> nieuws

Nieuws

 
19 mei 2022

Rijkdom en armoede

‘Armen zullen er altijd zijn bij u’ staat er in Deuteronomium 15:7. Al eeuwen geleden wezen de bijbelschrijvers op het bestaan van armoede en rijkdom in deze wereld, en de schijnbare onoplosbaarheid ervan. Nog steeds bestaan deze fenomenen en de kloof die tussen beide gaapt is groeiende. Er is een enorm verschil in rijkdom tússen landen, maar ook bínnen landen.

Aan welke kant van de kloof je staat maakt op beide schalen een groot verschil. Verschil in macht, maar bijvoorbeeld ook in levensduur en gezondheid. Met elkaar verkennen we beide kanten van de kloof, aan de hand van verschillende teksten. Aan welke kant staan wij - en is het verschil inderdaad onvermijdelijk en niet te overbruggen?

Workshopleiders: ds. Sonja van der Meulen, dr. Alfred R. van Wijk
Beeld: Max Böhme

Geef u op voor het Gemeenteberaad via dit formulier.

Gemeenteberaad workshop


Terug