Nieuwsbrief Doopsgezind NU
5 ​september 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 18 september, kopij kunt u uiterlijk 13 september mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Bert Duhoux overleden
Bert Duhoux overleden
Op zaterdag 26 augustus kregen wij het droevige nieuws dat Bert Duhoux, voorzitter van Doopsgezind Wereldwerk, toch nog heel onverwachts is overleden. Bert was vanaf 2007 onze gedreven leider, altijd beschikbaar en tot op het laatst toe betrokken bij het wel en wee van Doopsgezind WereldWerk. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn familie. We zullen hem missen. Lees meer >>
 

nieuws
Een kijkje in de ziel
Een kijkje in de ziel
Na twee weekenden leren en werken over liturgie, bijbel, stemgebruik en nog veel meer stonden zondag 3 september vijf jonge leken in Schagen op de kansel om hun preek aan elkaar en de docenten Wieteke en Iris te laten horen. Zenuwen, tijdgebrek en ander ongemak, het maakte niet uit; ze stonden er maar mooi! Een kijkje in de ziel van de nieuwste lichting jonge leken prekers. Lees meer >>
 

Stel je voor... Stel je voor...
Als Nienke Opmeer(25 jaar) ergens energie uithaalt is het wel de AKC, waar ze sinds afgelopen zomer hoofdleider is. Al vermaakt de Utrechtse zich buiten de AKC-zomerkampen ook genoeg met zwemmen, zeilen en lesgeven aan groep 6. Lees meer >>
 

‘Ik heb nog meegemaakt dat we een elektrische typemachine kregen’ ‘Ik heb nog meegemaakt dat we een elektrische typemachine kregen’
Wies Brink, de meest bekende gastvrouw van Mennorode, was ruim 40 jaar werkzaam voor ons Broederschapshuis in Elspeet. ‘Inmiddels is er zoveel veranderd, ik heb Mennorode van een broederschapshuis met vrijwilligers zien veranderen in een professioneel hotel. Ik draag nu het stokje over.’ Lees meer >>
 

Vredesweek 2017 'De kracht van verbeelding', 16 t/m 24 september Vredesweek 2017 'De kracht van verbeelding', 16 t/m 24 september
Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘De kracht van verbeelding’. Voor het eerst reikt vredesorganisatie PAX de PAX Duif uit als blijk van waardering aan bijzondere vredesinitiatieven. Tot en met 20 september kan gestemd worden welk project bovendien een aanmoedigingsprijs van € 1.000 ontvangt. Kijk voor meer informatie en alle initiatieven op www.vredesweek.nl. Lees meer >>
 

GDB-map over jaarthema 'Zo goed als nieuw' GDB-map over jaarthema 'Zo goed als nieuw'
De GDB-map over het nieuwe jaarthema ‘Zo goed als nieuw’ is klaar. In de map zijn ideeën te vinden voor gespreks- en bijbelkringen en nog veel meer. De map is voor € 10,- af te halen bij het ADS-kantoor, of te bestellen. Lees meer >>
 

Menno Simons Stichting stelt subsidies beschikbaar
De Menno Simons Stichting stelt subsidies beschikbaar aan doopsgezinde gemeenten om vernieuwende plannen voor de toekomst van de doopsgezinde geloofsgemeenschap serieus uit te werken. Uw subsidie-aanvraag ontvangen we graag uiterlijk 15 oktober 2017.  Lees meer >>
 

Koorbewerkingen bij het Nieuwe Liedboek verschenen Koorbewerkingen bij het Nieuwe Liedboek verschenen
Kerkzang.nl geeft een losbladige serie uit met bewerkingen voor koor en cantorij bij de liederen uit het Nieuwe Liedboek. Deze serie is bedoeld als aanvulling op dat wat het koorboek bij het Liedboek biedt. Het gaat om bewerkingen speciaal voor kinderkoor of -cantorij, muziek voor gelijke stemmen of voor de kleine cantorij (SAT/B), zettingen per couplet, doorgecomponeerde bewerkingen et cetera. Inmiddels zijn er drie reeksen verschenen. Lees meer >>
 

‘Recht door zee’ thema Week van Gebed 2018 ‘Recht door zee’ thema Week van Gebed 2018
'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Vrijheid van slavernij zal een belangrijk onderwerp zijn. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.  Lees meer >>
 

Anna Voolstra vertrekt bij Doopsgezind Seminarium Anna Voolstra vertrekt bij Doopsgezind Seminarium
De samenwerking tussen Anna Voolstra en het Doopsgezind Seminarium wordt per 1 december aanstaande beëindigd. Voolstra was sinds medio 2015 als docent Geschiedenis van het Doperdom verbonden aan het Doopsgezind Seminarium en de Vrije Universiteit en voor die tijd als promovenda actief. Lees meer >>
 

Kerkproeverij 9 en 10 september Kerkproeverij 9 en 10 september
9 september 10:00 uur
Honderden kerken doen mee met de campagne ‘kerkproeverij’ op 9 en 10 september. De kick-off van de campagne was op 1 september jl. in Amersfoort. Voor het verslag op de website van de Raad van Kerken: klik hier; voor 'Wie wil proeven', het verhaal van Kees Posthumus: klik hier. Aan het eind van de week is op de website een enquête te vinden over de beleving van de kerkproeverij.  Lees meer >>
 

Startweekend 16-30: Zo goed als nieuw Startweekend 16-30: Zo goed als nieuw
15 september 18:00 uur
Op een eiland met een prachtige zonsondergang, bootjes om mee te varen, eten van een echte kok, elkaar (weer)zien, in gesprek, spel, info, muziek, dansen, een dienst, ongein, ernst, lol. Kortom: startweekend voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. Zoals altijd op Samen Een: Zo goed als nieuw! Lees meer >>
 

Emeriti-dag
Op woensdag 4 oktober organiseert de ANDPV een dag voor emeriti uit de broederschap in Fredeshiem. De dag begint om 10.30 uur en duurt tot 15.30 uur. De dag staat in het teken van ontmoeten en het gesprek over hoe men terugkijkt op het leven als voorganger in de broederschap. De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen 15 euro. Aanmelden kan tot 15 september bij Lydia Penner, lpenner@planet.nl of telefoon 070-3647182.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
9 september 10:​00 uur
Twaalf portretten: (Z)onderDak
In de doopsgezinde kerk te Groningen is tijdelijk de expositie te zien van twaalf portretten van dak- en thuislozen, gemaakt door beeldend kunstenaar Bruin van der Duim uit Ureterp. De opening van de expositie zal plaatsvinden tijdens de Open Monumentendag die het thema draagt ‘boeren, burgers en buitenlui’.  Lees meer >>

9 september 10:​00 uur
Open Monumentendag in Alkmaar
De doopsgezinde kerk is open van 10.00 tot 17.00 uur. Het is tevens de opmaat voor de jubileumviering die op 21-22 oktober plaatsvindt onder het thema: In 400 jaar van schuilkerk naar dopers ‘pronkstuk’. Lees meer >>

9 september 10:​30 uur
Portretten van musici
Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen exposeert kunstenares Agatha Koers uit Blankenham in Blokzijl. Het wordt een muzikale tentoonstelling: terwijl er klassieke muziek klinkt kunt u kijken naar de getekende portretten van een aantal musici uit de 20e eeuw. Bovendien wordt van 10.30-12.00 en van 12.30-13.30 uur het fraaie kerkorgel uit 1858 bespeeld. Lees meer >>

9 september 11:​00 uur
Monumentendag: bijbelse tuin Foreestenhuis open
Al bijna twintig jaar bevindt zich in Hoorn een bijbelse tuin, waarin bloemen, struiken en bomen staan die allemaal met de bijbel te maken hebben. Op Monumentendag is de tuin opengesteld voor bezoekers. Lees meer >>

9 september 13:​30 uur
DG Rottevalle kerk nogmaals open
De doopsgezinde kerk van Rottevalle is van 13.30 tot 17.00 uur voor de laatste keer open in het kader van Tsjerkepaad. De kerk met twee gekleurde ramen van de bekende schilder Jentsje Popma is zeker een bezoekje waard. Tevens is er dit jaar de foto-expositie 'Rottevalle 1941 en nu'. Lees meer >>

11 september 20:​00 uur
Kapellezing over Meister Eckhart in Hilversum
Er is in deze tijd een sterke belangstelling voor de middeleeuwse filosoof/mysticus Meister Eckhart, met in zijn denken het centrale thema van de Godsgeboorte in de ziel van de mens. Lezing door filosoof en publicist Welmoed Vlieger. Lees meer >>

12 september 20:​00 uur
Met Gilgamesj op weg in Krommenie
Lang geleden, millennia vóór onze jaartelling, werd het verhaal verteld van Gilgamesj, koning van de Sumeriërs, heerser in Mesopotamië. Het is een spannend verhaal waarin de held vele avonturen beleeft.  Lees meer >>

13 september 23:​59 uur
Diet Koster in Nederland
Diet Koster zal tussen 13 september en half oktober 2017 in Nederland zijn. Zij is bereid op aanvraag te komen vertellen over haar leven en werk in Palestina. Geïnteresseerden kunnen contact met haar opnemen. Lees meer >>

15 september 18:​00 uur
Doperse Theologie
Cursusweekend 'Doperse Theologie' in Elspeet. Vanaf vrijdagavond 18:00 uur (diner) t/m zaterdagmiddag 15:30 uur. De cursus Doperse Theologie duurt twee jaar, te beginnen in september in oneven jaren. Meer informatie over de cursus: klik hier.

16 september 13:​30 uur
Tsjerkepaad in de DG Drachten-Ureterp
Ook de doopsgezinde gemeente van Drachten-Ureterp doet weer mee met Tsjerkepaad. Er zijn tal van activiteiten. De kerk in Drachten is t/m 16 september op zaterdagmiddag open van 13.30-17.00 uur. Lees meer >>

16 september 20:​00 uur
Start Vredesweek: Walk of Peace Rotterdam
De DG Rotterdam organiseert in het kader van de Vredesweek een wandeling langs de westelijke brandgrens in de binnenstad uit WOII. Onderweg wordt een paar keer gestopt bij plaatsen waar iets verteld of getoond wordt. De wandeling duurt een kleine twee uur en staat open voor alle belangstellenden. Lees meer >>

17 september 10:​00 uur
Vredesweek in Steenwijk
Het thema van de Vredesweek 2017 is: ‘De kracht van verbeelding’. In Steenwijk is een uitgebreid programma met een belangrijke rol voor de doopsgezinde gemeente. Lees meer >>

17 september 14:​00 uur
Sing-in: Zingend van Reformatie naar Vredesweek
Sing-in in Utrecht met o.l.v. ds. Anneke van der Zijpp en dirigent Gerard Legeland: Zingend van Reformatie naar Vredesweek.  Lees meer >>

19 september 20:​00 uur
Levenskunst-lezing door Orthodox aartspriester in Aardenburg
Als aartspriester van de Oecumenische Troon van de Orthodoxe kerk kan Dominique Verbeke boeiend vertellen over zijn levensovertuiging en leven als orthodox. De Orthodoxe kerk is bij veel mensen in Nederland en Vlaanderen relatief onbekend. In Griekenland, Rusland of voormalig Oostblok staat het orthodoxe geloof sterk.  Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat