Nieuwsbrief Doopsgezind NU
29 ​september 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. LET OP! Doopsgezind NU verschijnt voortaan op VRIJDAG! De eerstvolgende Doopsgezind NU verschijnt op 13 oktober, kopij kunt u uiterlijk 11 oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Petra Stienen verzorgt zesde Menno Simons-lezing
Petra Stienen verzorgt zesde Menno Simons-lezing
19 november 15:00 uur
De zesde editie van de Menno Simons-lezing wordt verzorgd door drs. Petra Stienen. Stienen is publiciste, Arabist, zelfstandig adviseur en politica. Eerder werkte ze jarenlang als diplomaat op de Nederlandse ambassades in Egypte en Syrië. In haar lezing, met als titel 'Cultuur in tijden van oorlog', zal ze ingaan op de noodzaak om in tijden van oorlog en conflict perspectief te blijven bieden voor een hoopvolle toekomst. Lees meer >>
 

nieuws
Retraites in 2018
De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) organiseert weer enkele retraites in 2018. De eerste is bedoeld voor mannen, vrouwen en (echt)paren en heeft als thema 'De innerlijke ruimte'. De tweede, voor vrouwen, is in de veertigdagentijd en volgt het jaarthema 'Zo goed als nieuw'. Lees meer >>
 

Toegewijd in Gods ruimte Toegewijd in Gods ruimte
In de moderne samenleving staan orthodoxe en vrijzinnige opvatting van christelijk geloof tegenover elkaar. Erik Borgman wilde tijdens zijn visiting professorship de vraag verkennen of er niet een andere, betere manier is om de doopsgezinde omvang van de traditie te begrijpen dan door het te labelen als vrijzinnigheid. De speurtocht van Borgman verliep anders dan hij het zich had voorgesteld. Tijdens het symposium Tragiek en Toewijding doet hij, bij zijn afscheid als visiting professor, verslag van zijn bevindingen. Lees meer >>
 

Tragic and Commitment Tragic and Commitment
Peace-Theology reflects the question of how to live in relation to “the Other” in a loving and caring way – from a faith perspective. This “other” can be God (Theology), it can be my neighbor, and even my enemy (ethics). The tragic experience is, such “peace-makers” have been disappointed and betrayed. Op donderdag 5 oktober verzorgt Fernando Enns hierover een workshop (in het Engels) op het symposium Tragiek en Toewijding. Lees meer >>
 

Nr. 43 (2017) van Doopsgezinde Bijdragen is uit Nr. 43 (2017) van Doopsgezinde Bijdragen is uit
Doopsgezinde Bijdragen nr 43 is een themanummer over religieuze migratie. Vooral de doopsgezinde migratie door de eeuwen heen komt aan bod. De actuele aandacht voor migratie wekt de indruk dat het om een modern fenomeen gaat. Mensen zijn echter altijd onderweg geweest en Europa heeft vaker grote groepen vluchtelingen gezien. In de kerkgeschiedenis is migratie altijd een belangrijk thema geweest.  Lees meer >>
 

Tweestrijd van verkiezing en vertwijfeling Tweestrijd van verkiezing en vertwijfeling
Koning Saul geldt als dé tragische held in de Bijbel. De zoon uit een onbeduidende familie maakt een steile carričre. Hij vervult zijn taken met overgave, haalt overwinningen voor Israël en beschermt het volk. Toch lijkt hij van God verstoten. Hij eindigt in vertwijfeling en zelf gekozen dood. Op donderdag 5 oktober verzorgt Christiane Karrer een workshop over Saul, met zijn verhaal als spiegel voor diepe menselijke conflicten en hun mogelijke spirituele interpretaties. Lees meer >>
 

Tussen tragische misvatting en gelovige toewijding Tussen tragische misvatting en gelovige toewijding
Terwijl doopsgezinden wanneer het over Jezus gaat veelal de Bergrede centraal stellen, staat voor veruit de meeste christenen juist de kruisdood van Jezus centraal. Valt daar een simpele verklaring voor te vinden? Hebben doopsgezinden het niet begrepen, of is de gedachte dat Jezus stierf voor onze zonden een tragisch misverstand? Op donderdag 5 oktober verzorgt Fulco van Hulst hier een workshop over op het symposium Tragiek en Toewijding. Lees meer >>
 

Deel 6 van de serie 'Weg van de Tora' komt uit
Binnenkort verschijnt deel 6 van de serie Weg van de ToraHet is het zesde deel van de tiendelige serie Weg van de Tora. In de eerste serie van vijf boekjes zijn artikelen gebundeld die drs. Dodo van Uden gedurende de jaren 1994 tot en met 2011 schreef voor het toenmalige Algemeen Doopsgezind Weekblad - nu Doopsgezind NL. Lees meer >>
 

Menno Simons Stichting stelt subsidies beschikbaar
De Menno Simons Stichting stelt subsidies beschikbaar aan doopsgezinde gemeenten om vernieuwende plannen voor de toekomst van de doopsgezinde geloofsgemeenschap serieus uit te werken. Uw subsidie-aanvraag ontvangen we graag uiterlijk 15 oktober 2017.  Lees meer >>
 

Dopers Café Harlingen met Lutz Jacobi Dopers Café Harlingen met Lutz Jacobi
29 september 20:00 uur
Lutz Jacobi spreekt over een groeiende tweedeling in onze maatschappij: ‘Van tweedeling naar verbinding’. Jacobi heeft zich altijd ingespannen voor mens, dier en milieu en is met name bekend van haar werkzaamheden als kamerlid bij de PvdA.  Lees meer >>
 

Afscheid en inauguratie Afscheid en inauguratie
5 oktober 10:00 uur
Symposium 'Tragiek en Toewijding' in de Singelkerk in Amsterdam, ter gelegenheid van het afscheid van Erik Borgman en de benoeming van Chris Doude van Troostwijk als visiting professor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium. Vooraf aanmelden is vereist. Het programma ziet er als volgt uit. Lees meer >>
 

Sjef Laenen; Joodse Mystiek Sjef Laenen; Joodse Mystiek
14 oktober 14:00 uur
Op 14 en 15 oktober verzorgt Sjef Laenen weer een Leeftocht-weekend. Laenen is een vertrouwd gezicht in het Leeftocht-aanbod en verzorgt lezingen en cursussen op het gebied van de joodse mystiek, de geschiedenis van het jodendom of de hoofdlijnen van de joodse traditie. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
30 september 14:​00 uur
Unieke lezing in Beverwijk door Diet Koster
Diet Koster – 50 jaar onder Palestijnen. Het verhaal van een Nederlandse vrouw, werkend en wonend op de Westbank van Israël. Diet Koster is een Nederlandse doopsgezinde vrouw die van 1967 tot 2008 - het jaar van haar pensionering - een kinderhuis heeft geleid in Ayzaria, het bijbelse Bethanië, middenin de Westbank in Israël. Ze woont er nog en vertelt boeiend over haar ervaringen. Lees meer >>

1 oktober 10:​15 uur
Broederschapsdag in de DG Zuid-Limburg
Op 1 oktober viert de DG Zuid-Limburg Broederschapsdag, wederom in Klooster Wittem. Voor het derde jaar is het overkoepelende thema de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Het jaarthema van deze editie is 'Zo goed als nieuw'. Lees meer >>

1 oktober 17:​00 uur
Schilderij Jan Woutersz van Cuyk in Dordrecht
In het Dordrechts Museum wordt t/m 1 oktober de tentoonstelling Spiegel voor het heden gehouden. In de begeleidende tekst staat: 'Ook Dordtse helden en martelaren kwamen aan bod in het museum. Zo hing hier het Salomonsoordeel van de protestantse schilder Jan van Cuyk. Het verhaal gaat dat het vlak voor zijn executie werd geschilderd.'  Lees meer >>

3 oktober 10:​00 uur
‘Dwars door de bijbel’ in het Penninckshuis
Ook dit seizoen zijn er bij Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer zowel ‘s ochtends als ‘s avonds bijeenkomsten over de bijbel onder de titel ‘Dwars door de bijbel’. In deze bijeenkomsten, op 3 oktober en 7 november op verschillende tijden, wordt de verbinding gezocht tussen de bijbel en kunst, film en literatuur.  Lees meer >>

4 oktober 10:​30 uur
ANDPV emeritidag op Fredeshiem
De Algemene Nederlandse Doopsgezinde PredikantenVereniging (ANDPV) organiseert op veler verzoek een dag voor emeriti. Emeriti hebben andere vragen en een andere inbreng dan dienstdoende predikanten, maar die kunnen door tijdgebrek moeilijk aan de orde komen op de vaste vergaderingen van de vereniging. Daarom is deze dag in het leven geroepen. Opgave uiterlijk 15 september. Lees meer >>

4 oktober 19:​30 uur
Alkmaar: Interreligieuze Ethiek
Drie avonden bezinning o.l.v. docenten op actuele thema’s in de samenleving. Wat hebben boeddhisme, jodendom, christendom en islam daarbij te bieden? Data 4 oktober, 18 oktober, 1 november 2017. Lees meer >>

6 oktober 20:​00 uur
Cursus ‘Creatief schrijven’ in Aalsmeer
De DG Aalsmeer biedt een schrijfcursus aan o.l.v. Constantijn Hoffscholte: schrijven is scheppen, reflecteren en vooruitkijken. De data zijn 6, 13 en 27 oktober. Lees meer >>

7 oktober 10:​00 uur
Rommelmarkt in Dokkum
De opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van de doopsgezinde/remonstrantse gemeente in Dokkum is dit keer bestemd voor het onderhoud van de kerk. Lees meer >>

7 oktober 10:​00 uur
Stembevrijding in Koog aan de Zaan
Onze ziel houdt van zingen; zingen is misschien wel de meest directe manier waarop we de heelheid van de ziel tot uiting kunnen brengen. Deze zaterdagmorgen worden onder leiding van Paula Doeven eenstemmige, of eenvoudige meerstemmige mantra’s uit diverse religieuze en spirituele richtingen, gezongen in allerlei talen. Lees meer >>

8 oktober 15:​00 uur
Literaire solo van Ursul de Geer in Gouda
De Federatie Gouda, een samenwerkingsverband van doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnig protestanten en directe leden, organiseert een optreden van acteur Ursul de Geer en pianist Erwin Weerstra rond de roman Nachttrein naar Lissabon. Lees meer >>

12 oktober 20:​00 uur
Gesprekskring over boek 'Liberaal christendom'
De DG Aardenburg organiseert een gesprekskring in drie avonden over het boek Liberaal christendom, geschreven door acht predikanten van vrijzinnige signatuur. De avonden staan onder leiding van ds. Marijn Vermet. De data zijn 12 oktober, 16 november en 11 januari (2018). Lees meer >>

13 oktober 16:​30 uur
Retraite Aandachtig Wachten
Aandacht en wachten. Als deze woorden iets in je oproepen, als je wilt verkennen hoe ze in jouw leven spelen en waar ze aan raken, als je ze wilt doordenken én er in een bijzondere vorm mee wilt oefenen, dan is deze retraite iets voor jou. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat