Nieuwsbrief Doopsgezind NU
27 ​januari 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De eerstvolgende Doopsgezind NU verschijnt op 9 februari, kopij kunt u uiterlijk 7 februari mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Het Doopsgezind Jaarboekje 2018 is verschenen.
Het Doopsgezind Jaarboekje 2018 is verschenen.
Het nieuwe jaar is begonnen, dus het is tijd voor een nieuw Jaarboekje. Zodat u helemaal up-to-date aan 2018 kunt beginnen! Het Doopsgezind Jaarboekje 2018 is te bestellen bij de ADS.
Lees meer >>
 

nieuws
MERKwaardig | Doopsgezind Seminarium
MERKwaardig | Doopsgezind Seminarium
10 mei 10:00 uur
Tijdens de Europese doopsgezinde conferentie MERK (10-13 mei) zal er een hoop te doen zijn. In de rubriek "MERKwaardig" houden we u de komende weken op de hoogte van de workshops en sprekers van Nederlandse bodem. Deze week stelt Fulco van Hulst van het Doopsgezind Seminarium zich voor. Lees meer >>
 

Vermaningspad 2018 in Friesland
Zoals ieder jaar wordt er op Hemelvaartsdag weer een Vermaningspad georganiseerd. Dit jaar zijn wij op donderdag 10 mei te gast in de doopsgezinde gemeenten Harlingen, Makkum en de Lytse Streek met als standplaats Witmarsum. Het thema is: ‘Brede en smalle wegen’. Lees meer >>
 

Subsidies Menno Simons Stichting
De Menno Simons Stichting is van oudsher een subsidiegever in het noorden van het land. Wij roepen doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven geven. Onze stichting stelt subsidies beschikbaar om echt vernieuwende plannen serieus uit te werken. Uw subsidieaanvraag ontvangen we graag uiterlijk 15 maart 2018. Lees meer >>
 

MERKwaardig | Mennonites.eu MERKwaardig | Mennonites.eu
10 mei 10:00 uur
Tijdens de Europese doopsgezinde conferentie MERK (10-13 mei) zal er een hoop te doen zijn. In de rubriek "MERKwaardig" houden we u de komende weken op de hoogte van de workshops en sprekers van Nederlandse bodem. Deze week stelt Hajo Hajonides van het Internationaal Menno Simons Centrum zichzelf voor en vertelt ons over de website mennonites.eu Lees meer >>
 

‘Hoe voed ik ze op tot verantwoordelijke mensen?’ ‘Hoe voed ik ze op tot verantwoordelijke mensen?’
Henk Leegte: 'Soms moet je als ouder zeggen: daar kon je niets aan doen. En soms moet je zeggen: kijk nou eens naar je eigen aandeel. Dat is iedere keer weer zoeken en dat verschilt ook per kind. Dat is razend ingewikkeld en prachtig tegelijk.' Lees meer >>
 

Vensters naar de geschiedenis Vensters naar de geschiedenis
17 januari 19:00 uur
‘Familieverhalen zijn interessant, omdat per definitie ieder mens interessant is. Het opent allemaal vensters naar de geschiedenis en samenleving als geheel.’ Arlette Kouwenhoven is uitgeefster, antropoloog en schrijfster. Haar boek over de familie Fehr is een familiekroniek en een geschiedenisboek over het migratieverleden van Mennonieten. 24 en 25 februari zal ze ons in Fredeshiem meenemen in haar onderzoek en ons helpen met onze eigen familiegeschiedenis. Lees meer >>
 

Ringdag Ring Zuidwest Nederland Ringdag Ring Zuidwest Nederland
28 januari 09:30 uur
De jaarlijkse Ringdag van doopsgezinde gemeenten in de Ring Zuidwest Nederland (ZWN) wordt gehouden op 28 januari 2018 in Gouda. Het thema van de dag is De Geest zet ons in beweging. Aanmelding kan via het daarvoor bestemde formulier op de website www.federatiegouda.nl. Lees meer >>
 

Tweede landelijke comforter- en tassenmaakdag Tweede landelijke comforter- en tassenmaakdag
31 januari 10:00 uur
Doopsgezind WereldWerk organiseert twee landelijke comforter- en tassenmaakdagen. De eerste is al geweest. Wilt u alsnog meehelpen om comforters en schooltassen te maken voor mensen in vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten? Kom dan naar de twee bijeenkomst op woensdag 31 januari in Dopersduin in Schoorl. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Lees meer >>
 

Het evangelie van Elvis Het evangelie van Elvis
10 februari 17:00 uur
‘Blijkbaar zit er iets in zijn stem en in zijn opnames, wat hem nog steeds levend houdt. Ik zeg wel eens dat Elvis een moderne heilige is.’ Fred Omvlee, predikant en Elvis-fan, organiseert een weekend rondom de legendarische zanger. Deelnemers hoeven geen groot Elvis-fan te zijn, of iets van hem te weten. Na een inleiding, met nadruk op het geloofsleven van Elvis, zijn gospels en de tragiek van verslaving, echtscheiding, depressie - komt iedereen toe aan bezinning op het eigen leven. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
28 januari 09:​30 uur
Wereldbroederschapsdag in Leeuwarden, culturele hoofdstad
Wereldbroederschapsdag wordt in Friesland gevierd op zondag 28 januari 2018 te Leeuwarden. Na de dienst en een lunch wordt in de stad aangesloten bij de activiteiten rond de opening van 'culturele hoofdstad van Europa'. Lees meer >>

28 januari 16:​00 uur
Orgelimprovisaties in Dokkum
Jaap Sake is een organist die fenomenaal kan improviseren. Hij heeft orgelimprovisaties gemaakt op iedere bijbelse scheppingsdag. Na bijna veertig keer het concert over het bijbelse scheppingsverhaal te hebben gebracht, is er nu een nieuw concert van zijn hand: orgelimprovisaties over het leven van Jezus.    Lees meer >>

28 januari 16:​00 uur
Een ondernemende doper uit Winterswijk
Lezing in Winterswijk door Rusland-historicus Ad van de Staaij over Rein Willinks hulpactie in de Oekraïne van 1922-1924. Van de Staaij is bezig met een boek over dit onderwerp en schreef hierover al in de Doopsgezinde Bijdragen (nummer 43). Lees meer >>

28 januari 20:​00 uur
Studentenkoor Bragi in Heerenveen
Het Groningse studentenkoor Bragi treedt op in Heerenveen. Toegang € 10,-. Lees meer >>

30 januari 19:​30 uur
Levensbeschouwelijke kring over poëzie
In de DG Wieringen gaat de levensbeschouwelijke kring over poëzie, o.l.v. ds. Tjalling Kindt, weer van start. De vervolgdata zijn 27 februari en 27 maart. Lees meer >>

1 februari 18:​00 uur
Gesprekken over geloof en handelen
Gespreksgroep over geloof en handelen in de DG Krommenie. Wat bezielt ons en hoe geven we daar vorm aan in het gewone leven?  Lees meer >>

4 februari 15:​30 uur
Dopers Café over gemeenteraadsverkiezingen
Het Dopers Café in Rottevalle staat dit keer in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart a.s. Het gespreksthema luidt dan ook: 'Wat valt er te kiezen in de gemeente?'.  Lees meer >>

8 februari 20:​00 uur
Chris Doude van Troostwijk in Koog aan de Zaan
Door buitenstaanders wordt spiritualiteit en religie vaak geassocieerd met fantasmen, dromen en onrealistische voorstellingen. Dat is de tragiek van het christelijk gemeenteleven. Chris Doude van Troostwijk, visiting professor op de leerstoel voor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium (VU), gaat hierop in en onderzoekt hoe een spirituele, christelijke gemeenschap aan haar oorspronkelijke roeping gestalte kan geven.  Lees meer >>

9 februari 20:​15 uur
Fado in Blokzijl
't Lam Ontmoet brengt fado met zangeres Maria Fernandes. Fado is het Portugese levenslied waarin uiting wordt gegeven aan gevoelens over het leven. Het gaat over verdriet, melancholie en weemoed, maar ook over vrolijke dingen in het leven.  Lees meer >>

10 februari 13:​30 uur
Vriendenmiddag Tent of Nations
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. De Vriendenmiddag van Tent of Nations is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Tent of Nations, of errmee wil kennismaken. Lees meer >>

23 februari 20:​00 uur
Project Geestdrift van start
Geestdrift is een samenwerking tussen Projectgroep Geestdrift, Stichting Karavaan en een groot aantal vrijwilligers. Samen zorgen zij voor theatrale reuring in de dertien doperse kerken in Noord-Holland Noord. Dit om aandacht te vestigen op deze bijzondere gebouwen, hun geschiedenis en hun toekomstperspectief. De eerste voorstelling is op 23 februari in Hoorn. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat