Nieuwsbrief Doopsgezind NU
15 ​juni 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 juni, kopij kunt u uiterlijk 27 juni mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Jacob Kikkert nieuwe voorzitter Doopsgezind WereldWerk
Jacob Kikkert nieuwe voorzitter Doopsgezind WereldWerk
Na het overlijden van Bert Duhoux heeft het bestuur van Doopsgezind Wereldwerk (DGWW) gezocht naar een nieuwe voorzitter. Daarbij werd vooral buiten de kring van DGWW gekeken, maar uiteindelijk werd de nieuwe voorzitter in eigen kring gevonden. Lees meer >>
 

nieuws
DG Apeldoorn zoekt predikant
De Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn en omstreken heeft een vacature voor een predikant m/v voor een periode van 3-5 jaar, met een omvang van 2-3 dagen, in te vullen door één of twee personen. Lees meer >>
 

Stichting Vrouwen ZendingsHulp stopt
Het bestuur van de Stichting Vrouwen ZendingsHulp heeft besloten de stichting per 1 juli 2018 op te heffen. Vanaf die datum kunnen geen giften meer worden overgemaakt. Lees meer >>
 

Tentoonstelling Menno Simons Groen Tentoonstelling Menno Simons Groen
Tot en met 1 september is deze zomer de tentoonstelling Menno Simons Groen te zien in Witmarsum. In hoeverre past de 'groene' nalatenschap van Menno Simons in deze tijd? Ieder weekend is er bovendien Mennonite Cooking en op 23 juni is de première van de film Seven Points on Earth. Lees meer >>
 

Jongerenwerker in Amersfoort gezocht Jongerenwerker in Amersfoort gezocht
De Johanneskerkgemeente te Amersfoort is op zoek naar een jongerenwerker voor 4 uur per week, mogelijk uit te breiden tot 6 uur per week, afhankelijk van subsidie. Hij/zij dient onze jongeren te begeleiden bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling, hen hun plek te laten vinden in de gemeente en zo mogelijk nieuwe jongeren aan te trekken. Lees meer >>
 

DVD openingsshow MERK beschikbaar DVD openingsshow MERK beschikbaar
De MERK in Montbéliard werd op 10 mei jl. geopend met een show waarin door vrijwilligers uit vier landen het verhaal van de Europese mennonieten door de eeuwen heen werd nagespeeld. Van de show is een DVD gemaakt die nu besteld kan worden. Lees meer >>
 

Sign of the Times: gaan vrouwen de wereld redden? Sign of the Times: gaan vrouwen de wereld redden?
‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Dit jaar vieren we 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Eleanor Roosevelt, de drijvende kracht achter deze Verklaring, spreekt ook nu nog tot de verbeelding. In de 5-delige documentaire-serie Sign of the Times gaat de EO daarom 70 jaar na haar bevlogen speech te rade bij haar geestelijke erfgenamen zoals Isabel Allende en Mabel van Oranje.  Lees meer >>
 

DG Apeldoorn zoekt predikant
De Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn en omstreken heeft een vacature voor een predikant m/v voor een periode van 3-5 jaar, met een omvang van 2-3 dagen, in te vullen door één of twee personen. Lees meer >>
 

Jubileumviering Wereldraad van Kerken in Amsterdam Jubileumviering Wereldraad van Kerken in Amsterdam
23 augustus 16:00 uur
Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De internationale (Engelstalige) jubileumviering vindt op die dag plaats, ook in de Nieuwe Kerk en kan na aanmelding bijgewoond worden. Voor jonge mensen (18-25) is er een vierdaagse op een camping bij Leusden, waar ze samen kijken naar de betekenis van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Lees meer >>
 

Op zondag 1 juli worden in de Singelkerk in Amsterdam gedoopt en/of doen belijdenis: Jeanette de Vries Lentsch, Willem de Vries Lentsch, Bob Visser en Feike van Kammen. In de week voorafgaande aan deze bijzondere kerkdienst is er een speciale kerkenraadsbijeenkomst waar de vier nieuwe leden hun geloofsbelijdenis in zijn geheel zullen voorlezen. Deze avond is vrij toegankelijk voor alle leden en vrienden van de doopsgezinde gemeente Amsterdam. Deze belijdenisavond is op woensdag 27 juni om 20.00 uur in de Singelkerk.
Tijdens een heel bijzondere, feestelijke doop- en belijdenisdienst op zondag 3 juni j.l. zijn 12 personen op hun belijdenis gedoopt en daarmee lid geworden van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Voorganger in deze dienst was ds. Karel van Wijngaarden.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
22 juni 12:​00 uur
30 jarig bestaan Charter van Groningen

In het weekend van 22 t/m 24 juni herdenkt INLIA het 30 jarig bestaan van het Charter van Groningen met een groot aantal activiteiten. Met het opstellen en ondertekenen van het Charter kozen destijds honderden kerkgemeenschappen partij voor vluchtelingen in nood. Op zaterdagochtend is er een ceremonie in de doopsgezinde kerk waar het Charter begon. Er worden nog vrijwilligers voor het weekend gezocht. Lees meer >>


22 t/m 23 juni 2018
Dagboek schrijven; levenslessen uit het klooster
Anselm Grün is een monnik en auteur die mensen inspireert de waarden van de benedictijnse levenswijze in hun leven te integreren. In dit korte weekend gebruiken we enkele van zijn teksten als bron voor reflectie en verdieping. Universele levenslessen worden hierdoor zeer persoonlijk. Lees meer >>

23 juni 13:​30 uur
1250 jaar christelijk geloven in Deventer
In het kader van 1250 jaar Deventer worden er door de Stadshartkerken, waartoe ook de DoRe gemeente behoort, diverse activiteiten georganiseerd: een tentoonstelling in de Broederenkerk, een Lebuïnusprocessie op zaterdag 23 juni en een viering over de eigen geschiedenis als doopsgezinden/remonstranten en vrienden van het Penninckshuis. Lees meer >>

23 juni 16:​00 uur
Tentoonstelling 'Geloofsvervolging toen en nu' vernieuwd!
In Leeuwarden is de tentoonstelling Geloofsvervolging toen en nu wegens grote belangstelling vernieuwd. Naast nog meer originele Martelaarsspiegels liggen er nu onder meer ook hedendaagse boeken met verhalen over martelaren uit de geschiedenis. De tentoonstelling is t/m 23 juni niet alleen op zaterdagmiddagen, maar ook op woensdag- en vrijdagmiddagen te bezichtigen. Lees meer >>

26 juni 09:​30 uur
Zomercursus schilderen in Ouddorp
De DG Ouddorp organiseert een zomercursus schilderen op de dinsdagen 26 juni, 3 en 10 juli. De opbrengst van de cursus is bestemd voor het dorpje Chikwawa in Malawi, dat door de schilderclub wordt gesponsord. Lees meer >>

27 juni 10:​00 uur
Wandelen in Het Bildt
De DG Heerenveen-Tjalleberd organiseert een wandeling in Het Bildt, een gebied met een bijzondere geschiedenis in het noorden van Friesland. Het Bildt werd rond 1500 ingepolderd door Zuid-Hollands-Brabantse expedities. Lees meer >>

27 juni 12:​00 uur
Kerken Kijken Utrecht
Ook dit jaar doet de DG Utrecht mee met het cultuurhistorisch project Kerken Kijken Utrecht. Samen met 11 andere binnenstadkerken staan van 27 juni t/m 8 september de deuren van de kerk open voor geïnteresseerde bezoekers en toeristen uit alle windstreken. Lees meer >>

1 augustus 08:​00 uur
Fonds DG Zuid-Limburg
Voor 2018 is er een bedrag van € 7.500 beschikbaar voor kleine, kortlopende projecten. Bij het bureau van de ADS kunt u tot 1 augustus 2018 uw aanvraag voor een gift indienen. In september wordt de verdeling over de aanvragers bekendgemaakt. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat