> nieuws

Nieuws

 
20 juni 2022

Regionale Buitendag op Fredeshiem

De GDS, FDS en Ring Zwolle organiseerden op 15 mei jl. een Buitendag voor doopsgezind Noord-Nederland. Met plezier en ontspanning, bezinning en inspiratie - en vooral ontmoeting, waar zo'n behoefte aan is.

Het thema voor deze dag was ‘Thuis op aarde'. De aarde is niet alleen de plek waar we wonen, maar ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen. Nooit eerder werd dit ons zo duidelijk gemaakt als de  afgelopen twee jaar.

Het is ons aller verantwoordelijkheid om gelukkig te kunnen zijn. Door geluk te scheppen voor anderen en onszelf kleuren wij de wereld mooi. Deze dag was ervoor bedoeld elkaar daarin te bemoedigen.

Een groepje van vier families was de avond tevoren al gekomen en kampeerde gezamenlijk op camping De Wielewaal. In de loop van de ochtend kwamen de andere deelnemers binnendruppelen.

Vanuit de verschillende gemeenten kwamen meer dan 180 broeders en zusters naar Fredeshiem. Alle leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd, waardoor het een levendige dag werd. Een zonovergoten bijeenkomst, waarbij iedereen dankbaar was dat het mogelijk was elkaar weer te ontmoeten.

De Buitendag begon met een ochtendviering waarin ds. Roelof Akse voorging. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Jelma Wiegersma. Psalm 46 werd voorgelezen uit de NBV, waarna in de overdenking over het thema hierbij werd stilgestaan.

Alle aanwezigen kregen de mogelijkheid om een voorbede op een briefje te schrijven, en deze te hangen aan een tak van een bijzondere oude wilg, waarna er enkele werden voorgelezen tijdens het gebed.

Na de ochtendviering ging iedereen uiteen naar de verschillende workshops. De kinderen en tieners deden samen met enkele volwassenen het spel ‘Levend Stratego’ in het bos. Er waren workshops met ruimte voor inhoudelijk gesprek, er werd creatief gewerkt met hout, er was een lezing en gesprek over landbouw en biologische veehouderij in de wereld. Voor deze workshop was veel belangstelling.

Ook was er veel belangstelling voor een spirituele wandeling en de workshop zingen. De prachtige liederen klonken over het hele terrein van Fredeshiem, en inspireerden de anderen tijdens de verschillende workshops.

De veertien mensen die de workshop voor de zogenaamde 'middenleeftijders' (de leeftijdscategorie tussen pakweg dertig en zestig) meemaakten, vatten de koe direct bij de hoorns: we organiseren een interregionale dag, en maken daar een jaarlijkse, mogelijk zelfs halfjaarlijkse, traditie van! De eerste datum is al geprikt!

Na een heerlijke lunch werd de dag afgesloten met een middagvesper, opnieuw onder leiding van ds. Roelof Akse met hulp van Hanna Bruin.

Hanna was verkleed als een Mennonitische vluchteling die vanwege de revolutie uit Oekraine werd verdreven. Op haar vlucht nam ze het graan en de zaden mee, die ze had verstopt in de zomen van haar rokken. Ze verweefde haar eeuwenoude vluchtverhaal met het vluchtelingenverhaal van nu. Haar toneelspel sloot mooi aan bij het verhaal dat Menno de Vries vertelde over het verbouwen en het verwerken van het oergraan in Witmarsum.

Met de woorden...

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen, van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden, op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven, uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

...werd deze bijzondere Buitendag vol ontmoetingen afgesloten. De collecte bij de uitgang was bestemd voor Doopsgezind WereldWerk ten bate van Oekraïne. De opbrengst was het prachtige bedrag van 650 euro.

De succesvolle dag was mede mogelijk dankzij de goede zorgen van directie en personeel van Buitengoed Fredeshiem.

Tekst en Beeld: Annelies Klinkefelter


Terug