> nieuws

Nieuws

 
19 mei 2022

Pelgrims, vluchtelingen, gelukszoekers

In de doperse geschiedenis speelt migratie een grote rol. Van de doperse migratiebewegingen bestaan grote overzichtskaarten om aanschouwelijk te maken welke groep wanneer welke kant op vluchtte. Bij Nederlandse doopsgezinden lag dat anders: na het welslagen van de Nederlandse opstand hadden Nederlandse doopsgezinden weinig reden meer om hun heil elders te zoeken.

In dat opzicht zijn Nederlandse doopsgezinden een vreemde eend in de internationale bijt. Toch heeft migratie ook in de Nederlandse doopsgezinde geschiedenis een grote rol gespeeld. De Nederlandse Republiek was een toevluchtshaven voor verschillende groepen, en Nederlandse doopsgezinden hielpen hun vluchtende geloofsgenoten in het buitenland. Daarnaast stempelden de verhalen over vluchtende geloofsgenoten de doopsgezinde identiteit.

In deze workshop staan we stil bij drie teksten over doopsgezinde migratie, en bij de invloed van migratie op doopsgezinde identiteitsvorming.

Workshopleiders: dr. Nina Schroeder en dr. Mirjam van Veen
Beeld: Krysztof Hepner

Geef je op voor het Gemeenteberaad via dit formulier.

Gemeenteberaad workshop


Terug