>

Vacature

 
7 juli 2022

Coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties

Ten behoeve van het IBO-SMPR zoekt de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland een:

Coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)
voor 16 uur per week

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) is een samenwerkingsverband van negen kerkgemeenschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelische Broedergemeente Nederland, het Apostolisch Genootschap, het Leger des Heils en de Zevende-dags Adventisten. Ben jij actief betrokken bij één van deze lidkerken en wil jij bijdragen aan een veilige omgeving? Dan kom je als geroepen.

Als coördinator SMPR ben je het eerste aanspreekpunt voor meldingen van misbruik bij aangesloten gemeenten en coördineer je de opvolging van meldingen. Je biedt als ambtelijk secretaris ondersteuning aan het IBO-SMPR (Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg SMPR). Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van werving, begeleiding en deskundigheidsbevordering van de SMPR-vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders, en geeft op verzoek advies aan vrijwillige vertrouwenspersonen. Je onderhoudt i.s.m. de webmaster de website van SMPR en zorgt dat de handboeken met procedures en protocollen up-to-date zijn. 

Je draagt actief bij aan bewustwording rondom het thema, bijvoorbeeld door het meedenken over relevant onderzoek, meewerken aan studiebijeenkomsten en incidentele trainingen in kerkelijke kringen. Je houdt de maatschappelijke ontwikkelingen rond het onderwerp bij en speelt daarop in. Je werkt nauw samen met de medewerker Kennisplatform Veilige Kerk - onderdeel van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland - en zoekt de samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met dit actuele en belangrijke thema, met name andere meldpunten en het Kennisplatform Veilige Kerk. 

Wat verwachten wij van jou?
We vinden het belangrijk dat je meelevend lid bent van één van de lidkerken. Uiteraard volg je de ontwikkelingen op dit thema nauwgezet en neem je de nodige kennis en kunde mee. Je bent toegankelijk en integriteit staat bij jou hoog in het vaandel; je weet zorgvuldig om te gaan met de verhalen die je te horen krijgt. Naast ervaring met projectmatig werken en een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, ken je de organisatie en structuur van de lidkerken, dan wel ben je bereid je die eigen maken. Je weet goed samen te werken met de medewerker Kennisplatform Veilige Kerk, die verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van dit onderwerp. Het dienstverleningsmodel dat de Dienstenorganisatie daarvoor gebruikt wordt gepresenteerd in het beleidskader en in deze animatie. Je hebt HBO of academisch werk- en denkniveau.

Wat mag jij van ons verwachten?
Wij bieden jou een afwisselende functie voor een jaar (met uitzicht op een vast dienstverband) waarin jij een waardevolle bijdrage kunt leveren op dit thema. De functie is ingeschaald in schaal 10 (€ 2.571 - € 4.350 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Daarnaast is er sprake van een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Je krijgt volop de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen in een werkomgeving waar verbondenheid en ambitie centraal staan. Je komt in dienst van de Dienstenorganisatie en valt inhoudelijk onder het IBO-SMPR.

Geïnteresseerd?
Overweeg jij op deze functie te reageren maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Machteld Stam-Timmer, voorzitter van het IBO-SMPR, machteld.stam@ads.nl of 020 6230 914; of Fulco Timmers, programmaleider ‘Lokaal kerk-zijn’, f.timmers@protestantsekerk.nl of 06 1192 1954 (bij voorkeur woensdagmiddag of vrijdag).

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie met CV (als één PDF) uiterlijk 12 juli 2022 naar vacatures@protestantsekerk.nl t.a.v. Francis Horbowiec, HR-businesspartner, o.v.v. vacaturenummer 2022-033.

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl