> agenda

Agenda

 
1 juli 2022, 13:30 uur

Symposium over doopsgezinde ambtsopleiding

Singelkerk, Singel 452, Amsterdam

Het spreekt niet vanzelf dat doopsgezinden theologisch geschoolde voorgangers hebben. De vroege dopers wantrouwden geleerdheid en meenden dat dat mensen eerder afhield van een waarachtig geloof dan dat het mensen stimuleerde tot vroomheid.

Dopers in de Republiek konden niet terecht aan de ambtsopleidingen van de gereformeerden, en studeerden vaak iets anders dan theologie. De lekenvoorganger bleef in zwang. Pas in de negentiende eeuw werd de theologisch geschoolde voorganger ook bij doopsgezinden normaal. Tot op de dag van vandaag is het opleiden van voorgangers de belangrijkste taak van het doopsgezind seminarium. Dat betekent niet dat er geen debat meer is over nut en noodzaak van het seminarium. 

Moeten voorgangers inderdaad theologisch geschoold zijn? Hoe kan het seminarium zou goed mogelijk dienstbaar zijn aan de gemeenten?

Tijdens het symposium op 1 juli in Amsterdam staan verschillende sprekers stil bij de geschiedenis en de toekomst van het doopsgezind seminarium, en bij de veranderingen die de theologisch geschoolde voorgangers in de gemeenten teweeg hebben gebracht. Het symposium wordt gehouden in de Singelkerk en duurt van 13:30 tot 16:30 uur met aansluitend een borrel.

Klik hier om het programma te bekijken.

seminarium symposium


Terug