> nieuws

Nieuws

 
19 mei 2022

Stillen in den lande in deze tijd?

Zending hoort bij de kerntaken van de gemeente van Christus. Jezus Christus roept zijn volgelingen van begin af aan op om de kracht van Gods liefde in woord en daad uit te dragen in de samenleving en wereld.
De doperse beweging is daardoor ontstaan en heeft zich verspreid, en verspreidt zich, in alle werelddelen (behalve in Europa en Noord-Amerika).

Maar… waarom heeft 'zending' en 'missie' zo’n slechte naam gekregen? En hoe kunnen we als doopsgezinde geloofsgemeenschap – samen en persoonlijk - onze missionaire opdracht in onze tijd op een geloofwaardige manier vorm en inhoud geven?

Hoe kunnen we de negatieve beeldvorming van kerkelijke 'bemoeizucht' en 'zieltjes winnen' herzien en omvormen in een verfrissende, kritische en inspirerende inbreng in onze samenleving? En wat staat in de waardevolle lijn van onze moedige en mondige geloofstraditie?

Laten we het daarover met elkaar hebben in deze workshop – aangeboden door de Doopsgezinde Zending. We kunnen u ook vertellen over de huidige projecten van de Doopsgezinde Zending in binnen- en buitenland.

Workshopleiders: ds. Marijn Vermet en ds. Paul Thimm

Geef u nu op voor het Gemeenteberaad via dit formulier.

Doopsgezinde zending gemeenteberaad workshop


Terug