> agenda

Agenda

 
15 juni 2022, 19:30 uur

Lezingen in het kader van Arcadia Bosk

Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Vanaf 7 mei 100 dagen wandelen langs 1200 bomen, 60 soorten, 3,5 km door Leeuwarden. Het motto van Arcadia Bosk is: Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen veranderen. Op grond daarvan organiseert 'Geloven in Leeuwarden' lezingen/dialoogsessies rond bewustzijnsvergroting.

Trees van Montfoort, schrijfster van het boek Groene theologie, brengt regelmatig inzichten uit de ecologische theologie naar voren. Zij sprak ook op de eerste middag, 8 mei jl. Haar bijdrage: 'Het nieuwe verhaal: de aarde ons huis' is te vinden op de website van de DG Leeuwarden.

De volgende lezingen worden gehouden in de doopsgezinde vermaning, Wirdumerdyk 18 te Leeuwarden:
 
Woensdag 15 juni van 19.30 – 22.00 uur
Lezing en dialoog over 'Waterhuishouding' door Cees Buisman (watertechnologie, directeur Wetsus) 
 
Woensdag 22 juni van 19.30 – 22.00 uur
Lezing en dialoog over 'Verantwoorde landbouw is vitale landbouw' door Pieter Knijff van 'Kerk-en-landbouw' en Theo Mulder
 
Zondag 10 juli van 15.00 – 17.00 uur
Lezing en dialoog over 'Minder consumeren en meer hergebruik: over de impact van afval' door Gerrit-Jan Vernhout (Omrin) en Trees van Montfoort
 
Woensdag 20 juli van 19.30 – 22.00 uur
Lezing en dialoog over 'Energietransitie' door Marjolein Tiemens (Groen Geloven/duurzaamheid in dagelijks leven) en Bouwe de Boer (Fossylfrij Fryslân)
 
Zondag 31 juli van 15.00 – 17.00 uur
Afsluitende lezing en dialoog: 'Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? En hoe verder?' door Trees van Montfoort
 
In de pauze zal koffie/thee geschonken worden. De entree is gratis; er wordt een vrijwillige bijdrage na afloop gevraagd ter dekking van de kosten.


Terug