Nieuwsbrief Doopsgezind NU
28 ​juni 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 juli. Kopij kunt u uiterlijk 22 juli mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Wereldburger uit Grou
Wereldburger uit Grou
In Museum Hert fan Fryslân in Grou(w) is t/m 30 november een tentoonstelling te zien over ds. Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) en diens internationale interesses. Hij was één van vier zonen van de familie Halbertsma, die al vóór 1800 in Grou woonde. Joost hield zich, behalve met de Friese taal, bezig met het bestuderen van verschillende culturen. Geopend van woensdag t/m zondag, 13.30-17.00 uur. Lees meer >>
 

nieuws
Herbouwde Vertoeving in Zaandam geopend
Herbouwde Vertoeving in Zaandam geopend
De Vertoeving, het bijgebouw van de doopsgezinde kerk in Zaandam, is geheel vernieuwd. Op 11 juni was de officiële opening. Dankzij het nieuwe gebouw is de buurtfunctie in het centrum weer terug. Lees meer >>
 

Jubileumviering Wereldraad van Kerken en Walk of Peace in Amsterdam Jubileumviering Wereldraad van Kerken en Walk of Peace in Amsterdam
23 augustus 16:00 uur
Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De internationale (Engelstalige) jubileumviering vindt op die dag plaats, ook in de Nieuwe Kerk en kan na aanmelding bijgewoond worden. Van te voren vindt de Walk of Peace plaats. Lees meer >>
 

Tentoonstelling Menno Simons Groen Tentoonstelling Menno Simons Groen
Tot en met 1 september is deze zomer de tentoonstelling Menno Simons Groen te zien in Witmarsum. In hoeverre past de 'groene' nalatenschap van Menno Simons in deze tijd? Ieder weekend is er bovendien Mennonite Cooking en op 23 juni was de première van de film Seven Points on Earth. Lees meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet seizoen 2018/2019 Vrijzinnig Leerhuis Elspeet seizoen 2018/2019
Dit seizoen worden de thema’s Het leven van alledag, Angst, Zingeving en Werk, en De Maaltijd uitgediept. U kunt voor ieder thema uit twee datums kiezen. Lees meer >>
 

Raad van Kerken zoekt algemeen secretaris Raad van Kerken zoekt algemeen secretaris
De Raad van Kerken in Nederland zoekt een algemeen secretaris (0,8) v/m. Klik hier voor meer informatie. Reageren kan tot 6 juli. Lees meer >>
 

DVD openingsshow MERK beschikbaar DVD openingsshow MERK beschikbaar
De MERK in Montbéliard werd op 10 mei jl. geopend met een show waarin door vrijwilligers uit vier landen het verhaal van de Europese mennonieten door de eeuwen heen werd nagespeeld. Van de show is een DVD gemaakt die nu besteld kan worden. Lees meer >>
 

Stichting Vrouwen ZendingsHulp stopt Stichting Vrouwen ZendingsHulp stopt
1 juli
Het bestuur van de Stichting Vrouwen ZendingsHulp heeft besloten de stichting per 1 juli 2018 op te heffen. Vanaf die datum kunnen geen giften meer worden overgemaakt. Lees meer >>
 

Fonds DG Zuid-Limburg
1 augustus 08:00 uur
Voor 2018 is er een bedrag van € 7.500 beschikbaar voor kleine, kortlopende projecten. Bij het bureau van de ADS kunt u tot 1 augustus 2018 uw aanvraag voor een gift indienen. In september wordt de verdeling over de aanvragers bekendgemaakt. Lees meer >>
 

Op 24 juni jl. vond in Aalsmeer de afscheidsdienst van ds. Liesbet Geijlvoet plaats. Zij is 14,5 jaar verbonden geweest aan de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en gaat met haar gezin een nieuwe toekomst tegemoet in Friesland. Op 1 juli treedt zij in dienst van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. en de Protestantse Gemeente Ingwert. Meer informatie: www.dgaalsmeer.nl.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
30 juni 13:​30 uur
Tsjerkepaad 2018: ‘Kerken en Gastvrijheid’
Tsjerkepaad opent dit jaar op zaterdag 30 juni in de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Deze 15de editie staat in het teken van het thema ‘Kerken en Gastvrijheid’. Tsjerkepaad sluit daarmee aan bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Ook verschillende doopsgezinde kerken doen weer mee. Lees meer >>

5 juli 20:​00 uur
Gaat een man naar Isfahan...
In Apeldoorn verzorgt verhalenverteller Kees Posthumus een zomeravondlezing over zijn reis naar Iran, met als titel ‘Gaat een man naar Isfahan’. Iran is een gastvrij land met veel natuurschoon en cultuurschatten, maar in sommige opzichten is het er onvrij. Lees meer >>

7 juli 13:​30 uur
Tentoonstelling Sprekend Landschap
In de DG Leeuwarden is van 7 juli t/m 6 oktober een tentoonstelling van schilderijen van Jentsje Popma. Open op woensdag en vrijdag van 14.00-16.00 uur en zaterdag van 13.30-17.00 uur. De opbrengst van verkoop gaat naar Nijkleaster in Jorwerd.  Lees meer >>

7 juli 13:​30 uur
Tsjerkepaad in Rottevalle en Surhuisterveen
Ook dit jaar doen de doopsgezinde kerken in Rottevalle en Surhuisterveen weer mee met Tsjerkepaad. Deze zomer staat de expositie in beide kerken in het teken van het thema van de culturele hoofdstad: Mienskip. Lees meer >>

7 juli 13:​30 uur
Tsjerkepaad in Heerenveen
De doopsgezinde kerk zet van 7 juli t/m 8 september op zaterdagmiddagen de deur open, van half twee tot vijf uur. Dit jaar worden er werken tentoongesteld van een aantal enthousiaste creatieve mensen uit de regio. Lees meer >>

12 juli 18:​00 uur
Avond over Leonard Cohen
In Den Haag wordt een luchtige zomeravond georganiseerd over de in 2016 overleden singer/songwriter Leonard Cohen. Met een maaltijd, inleiding en film. Lees meer >>

25 juli 20:​00 uur
Vrijzinnig christendom en reproductieve genetica
De DoRe gemeente in Deventer organiseert twee zomeravondlezingen. De eerste wordt gegeven door Wybo Dondorp en is getiteld: 'De maakbaarheid van de voortplanting - vrijzinnig christendom & reproductieve genetica'. Welk standpunt hebben de niet-behoudende christenen? Lees meer >>

23 augustus 11:​00 uur
Internationaal symposium over gerechtigheid en vrede
In het kader van het 70-jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken organiseert de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) een symposium aan de VU in Amsterdam, getiteld Hospitality - on a Pilgrim's Way of Justice and Peace. Sprekers vertellen over hun indrukwekkende ervaringen met vredeswerk in Syrië en in andere delen van de wereld.  Lees meer >>

7 december 10:​30 uur
VOORAANKONDIGING: Symposium Wijs en Waarachtig
Een publiekssymposium op 7 december in Haarlem met de Franse filosofe Catherine Chalier, georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium vanuit de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat