Nieuwsbrief Doopsgezind NU
9 ​augustus 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 augustus. Kopij kunt u uiterlijk 20 augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
GDB-materiaal over ADS-jaarthema 2018-2019 'Geef mij nu je angst'
GDB-materiaal over ADS-jaarthema 2018-2019 'Geef mij nu je angst'
Het GDB-materiaal over het ADS-jaarthema 2018-2019 is uit. Het is te gebruiken voor een Startdag, Gemeentedag of Ringdag. De complete jaarthemamap Geef mij nu je angst kan besteld worden bij Margreet van der Schee: 0521 340 234 | 06 135 21 723 | gdb@doopsgezind.nl (€ 10,- excl. verzendkosten). Lees meer >>
 

Jubileumviering Wereldraad van Kerken en Walk of Peace in Amsterdam Jubileumviering Wereldraad van Kerken en Walk of Peace in Amsterdam
23 augustus 16:00 uur
Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De internationale (Engelstalige) jubileumviering vindt op die dag plaats, ook in de Nieuwe Kerk en kan na aanmelding bijgewoond worden. Van te voren vindt de Walk of Peace plaats. Lees meer >>
 

nieuws
Opvangcentrum Pikpa op Lesbos met sluiting bedreigd
Opvangcentrum Pikpa op Lesbos met sluiting bedreigd
De gouverneur van de Noord-Egeďsche regio in Griekenland heeft gedreigd het alternatieve vluchtelingenkamp Pikpa op Lesbos te sluiten. Vrijwilligers, onder meer van Christian Peacemaker Teams en het Duitse Doopsgezinde Vredescomité (DMFK), zorgen er al vele jaren voor een vriendelijke welkomstcultuur. Gevraagd wordt om gebeden en andere steun. Lees meer >>
 

Doopsgezinde Bijdragen nr 44 verschenen Doopsgezinde Bijdragen nr 44 verschenen
Nummer 44 (2018) van de Doopsgezinde Bijdragen (nieuwe reeks), het jaarboek van de Doopsgezinde Historische Kring, is begin juli 2018 verschenen. Het '(...) is andermaal een sprekend voorbeeld van de rijkdom van het dopers erfgoed in Nederland', aldus hoofdredacteur Mirjam van Veen in haar redactionele inleiding. Lees meer >>
 

Tentoonstelling Menno Simons Groen Tentoonstelling Menno Simons Groen
Tot en met 1 september is deze zomer de tentoonstelling Menno Simons Groen te zien in Witmarsum. In hoeverre past de 'groene' nalatenschap van Menno Simons in deze tijd? Ieder weekend is er bovendien Mennonite Cooking en op 23 juni was de premičre van de film Seven Points on Earth. Lees meer >>
 

Dopers Leerhuis in Friesland weer van start Dopers Leerhuis in Friesland weer van start
8 september 09:45 uur
Vanaf 8 september gaat het Dopers Leerhuis in Friesland weer van start. Het Dopers Leerhuis biedt laagdrempelige lesprogramma’s voor gemeenteleden, vrienden, niet kerkelijk gebonden mensen én beroepskrachten. Docenten zijn Chris Doude van Troostwijk, Herman Heijn, Cees J. den Heyer, Saakjen van Hoorn-Dantuma, Alfred R. van Wijk en Pieter Post. Lees meer >>
 

Kamers vrij in Zonshofje Kamers vrij in Zonshofje
1 oktober 00:01 uur
In het Zonshofje in Amsterdam komen per 1 oktober a.s. drie kamers vrij, bedoeld voor jongeren tot 21 jaar. Geďnteresseerd? Schrijf een brief. Lees meer >>
 

Vredesprijs voor Christian Peacemaker Teams Vredesprijs voor Christian Peacemaker Teams
8 oktober 17:00 uur
Christian Peacemaker Teams heeft de vredesprijs Van Zwaarden tot Ploegscharen 2018 in Dresden gewonnen. De prijs wordt jaarlijks op 8 oktober uitgereikt en is bedoeld om de vredesinitiatieven sinds het begin van de jaren tachtig in Dresden in herinnering te houden. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
12 augustus 13:​30 uur
Vermaning Twisk bestaat 150 jaar
De vermaning in Twisk bestaat dit jaar 150 jaar. Alle zondagmiddagen in augustus tussen 13.30 en 16.30 uur kunt u een kijkje komen nemen. De historische vereniging Twisca heeft er een expositie ingericht over het dagelijks leven anno 1868. Lees meer >>

18 augustus 10:​00 uur
Liturgisch bloemschikken
In het kader van de tentoonstelling Menno Simons Groen wordt een workshop liturgisch bloemschikken gehouden onder leiding van bloemsierkunstenaar Bert van der Feer. Lees meer >>

21 augustus 20:​00 uur
Laten we een klooster bouwen!

Luchtige zomeravond over Campus Galli door Nelleke Kan in Den Haag. Voor Karel de Grote en de kringen rond zijn hof was dit soort plannenmakerij bepaald niet ongewoon. We spreken van de jaren rond 800. Lees meer >>


22 augustus 14:​00 uur
Kleurrijk India: een reis langs tempels, goden en mensen
Een middag in Hilversum waarop Monika Rietveld de aanwezigen meeneemt langs tempels, goden en mensen die zij op haar reizen door India ontmoette. Reizen waarop zij vele foto’s nam.  Lees meer >>

22 augustus 20:​00 uur
Lezing over zingeving in Deventer
De tweede zomeravondlezing wordt gegeven door dr. Peter Nissen en is getiteld: 'Zin geven, zin zoeken, zin ontvangen. Mensen hebben behoefte aan houvast in het leven, aan oriëntatiepunten, aan wegwijzers. Hoe komt het dat er een crisis in de zingeving lijkt te zijn? Lees meer >>

23 augustus 11:​00 uur
Internationaal symposium over gerechtigheid en vrede
In het kader van het 70-jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken organiseert de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) een symposium aan de VU in Amsterdam, getiteld Hospitality - on a Pilgrim's Way of Justice and Peace. Sprekers vertellen over hun indrukwekkende ervaringen met vredeswerk in Syrië en in andere delen van de wereld.  Lees meer >>

25 augustus 10:​00 uur
Wandeling Menno Simons Groen
In het kader van de tentoonstelling Menno Simons Groen wordt een wandeling georganiseerd: ‘In de voetsporen van Menno Simons’. Lees meer >>

1 september 10:​00 uur
Streekmarkt en lezingen Witmarsum
In het kader van de tentoonstelling Menno Simons Groen wordt een streekmarkt georganiseerd. Aansluitend zijn er twee lezingen over Menno Simons en de toekomst van de doopsgezinden. Lees meer >>

6 september 19:​30 uur
Bijbellezen door rabbijnse bril
In Deventer start het tweede seizoen van de cursus Bijbellezen door rabbijnse bril met ‘De tien geboden’ aan de hand van het cahier ‘Weg van de Tora’. De cursus is eens in de twee weken op donderdag van 19.30–21.30 uur. Lees meer >>

7 december 10:​30 uur
VOORAANKONDIGING: Symposium Wijs en Waarachtig
Een publiekssymposium op 7 december in Haarlem met de Franse filosofe Catherine Chalier, georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium vanuit de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat