> nieuws

Nieuws

 
7 juni 2022

Gemeenteberaad: 'Gastenboek'

In september komt de elfde algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken samen in Karlsruhe, Duitsland. 

Vanuit de doopsgezinden in Nederland zullen niet alleen een gedelegeerde (Iris Speckmann) en haar opvolger (Marijke van Duin) aanwezig zijn, maar er is ook een samenwerking met Jaap Schiere. Hij heeft een project geïnitieerd met een workshop ‘Schepping’ en een evenement ‘Gastenboek’. Daarin kunnen deelnemers hun verbondenheid met de schepping en de mensenwereld uitdrukken door (ook digitaal) in te tekenen:

  • Met een kust of oever waarmee zij dagelijks verbonden zijn - dus niet de gebruikelijke ‘naam en nationaliteit’;
  • Met een bericht van een inspirerende vredesvriend / medepelgrim;
  • Met een zintuigelijke associatie met de rijkdom van de schepping (smaak, reuk, zicht, gehoor en tast), of haar kwetsbaarheid (bijv. een granaatscherf of een kluit vervuilde grond). 

Het 'Gastenboek'-idee is ontstaan tijdens de ontmoeting van doopsgezinden in Nederland (m.n. WereldWerk), CLAI (Raad van Kerken in Zuid-Amerika), AELAPI (oecumenische ontmoeting van inheemse christenen in Zuid-Amerika) en vele andere mede-pelgrims binnen de wereldwijde oecumene. 

Tijdens het Gemeenteberaad zal Jaap Schiere u meenemen in de voorbereidingen van het 'Gastenboek'. Dit is geen workshop, maar een doorlopende 'performance' die tijdens het Gemeenteberaad in tussenliggende momenten te bezoeken is. Neem vooral materiaal mee om toe te voegen aan het 'Gastenboek'!

Beeld: Sven Masuhr

Een voorbeeld hoe het eruit zal zien, ziet u als u hier op klikt. 

Geef u nu op voor het Gemeenteberaad via dit formulier.


Terug