Nieuwsbrief Doopsgezind NU
18 ​mei 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 juni, kopij kunt u uiterlijk 30 mei mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
De groeten vanuit Montbéliard
De groeten vanuit Montbéliard
'Het verhaal dat je niet voor jezelf kunt houden, en niet voor jezelf wílt houden. Omdat we een gemeenschap zijn. Omdat we elkaar op weg helpen door te delen, te inspireren en van elkaar leren.'- De Europese Doopsgezinde conferentie, de MERK 2018, vond plaats in het hemelvaartsweekend. Inmiddels zijn alle gasten met nieuwe verhalen naar huis. Verhalen die ze niet voor zichzelf kunnen houden. Lees meer >>
 

nieuws
DoRe Dokkum in actie voor de bij
DoRe Dokkum in actie voor de bij
Zondag 13 mei hebben de gemeenteleden van de doopsgezinde-remonstrantse gemeente aan de Legeweg in Dokkum een zonnebloem en zaad ten behoeve van het Elfsteden Bijenlint-project in ontvangst genomen. Lees meer >>
 

Geslaagde voorjaarsbijeenkomst DHK Geslaagde voorjaarsbijeenkomst DHK
Op zaterdag 21 april waren ruim 90 personen aanwezig in Witmarsum, bij de voorjaarsbijeenkomst van de Doopsgezinde Historische Kring. Een zeer geslaagd evenement mede dankzij het prachtige weer. Lees meer >>
 

Onzevader in NBV op drie punten aangepast Onzevader in NBV op drie punten aangepast
Bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zal ook het Onzevader op drie punten worden aangepast. Het doel is een verbeterde versie te maken die bij uitstek geschikt is om hardop te bidden. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft op 15 mei de gereviseerde versie gepubliceerd en legt deze nu voor aan het publiek. Lees meer >>
 

Hebreeuws en Grieks voor iedereen Hebreeuws en Grieks voor iedereen
Het ministerie van OCW heeft een bedrag van ruim € 53.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van onlinematerialen voor het leren van de grondtalen van de bijbel. De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Vrije Universiteit (VU) leggen gezamenlijk een gelijk bedrag bij. Het betreft een kosteloos toegankelijk onlinesysteem waarmee op basis van de tekst van heel het Oude en Nieuwe Testament de grammatica van Hebreeuws en Grieks kan worden geoefend. Een eerste versie zal medio 2019 operationeel zijn. Lees meer >>
 

Friedenshaus in Ludwigshafen zoekt coördinator Friedenshaus in Ludwigshafen zoekt coördinator
Het Friedenshaus in Ludwigshafen (Duitsland) zoekt een coördinator. De aanstelling is in principe voor drie jaar, er is een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud en er is woonruimte beschikbaar. Lees meer >>
 

Pinkstercollecte Doopsgezinde Zending Pinkstercollecte Doopsgezinde Zending
De broederschap in Tanzania groeit. Er is daarom grote behoefte aan kader met een goede opleiding. De Pinkstercollecte is bedoeld voor de financiële ondersteuning van twee projecten: het volgen van het masterprogramma ‘Peace, Trauma, Religion’ aan de VU door een gemotiveerde broeder uit Tanzania, en de training van tien church planters in dat land. Lees meer >>
 

Vertrouwen als startpunt Vertrouwen als startpunt
Johan Tempelaar stopt als hoofdredacteur van Doopsgezind NL. Een afscheidsinterview ziet hij niet zitten: te voorspelbaar. Ook al heeft hij genoeg mooie herinneringen om uit te putten, liever voert hij een goed gesprek over de waarde van het onbekende – een thema dat hem door zijn reizen en ervaringen in het jeugdwerk na aan het hart ligt. Dat gesprek voert hij met Henk van der Leen, die als onderwijsconsulent voor de stichting Edukans als geen ander weet wat verre reizen teweeg kunnen brengen. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL mei-juni 2018 Doopsgezind NL mei-juni 2018
Wandelen door de duinen met de spreuken van Agur. Martijn Vellekoop, coördinator-pioniersplekken vanuit de PKN, over het nieuwe kerk-zijn. De millennials, de kerkgemeenschap en hun toekomst. Zaaien. Licht en donker. Scheidend hoofdredacteur Johan Tempelaar gaat het gesprek aan over vertrouwen als startpunt. Een bericht over de nieuwe hoofdredacteur. Deze Doopsgezind NL staat in het teken van 'het onbekende'. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | mei-juni 2018 Doopsgezind Plus | mei-juni 2018
'We vormen een bont gezelschap zoals we met elkaar rond de tafel zitten. We verschillen waarschijnlijk meer van elkaar dan dat we overeenkomen. In karakter, in belangstelling, in talenten. Met als gemene deler dat we, ieder met zijn/haar eigen drijfveren, ons inzetten voor de doopsgezinde geloofsgemeenschap.' De nieuwste editie van Doopsgezind Plus is uit en gaat over 'veelkleurigheid'. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
19 mei 17:​00 uur
Werelddiner
Op zaterdag 19 mei vertellen zeven jongeren over de bijzondere reizen die zij maakten, met ondersteuning van Menno's Global Village. In de Doopsgezinde Kerk in Haarlem delen zij hun verhalen, onder het genot van een werelds menu. Ook geeft het Amerikaanse studentenkoor Hesston College Choir een optreden. Lees meer >>

20 mei 19:​30 uur
Hesston Chollege Choir in Joure
Concert van het Amerikaanse Hesston Chollege Choir in de doopsgezinde kerk van Joure. Het koor bestaat uit dertig jongeren tussen de 18 en 20 jaar en heeft een breed repertoire. Lees meer >>

21 mei 15:​00 uur
Raad van Kerken viert 50-jarig bestaan
Op tweede Pinksterdag viert de Raad van Kerken in Nederland haar 50-jarig bestaan onder de titel 'De Geest waait'. De viering is in Amersfoort. Er zijn verschillende inhoudelijke bijdragen, onder meer door doopsgezind predikant Iris Speckmann. Iedereen is welkom. Lees meer >>

22 mei 20:​00 uur
Annemiek Schrijver: De Verwondering
In het kader van de Golfslag-serie over Levenskunst geeft Annemiek Schrijver in Aardenburg een lezing over verwondering. Laten we de beslagen ramen van onze waarneming eens goed schoonmaken, en oefenen om weer te kijken met de ogen van een kind. Lees meer >>

22 mei 20:​15 uur
Gesprek over democratie in Amsterdam
In de serie Het Dopers Gesprek in de Singelkerk spreekt historicus en publicist Geerten Waling
over het thema: 'Het altaar van het stemhokje: over de noodzaak van geloven in de democratie'. Aanmelding is noodzakelijk. Lees meer >>

25 mei 16:​00 uur
Iona-weekend op Dopersduin
Onder de titel 'Comfort and challenge' organiseert de Nederlandse Iona Groep van vrijdag 25 mei tot en met zondagmiddag 27 mei 2018 het jaarlijkse Schoorl-weekend. Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Lees meer >>

25 mei 16:​30 uur
Retraite Aandachtig wachten
Weekendretraite in het Karmelklooster in Zenderen, Twente, m.m.v. ds. Christine Schlette. Als de woorden 'aandacht en wachten' iets in je oproepen, je wilt verkennen hoe ze in jouw leven spelen en waar ze aan raken, je ze wilt doordenken en er in een bijzondere vorm mee wilt oefenen, dan is deze retraite iets voor jou.  Lees meer >>

26 mei 10:​30 uur
Vijf jaar Liedboek, en verder...
De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) organiseert een netwerkdag voor predikanten, cantores, organisten, componisten, dichters, liturgen, zangers en voor iedereen die het Liedboek en zingend geloven een warm hart toedraagt. Lees meer >>

27 mei 13:​30 uur
Mienskip in Byld in Workum
Iepen mienskip is het thema van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018: een eigenwijze en betrokken gemeenschap. Beeldhouwgroep Roet heeft zich hierin verdiept en stelt haar werk tentoon in de vermaning van Workum. Lees meer >>

31 mei 20:​00 uur
Het drama van het menselijk tekort
Lezing in Koog aan de Zaan door prof. Chris Doude van Troostwijk, visiting professor op de leerstoel voor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium. Hoe kan religie ons helpen om te gaan met het menselijk tekort? Lees meer >>

2 juni 07:​00 uur
Stiltewandeling in Aardenburg
De wandeling begint met een korte inleiding en een tekst om tijdens de wandeling bij stil te staan. Het eerste deel van de tocht wordt in stilte afgelegd. Af en toe is er een rustmoment om van gedachten te wisselen. Lees meer >>

2 juni 09:​00 uur
Stiltedag in Aardenburg
Tijdens de eerste Stiltedag met als thema 'klei', neemt Golfslag je een dag lang mee op avontuur met een wandeling, twee workshops en twee gezamenlijke maaltijden. Inschrijven is verplicht en kan tot 7 mei. Lees meer >>

2 juni 10:​00 uur
GDB viert 101-jarig bestaan
De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) viert op 2 juni haar 101-jarig bestaan op Dopersduin. Het feestje kent een heel programma, met o.m. een optreden van Kees Posthumus en workshops. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat