> nieuws

Nieuws

 
19 mei 2022

De verschillen kleiner maken

In deze workshop willen we graag met u de toekomst van het werk van Doopsgezind WereldWerk verkennen, en dan vooral de vraag wat volgens u de speerpunten van doopsgezind hulp- en vredeswerk moeten zijn. Hoe moeten we daar vorm aan geven? Vrede is een groot goed, maar hoe blijven we die vrede in de toekomst nastreven? En wat is de rol van Doopsgezind WereldWerk daarin?

Workshopleiders: ds. Waldemar Epp, Gerrit-Jan Romein en Sjoukje Wethmar
Beeld: Sunguk Kim

Geef je op voor het Gemeenteberaad via dit formulier. 


Terug