> nieuws

Nieuws

 
4 augustus 2022

ds. Renderd Gaaikema overleden

Donderdag 28 juli jongstleden is thuis overleden ds. Renderd Gaaikema op de leeftijd van 91 jaar. Ds. Gaaikema was gedurende zestien jaren werkzaam als herder en leraar in Doopsgezind Haarlem, namelijk van 1977 tot 1993. Daarvoor diende hij de Doopsgezinde Gemeenten te St. Annaparochie, Combinatie Haarlemmermeer-Aalsmeer en Leeuwarden.

In het familiebericht staan de woorden “Het verdriet is groot. De liefde is groter”. In de annonce noemen zij Renderd Gaaikema “vrijzinnig en eigenzinnig, verbindend en warm”. Velen die Renderd als leraar en herder van Doopsgezind Haarlem hebben gekend, zullen dat volmondig beamen. Hoewel zijn wijkgebied met name Heemstede en de streek ten zuiden daarvan besloeg, was hij evenzeer bekend in Centrum, Noord en de Duinstreek. 

In de advertentie van onze Doopsgezinde Gemeente noemen we zijn “warme pastorale betrokkenheid bij mensen, zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap, als zijn ongekunstelde kracht.” In dankbaarheid nemen we afscheid van een ruimzichtige en warmhartige voorganger. De mogelijkheid daartoe voor leden en vrienden van Doopsgezind Haarlem is op donderdag 4 augustus 2022 om 15.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 te Haarlem.

Als gemeente wensen zijn echtgenote Grietje Gaaikema-Zijlma, zijn kinderen Menno, Lies en Han en Jolien, en zijn kleinkinderen Ruben, Asun, Floris, Leanne, Jasper, Tessa, Kim en Daphne van harte toe dat zij troost en bemoediging zullen ervaren bij het afscheid. 

tekst: weekbericht Doopsgezind Haarlem


Terug