018 in Dresden gewonnen. De prijs wordt jaarlijks op 8 oktober uitgereikt en is bedoeld om de vredesinitiatieven sinds het begin van de jaren tachtig in Dresden in herinnering te houden. Lees meer >>
 

Oproep
Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda zoekt tijdelijk onderdak voor de periode 1 november tot medio 2019. Het museum moet per 1 november a.s. weg van de Turfmarkt in Gouda, omdat dat gebouw verkocht is. De nieuwe museumlocatie in Gouda zal medio 2019 geopend worden. Tot die tijd wordt een locatie gezocht, bijvoorbeeld een kerk. Het liefst een plek waar bezoekers de expositie kunnen zien. Benodigd is niet meer dan ca. tien meter wandlengte. Zelfs minder kan nuttig zijn. Informatie bij Harry Schram: harry912@tele2.nl | 035 541 7840.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
22 september 10:​00 uur
Rommelmarkt in de Beemster
De rommelmarkt is bedoeld om inkomsten te genereren voor een nieuwe start van de Beemster Schuilkerk. Gedacht wordt aan een restauratie van de kerk en een verbouwing van de bijgebouwen tot moderne woningen. Lees meer >>

23 september 15:​30 uur
Hagar in Wolvega
Voorstelling over Hagar door Korneel Roosma, tekst en Akke Dorenbos, muziek. 'Ik ben Hagar. Mijn naam betekent vluchteling, ontheemde. Ik wil u graag vertellen over mijn woestijnervaring afgewisseld met enkele jiddische liedjes.' Lees meer >>

23 september 15:​30 uur
Canto Divertimento in Heerenveen
De Activiteitencommissie van de DG Heerenveen-Tjalleberd is er wederom in geslaagd het komende seizoen een attractief programma aan te bieden. Het seizoen start met een concert van het dubbelkwartet Canto Divertimento onder leiding van Bob Pruiksma. Lees meer >>

25 september 10:​00 uur
Studiedag zingeving in de ouderdom
Vanwege de grote belangstelling wordt er in Amersfoort een nieuwe studie- en trainingsdag georganiseerd over het boek Zin in de ouderdom van Jan van Baardwijk en René Rosmolen. De dag is bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers. Lees meer >>

25 september 19:​30 uur
Dopers Leerhuis in Friesland voor professionals
Vanaf 25 september biedt het Dopers Leerhuis in Friesland drie bijeenkomsten voor beroepskrachten over bezinnen en werken in de gemeente in een postchristelijk tijdperk. Lees meer >>

26 september 15:​00 uur
Symposium en boekpresentatie in Amsterdam

Symposium aan de Protestantse Theologische Universiteit met presentatie van een bundel waarin een nieuwe generatie theologen verschillende aspecten van de maaltijd belicht. Doopsgezind theoloog Iris Speckmann werkte eraan mee. Lees meer >>


26 september 20:​00 uur
Langer leven - waardig leven: dilemma’s en mogelijkheden
Het DoRe-Café in Groningen biedt dit najaar een drieluik over kwesties van leven en levenseinde, voltooid leven, waardigheid en kwaliteit van leven. De eerste lezing wordt gegeven door prof. dr. Frits de Lange. Lees meer >>

30 september 15:​30 uur
Helden van hier
Of in het Fries: helden fan hjir. In Dokkum geeft Esther de Jong een liedjesconcert in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Lees meer >>

30 september 15:​30 uur
Het gaat goed met Nederland!
Onze minister-president kan het niet vaak genoeg zeggen. En dit is ook het gespreksthema van het Dopers Café in de doopsgezinde kerk in Rottevalle. Maar klopt het wel in alle opzichten? Lees meer >>

3 oktober 14:​00 uur
God is het antwoord niet
Presentatie in Dordrecht door Wytze Brandsma van eigen gedichten. In zijn tweede dichtbundel De naakte waarheid laat hij opnieuw blijken weinig met kerkelijk dogmatisme en strak religieuze voorschriften van doen te hebben. Lees meer >>

6 t/m 7 oktober 2018
Sjef Laenen; Joodse Mystiek
Op deze cursus willen we diverse aspecten van het dagelijks leven belichten vanuit het denken van de joodse mystiek, in het bijzonder zoals dat door Frederik Weinreb is uitgelegd. De joodse mystiek blijkt een visie op de zin van het leven te hebben, die ook de mens van vandaag nog kan aanspreken en hem een verrassende, nieuwe blik kan geven op allerlei kanten van ons leven. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat