Nieuwsbrief Doopsgezind NU
25 ​april 2016 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 9 mei, kopij kunt u uiterlijk 5 mei mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Broederschapsvergadering april
Broederschapsvergadering april
Een tjokvolle agenda op de 89e Broederschapsvergadering. Op 23 april kwamen in Amersfoort afgevaardigden van de doopsgezinde gemeenten in Nederland bij elkaar om van gedachten te wisselen en besluiten te nemen over overkoepelende (beleids-)zaken in de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Lees meer >>
 

nieuws
Studieverlof Henk Stenvers
Studieverlof Henk Stenvers
In de maanden mei, juni en juli gaat Henk Stenvers met studieverlof. Stenvers, sinds 2002 algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, zal in opdracht van de Broederschapsraad reflecteren op zijn ervaringen in de laatste veertien jaar. Lees meer >>
 

Interreligieuze klimaatverklaring
Religieus leiders van over de hele wereld hebben een klimaatverklaring uitgebracht waarin wordt opgeroepen het Paris Agreement, dat eind vorig jaar werd gesloten, volledig en op ambitieuze wijze te implementeren. Ook de Conferentie van Europese Kerken, waar de Algemene Doopsgezinde Sociëteit deel van uitmaakt, heeft de verklaring ondertekend. Kijk voor meer info op www.interfaithstatement2016.org/statement Lees meer >>
 

Volzin-schrijfwedstrijd 2016 Volzin-schrijfwedstrijd 2016
‘Ik ben, omdat wij zijn’ luidt het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2016. Doe mee en ding mee naar een prijs. Schrijf een spannend en persoonlijk gemotiveerd essay over de verhouding tussen ‘ik’ en ‘wij’, tussen kiezen voor jezelf of je aanpassen aan anderen, tussen eigenbelang of zelfopoffering.  Lees meer >>
 

In gesprek met Menno In gesprek met Menno
Op 20 mei verschijnt het boekje In gesprek met Menno, waarin hertaalde teksten van Menno Simons zijn opgenomen. Er is gekozen voor drie thema’s: geloven, Jezus Christus en de nieuwe mens. De auteurs zijn Rink de Vries, Simon van der Linden, Cor Nijkamp en Flora Visser. Lees meer >>
 

Pinkstercollecte Doopsgezinde Zending
Al decennia is er een inspirerende uitwisseling tussen de Doopsgezinde Zending en het Midden-Amerikaanse seminarie Semilla in Guatemala Stad, dat zo’n 170 studenten uit acht landen bedient. De opbrengst van de Pinkstercollecte is voor dit bijzondere seminarium bestemd. Lees meer >>
 

Bundel Geloven in Mediation uitgekomen Bundel Geloven in Mediation uitgekomen
Op zaterdag 16 april 2016 is Geloven in Mediation uitgekomen, een verzamelbundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform Church Mediation (PCM). Vijftien chuch-mediators werkten eraan mee. Lees meer >>
 

Secretaris WereldWerk gezocht
Doopsgezind WereldWerk voert in nauwe samenwerking met lokale partners projecten uit op het gebied van scholing en onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en voeding, microfinanciering en vredesactiviteiten. De aard van ons werk bestaat naast financiële hulp ook uit kennisoverdracht en het leveren van menskracht en goederen. De nadruk ligt in alle gevallen op wederkerigheid vanuit een levenshouding van vrede. Wij hebben de overtuiging dat het leren kennen van elkaar een wederzijdse verrijking brengt Lees meer >>
 

Vermaningspad 2016, Hemelvaartsdag Vermaningspad 2016, Hemelvaartsdag
5 mei 09:30 uur
De doopsgezinde gemeenten van de Ring Waterland organiseren dit jaar het Vermaningspad, te houden op Hemelvaartsdag 5 mei 2016. Er is een fiets- en een autoroute van ongeveer 45 km samengesteld die langs alle vermaningen leidt. Het zijn prachtige routes die u voeren door het land van Leeghwater, langs de polders De Beemster, de Purmer en de Eilandspolder, en een stukje Stelling van Amsterdam. Lees meer >>
 

De vreemde vrijheid De vreemde vrijheid
11 mei 15:00 uur
Op zoek naar nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw. Dat is het vertrekpunt van Laurens ten Kate bij zijn inaugurele rede, die hij op woensdag 11 mei uitspreekt vanwege zijn benoeming als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht. Albert Camus ontmoet Herman Finkers... Lees meer >>
 

Nieuwe leden
Op zondag 24 april mocht de Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen drie nieuwe leden begroeten. Nies van der Kooi-Schilstra deed belijdenis en werd gedoopt, Tjeerd van der Hoek en Marten Vlig zijn op belijdenis lid geworden van gemeente. Met als voorganger Ds. Wilma Tiemersma-Veenstra en haar overdenking met de toepasselijke tekst: “Jezus weet wie er bij hem in de boot stappen”, was het een sfeervolle dienst in een volle kerk.
Volg ons op Facebook
Ook via Facebook kunt u op de hoogte blijven van de laatste berichten in en om de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Meer dan 570 mensen volgen momenteel onze pagina. Ook als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Zoek op Doopsgezinden (te herkennen aan het witte zonnetje) en klik op 'vind ik leuk'. Naar de Facebook-pagina >>.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
28 april 13:​30 uur
Open College: Alfons Brüning
Op donderdag 28 april verzorgt prof. dr. Alfons Brüning een Open College onder de titel: "Take the narrow path ..." – Is there a theology of peace in Eastern Orthodoxy? De Open Colleges vinden plaats aan de VU in Amsterdam en zijn gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Lees meer >>

1 mei 09:​30 uur
Doopdienst Holwerd-Blija-Ternaard
In de dienst van 1 mei (9.30 uur) zal Johannes van Sinderen op zijn belijdenis gedoopt worden in de Vermaning van Holwerd. Wie dit feest met onze gemeente wil meevieren is van harte welkom. Lees meer >>

1 mei 15:​00 uur
Feestelijk optreden Unicorn
Unicorn is een zeer veelzijdige (swing) folk-band. Het repertoire omvat Keltische, Nederlands/Vlaamse songs, Jiddische fiddlemuziek en liedjes (Klezmer), en nog veel meer.  Lees meer >>

1 mei 16:​30 uur
Lezing ‘Literaire vermoedens van God’ door prof. Johan Goud
Zin in Lezing in Zeist door Johan Goud. Hij is behalve dominee ook hoogleraar theologische esthetica aan de Universiteit Utrecht en ging onlangs met emeritaat. Goud weet verrassend veel mensen te interesseren voor levensbeschouwelijke vragen. ‘De behoefte van mensen aan levensbeschouwelijke bezinning wordt sterk onderschat’. Lees meer >>

1 mei 18:​00 uur
Expositie 'Uit Straling-Röntgenpoëzie' in De Gang
In Fotogalerie De Gang is vanaf 26 februari de expositie 'Uit Straling-Röntgenpoëzie' van fotograaf Arie van ’t Riet te zien. Als klinisch fysicus weet Arie van ’t Riet veel over straling. Deze expertise zet hij in voor het maken van röntgenfoto’s met de natuur als onderwerp. Hij kijkt met ‘röntgen-ogen’ naar bloemen, planten en dieren en maakt er poëtische beelden van. Lees meer >>

3 mei 13:​30 uur
Open College: Daniel Drost
Op dinsdag 3 mei verzorgt Daniel Drost een Open College onder de titel: Diaspora as calling. Reading John Howard Yoder as a minority people. De Open Colleges vinden plaats aan de VU in Amsterdam en zijn gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Lees meer >>

9 mei 13:​00 uur
Studiemiddag vrijzinnige profetie in Hilversum
Welke bijdrage kan de vrijzinnige theologie leveren aan actuele problemen zoals religieus geweld, ongelijkheid, klimaatverandering en andere bedreigingen? Kunnen vrijzinnig theologen profeten worden die het tij keren? Studiemiddag georganiseerd door het Arminius Instituut. Lees meer >>

9 mei 15:​00 uur
Midweek voor senioren op Fredeshiem
Deze midweek staat in het teken van ‘tijd om te werken en tijd om te rusten’. Het initiatief ligt bij de Ring Dantumawoude. Deelnemers út hiel Fryslân en daarbuiten zijn van harte welkom. Lees meer >>

10 mei 13:​30 uur
Studiemiddag Augustinus
De Raad van Kerken in Friesland organiseert een studie- en ontmoetingsmiddag voor pastores en predikanten. Onderwerp zijn de pinksterpreken van de kerkvader Augustinus.  Lees meer >>

10 mei 13:​30 uur
Open College: Yaser Ellethy
Op dinsdag 10 mei verzorgt dr. Yasser Elethy een Open College onder de titel: Islam, Otherness and Just Peace. De Open Colleges vinden plaats aan de VU in Amsterdam en zijn gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Lees meer >>

14 mei 20:​00 uur
Amerikaans koor treedt op in Joure
Concert door het Hesston College Chorale. Het concert maakt deel uit van een drie weken durende tournee door vier landen van Europa. Lees meer >>

15 mei 10:​00 uur
Doopdienst met Pinksteren in Arnhem
Met Pinksteren zal in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem Menno van Setten op zijn belijdenis gedoopt worden.  Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat