Nieuwsbrief Doopsgezind NU
8 ​december 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De eerstvolgende Doopsgezind NU verschijnt op 22 december, kopij kunt u uiterlijk 20 december mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Impressie Broederschapvergadering 18 november 2017
Impressie Broederschapvergadering 18 november 2017
Elk jaar in de maand november komen de vertegenwoordigers van de doopsgezinde gemeenten trouw naar Amsterdam voor de najaarsvergadering van de broederschap. De laatste jaren zien we dat die getrouwheid aan het afkalven is. Het is altijd weer spannend of het quorum van de ruim 100 gemeenten wel gehaald zal worden. Lees meer >>
 

nieuws
Advent XXL
Advent XXL
Ook dit jaar staat de grootste adventskalender van Nederland weer in Joure! En wel voor de doopsgezinde vermaning. Tijdens de adventsperiode gaat er elke dag een vakje open. De kalender is tevens te vinden op adventxxl.doopsgezindjoure.nl. Lees meer >>
 

Week van Gebed 'Recht door zee' Week van Gebed 'Recht door zee'
De oecumenische Week van Gebed voor de eenheid van de christenen wordt gehouden van 21 t/m 28 januari 2018. Centraal staat Exodus 15: 1-21. Het materiaal is inmiddels in het Nederlands vertaald en hier te vinden. Lees meer >>
 

Inspiratiedag Kairos-Sabeel Nederland Inspiratiedag Kairos-Sabeel Nederland
Eind september vond in de Johanneskerk in Amersfoort een Inspiratiedag plaats, bedoeld voor mensen die zich verbonden weten met het vraagstuk rond Israėl en Palestina. Anne-Marie Visser schreef een korte impressie en roept de doopsgezinde gemeenten op dit vraagstuk te bespreken. Een goede gespreksgids is het in het Nederlands vertaalde boekje Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israėlisch-Palestijns conflict van Walter Brueggemann. Lees meer >>
 

Andries Bakker met emeritaat Andries Bakker met emeritaat
In een goedbezochte dienst op 26 november werd in de doopsgezinde gemeente Zwolle stilgestaan bij het emeritaat van ds. Andries Bakker. In verschillende toespraken werd de grote inzet van ds. Bakker geroemd, niet alleen voor de gemeenten die hij heeft gediend, maar ook voor het jeugdwerk, de vredesgroep, het landelijke bestuur en de doopsgezinde instellingen.  Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociėteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
9 december 09:​30 uur
Hart-chakra meditatie in Zoetermeer
Mediteren in de adventstijd met hart-chakra meditatie o.l.v. Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut. Advent betekent: ‘naar het Licht toe gaan’, wat heel symbolisch is voor de weg naar het hart, de weg naar liefde. Lees meer >>

9 december 10:​00 uur
Amnesty International schrijfmarathon
In de Do-Re gemeente Dokkum wordt een schrijfmarathon gehouden voor Amnesty International. De schrijfdag is in de Camphuysenzaal en duurt van 10.00 tot 17.00 uur.  Lees meer >>

11 december 20:​00 uur
Hegel en het idealisme
In de Adventskerk in Zoetermeer aandacht voor de Duitse filosoof Georg Hegel, die bijzonder invloedrijk was in de moderne tijd. Nog vóór Darwin dacht hij na over de evolutionaire aard van de mens en de geschiedenis.  Lees meer >>

12 december 19:​30 uur
Dans als brood voor de ziel
Advents-dansworkshop in Rotterdam o.l.v. Margreet Eberwijn-Verveld. Centraal staat het oude visioen van de profeet Jesaja 'van de wolf die zich naast het lam vlijt...'.  Lees meer >>

17 december 14:​30 uur
Kerstconcert in Aardenburg
Patricia Foort geeft een kerstconcert in Het Lam van de DG Aardenburg. Uit haar repertoire van soul, jazz en gospel zingt ze bekende en onbekende kerstliedjes. Marijn Vermet spreekt een sermoen uit en Herman Bakker vertelt een kerstverhaal dat u nog lang bij zal blijven.  Lees meer >>

17 december 16:​00 uur
Muziekmiddag in Dokkum
Muziekmiddag met orgel- en pianospel door Piet de Jong, zang van Frederiek van der Hammen, en het klassiek saxofoonkwartet Quatre Forte. Lees meer >>

18 december 18:​00 uur
Tafels van Hoop
Kerken, scholen en andere instellingen worden opgeroepen om op 18 december, de internationale dag van de vluchteling, een maaltijd te organiseren met en voor vluchtelingen. Door zoveel mogelijk meters tafels te verzamelen wordt geprobeerd gezamenlijk de langste tafel van Nederland te vormen.  Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociėteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2017   Algemene Doopsgezinde Sociėteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat