>

Nieuws

 
20 juni 2022

Griekenland, een onwelkome vesting

Grieken kennen een lange geschiedenis van zelf vluchteling zijn, wat maakt dat er sympathie is voor mensen die vluchten. De huidige rechtse regering maakt de opvang en integratie van vluchtelingen echter erg moeilijk. Als je iemand in huis neemt kun je zelf gevangen genomen worden en 25 jaar cel en/of hoge boetes krijgen, vanwege 'meewerken aan mensensmokkel'.

Heb je een verblijfstatus gekregen, dan word je uit de opvang gezet en moet je maar zien dat je je redt met huisvesting, werk en voedsel. Je ziet dan ook veel voedselbanken en voedsel-uitdeelpunten in Griekenland.

Taallessen en werkervaringsprojecten proberen mensen een vak bij te brengen om zo aan werk te kunnen komen. In Thessaloniki heeft de Duitse evangelische gemeente samen met de stichting Naomi o.a. een naaiatelier en een online kledingwinkel opgezet. Op deze manier hopen ze mensen een vak te leren en kennis van bedrijfsvoering bij te brengen.

In een dorpje verderop beheert de Grieks-orthodoxe kerk een voedselbank en voedsel-uitdeelpunt. Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor arme Grieken. Op die manier proberen ze de goodwill van de lokale bevolking richting de vluchtelingen vast te houden.

De Grieks-evangelische kerk te Katarini heeft jarenlang huizen die leeg stonden opgeknapt en beschikbaar gesteld aan vluchtelingen. Helaas heeft de nationale regering het project overgenomen, waarna de huizen verwaarloosd werden en mensen geen begeleiding meer krijgen richting werk, gezondheidszorg en onderwijs.

In Athene heeft de stichting Caritas van de Rooms-katholieke kerk een aantal opvanghuizen voor minderjarige Afghaanse vluchtelingen in beheer. Toen wij er waren werd een aantal van deze jongens opgepakt, alleen omdat ze op straat waren. Dat is feitelijk racisme.

Persvrijheid is een groot goed, maar wordt in Griekenland momenteel met voeten getreden. Verslagleggers kunnen niet vrijuit spreken. Kranten worden onder druk gezet om deze journalisten niet meer in dienst te nemen. De Nederlandse journaliste Ingeborg Beugel wordt stelselmatig bedreigd, en er lopen twee strafzaken tegen haar in verband met de opvang van vluchtelingen in haar huis.

Tijdens ons bezoek kwamen veel Oekraïners naar Griekenland. Marioepol heeft een grote Griekse enclave vanwege de scheepswerven daar. Deze vluchtelingen werden, net als in Nederland, met open armen en alle mogelijke hulp ontvangen. Tja, wat kan en moet ik daarover zeggen...?!

De Griekse zusterorganisaties vragen om steun zodat meer advocaten ingeschakeld kunnen worden. Integratieprojecten schieten, net als in Nederland, tekort door te weinig financiële middelen. De militarisering van de grensbewaking en het racisme in de steden zijn Europese problemen en kunnen alleen via Europese samenwerking een halt toegeroepen worden. Christian Peacemaker Teams Nederland werkt vanuit Lesbos en vanuit Nederland specifiek aan deze problematiek via de Europese kanalen en in samenwerking met Doopsgezind WereldlWerk.

Voor meer informatie kijkt u op de website www.CPTNederland.nl.

Tekst en beeld: Annelies Klinefelter


Terug