> agenda

Agenda

 
28 juli 2022, 20:00 uur

God in het digitale tijdperk

Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

Hans Busstra houdt in de DG Apeldoorn een lezing over technologische ontwikkelingen en onderliggende filosofische aannames. De term ‘dataïsme’ wordt wel gebruikt als omschrijving van een nieuw wereldbeeld. Maar is de werkelijkheid wel geheel in data te vangen?

Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je moet er wel in mee. Tegelijk boezemen ze ook angst in. Aan welke machten geven we ons eigenlijk over? We zouden er meer vat op willen hebben en het duizelt ons van alle snelle ontwikkelingen. 

Op basis van wetenschappelijke inzichten bekritiseert Busstra het idee dat de werkelijkheid te reduceren is tot 1-en en 0-en. De mensheid lijkt zich veel meer in een overgangsfase te bevinden: van een materialistisch wereldbeeld waarin de wereld bestaat uit voorspelbare materie, naar een wereldbeeld waarin materie niet op zichzelf ‘bestaat’, maar zich enkel in relatie tot de menselijke geest aan ons voordoet.

Vooraanstaande quantumfysici zoals Pauli, Heisenberg en Bohm zagen dit al lang geleden, en schreven over de verbanden tussen quantumtheorie, oosters denken en westers mysticisme. Voor wie goed kijkt en luistert lijkt de moderne wetenschap dan ook het religieus denken - zeker in metaforische, vrijzinnige zin - eerder te ondersteunen dan te bekritiseren. 

Praktische informatie:
Datum: donderdag 28 juli 2022
Tijd: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Plaats doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn
Kosten € 5,- p.p. inclusief drankje. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, lezing 28 juli 2022’.
Info & opgave: u kunt zich aanmelden of informatie opvragen bij AnneJet Bennink. Klik hier om een e-mail te sturen.
Bij opgave uw naam en emailadres (of eventueel telefoonnr.) vermelden.  

technologie wereldbeeld religie


Terug